Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna
March 04, 2019
100

Szkoła Młodych Patriotów - wyniki sondażu

Anna

March 04, 2019
Tweet

Transcript

  1. { Szkoła Młodych Patriotów Wyniki sondażu na temat postaw patriotycznych

    oraz roli patriotyzmu lokalnego Październik 2018 – Luty 2019
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie sondażu Przez cały październik 2018r. uczniowie klasy

    I D przygotowywali ankietę na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ankieta została opracowana i w okresie od 26 listopada do 21 grudnia 2018 r. udostępniona społeczności szkolnej z prośbą o jej wypełnienie. 142 uczniów i nauczycieli naszej szkoły odpowiedziało na zadane pytania. W dalszej części prezentacji przedstawiamy wyniki przeprowadzonego sondażu.
  3. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zechcieli

    uczestniczyć w realizacji naszego projektu. Dużą pomoc otrzymaliśmy od naszych pań nauczycielek: pani Elżbiety Górnej, pani Iwony Liszkiewicz oraz pani Anny Małeckiej. D Z I E K U J E M Y