Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna
March 04, 2019
79

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna

March 04, 2019
Tweet

Transcript

 1. { Szkoła Młodych Patriotów Wyniki sondażu na temat postaw patriotycznych

  oraz roli patriotyzmu lokalnego Październik 2018 – Luty 2019
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie sondażu Przez cały październik 2018r. uczniowie klasy

  I D przygotowywali ankietę na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ankieta została opracowana i w okresie od 26 listopada do 21 grudnia 2018 r. udostępniona społeczności szkolnej z prośbą o jej wypełnienie. 142 uczniów i nauczycieli naszej szkoły odpowiedziało na zadane pytania. W dalszej części prezentacji przedstawiamy wyniki przeprowadzonego sondażu.
 3. None
 4. źródło: https://pl.wikipedia.org

 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. źródło: https://liceum-ndm.pl

 12. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zechcieli

  uczestniczyć w realizacji naszego projektu. Dużą pomoc otrzymaliśmy od naszych pań nauczycielek: pani Elżbiety Górnej, pani Iwony Liszkiewicz oraz pani Anny Małeckiej. D Z I E K U J E M Y