Satoshi Shimazaki (@smzksts)

1 Followers

Thủy Khí Điện

thuykhidien

Thủy khí điện (TKĐ) chuyên cung cấp thiết bị thủy lực, khí nén, điện tự động hóa. Email: thuykhidienvn@gmail.com
Web...

0 followers 1 deck