$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna
March 04, 2019
92

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna

March 04, 2019
Tweet

Transcript

 1. {
  Szkoła Młodych
  Patriotów
  Wyniki sondażu na temat postaw patriotycznych
  oraz roli patriotyzmu lokalnego
  Październik 2018 – Luty 2019

  View Slide

 2. Przygotowanie i przeprowadzenie sondażu
  Przez cały październik 2018r. uczniowie klasy I D przygotowywali
  ankietę na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu
  lokalnego.
  Ankieta została opracowana i w okresie od 26 listopada
  do 21 grudnia 2018 r. udostępniona społeczności szkolnej z prośbą
  o jej wypełnienie.
  142 uczniów i nauczycieli naszej
  szkoły odpowiedziało na zadane
  pytania.
  W dalszej części prezentacji
  przedstawiamy wyniki
  przeprowadzonego sondażu.

  View Slide

 3. View Slide

 4. źródło: https://pl.wikipedia.org

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. źródło: https://liceum-ndm.pl

  View Slide

 12. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim
  nauczycielom i uczniom, którzy zechcieli uczestniczyć
  w realizacji naszego projektu.
  Dużą pomoc otrzymaliśmy od naszych pań nauczycielek:
  pani Elżbiety Górnej, pani Iwony Liszkiewicz
  oraz pani Anny Małeckiej.
  D
  Z
  I
  E
  K
  U
  J
  E
  M
  Y

  View Slide