Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Програмиране с Python 2013: Нулева лекция

aandr
March 03, 2013
1.9k

Програмиране с Python 2013: Нулева лекция

aandr

March 03, 2013
Tweet

Transcript

 1. Програмиране с
  Python
  Алек Андреев
  Йоан Карадимов
  Кирил Владимиров
  Людмил Митев
  Стефан Кънев
  и Кай

  View Slide

 2. 60%
  няма дори да се опитат да завършат

  View Slide

 3. 8%
  ще бъдат хванати, че преписват и ще повтарят

  View Slide

 4. 3%
  ще имат 6

  View Slide

 5. не си водите бележки

  View Slide

 6. не ви водим лекции

  View Slide

 7. не, няма да зубрите

  View Slide

 8. да задавате въпроси

  View Slide

 9. View Slide

 10. да пишете
  домашните си

  View Slide

 11. да участвате в час и
  във форума

  View Slide

 12. да изключвате
  телефоните си

  View Slide

 13. ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 14. стил

  View Slide

 15. автоматизирано
  тестване

  View Slide

 16. version control

  View Slide

 17. View Slide

 18. питон
  пайтън
  питоня

  View Slide

 19. ООП

  View Slide

 20. функционален
  стил

  View Slide

 21. процедурен

  View Slide

 22. динамичен
  duck typing

  View Slide

 23. прост и красив

  View Slide

 24. print("Hello, World!")
  def answer(question):
  if question == 'Life' or question == 'Universe':
  return 42
  else:
  return 6 * 9 # четиридесет и две

  View Slide

 25. Python е бавен?

  View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. Свободен!

  View Slide

 29. GvR
  Guido van Rossum
  Benevolent
  Dictator For
  Life

  View Slide

 30. Испанската инквизиция
  (Не я очаквахте, нали?)

  View Slide

 31. Monty Python

  View Slide

 32. Python 3.3
  Python 2.7

  View Slide

 33. Организационни

  View Slide

 34. 1 2 3

  View Slide

 35. 1 Лекции

  View Slide

 36. понеделник 19:00
  зала 325
  сряда 19:00
  зала 101

  View Slide

 37. 1 Лекции
  2 Сайт

  View Slide

 38. http://fmi.py-bg.net/
  [email protected]

  View Slide

 39. домашни +
  форум +
  предизвикателства

  View Slide

 40. 1 Лекции
  2 Сайт
  3 Сбирки извън ФМИ

  View Slide

 41. Торонто

  View Slide

 42. Оценяване

  View Slide

 43. домашни
  участие
  форуми
  предизвикателства
  тестове (2)
  проект

  View Slide

 44. Въпроси?

  View Slide