Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Amazon_Connectで遊ぼう.pdf

Cca7793ba382997ff3b30d1ac57c667e?s=47 foxtrackjp
August 20, 2018
120

 Amazon_Connectで遊ぼう.pdf

Cca7793ba382997ff3b30d1ac57c667e?s=128

foxtrackjp

August 20, 2018
Tweet

Transcript

 1. Amazon ConnectͰ ༡΅͏ ϕΨίʔϙϨʔγϣϯ ٶ຤ʢ@foxtrackjp)

 2. ࣗݾ঺հ • Keigo Miyasue • SNSͱ͔ @foxtrackjp • ͖ͭͶେ޷͖ITΤϯδχΞ

 3. Amazon ConnectͰ ༡΅͏

 4. Amazon Connectͱ͸ • AWS Direct Connectͱ͸ผ෺ • αʔόʔϨείʔϧηϯλʔʢʁʣ • GUIͰϑϩʔߏஙՄೳ

  • γυχʔϦʔδϣϯͰ೔ຊి࿩൪߸औಘՄ • ౦ژϦʔδϣϯ͸Αʂʂʂ
 5. ίʔϧηϯλʔߏஙඅ༻

 6. ίʔϧηϯλʔߏஙඅ༻ • ιϑτ΢ΣΞܥ • ωοτϫʔΫܥ • ిݯܥ • อଘഔମܥ ৭ʑ৐ͬͯͳ͔ͳ͔ͷ͓஋ஈʹɻɻɻ

 7. ը໘ͷงғؾͰݟΔ Amazon Connect

 8. ೔ຊޠʢঁੑʣ ͓ి࿩͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ -BNCEB࣮ߦ -BNCEBͰऔಘͨ͠ސ٬ͷ ໊લΛಡΉ ֬ೝ͸Λ Ωϟϯηϧ͸Λ Τϥʔॲཧ $4ͷ΁Ωϡʔηοτ $4ͷ΁సૹ

  GUIͰϑϩʔΛߏங
 9. ϝτϦοΫΛϦΞϧλΠϜ؂ࢹ

 10. CSͷϥϯΫผʹ ରԠۀ຿ΛઃఆՄೳ

 11. Amazon ConnectͰ Ͱ͖Δࣄ

 12. Ͱ͖Δࣄ1 • IVRʢࣗಈԻ੠Ԡ౴ʣʹΑΔϑϩʔ • ◦◦͸1Λ××͸2Λ Έ͍ͨͳ΍ͭ • Lambdaͷ࣮ߦ • Lambdaͷ݁ՌͰϑϩʔΛ෼͚Δࣄ΋Մ

  • wavϑΝΠϧͷ࠶ੜ • ΞοϓϩʔυՄೳ • ςΩετͷಡΈ্͛ • ೔ຊޠ΋OK • ม਺ͷऔΓѻ͍ • ม਺Λ࣋ͭࣄ͕Ͱ͖ɺϑϩʔ෼ذՄೳ
 13. Ͱ͖Δࣄ2 • CSϝϯόʔ΁ͷΩϡʔ • Իָྲྀͯ͠଴ͬͯ΋Β͏ΞϨ • CSϥϯΫʹԠͯ͡೉қ౓ΛׂΓ౰ͯ • ৽ਓCSʹ͸͜ͷϑϩʔ͚ͩɺख़࿅CSʹ͸શϑϩʔͱ͔ •

  CS͔Βͷൃ৴ • ֬ೝͷి࿩ͱ͔ંΓฦͨ͠Γͱ͔Մೳ • CSؒͷసૹ • ܇࿅͞Εͨख़࿅CS͔͠Θ͔Βͳ͍΍ͭ͸సૹ • ֎ઢ΁ͷసૹ • ʮ͋ͷ࣌ͷγΣϑʹมΘͬͯ͘ΕʯͱݴΘΕͯ΋େৎ෉
 14. Ͱ͖Δࣄ3 • ௨࿩࿥Ի • ϋʔυ΢ΣΞෆཁɻશ෦S3ʹͿͬ͜Ήʂ • σʔλͷ҉߸Խ • KMSʹΑΓ҉߸Խ͞Ε͍ͯΔ •

  Ӧۀ࣌ؒͷઃఆ • ༵೔ͱ࣌ؒͰઃఆՄೳɻॕ೔ͱ͔͸ݱࡏͰ͖ͳ͍ • CognitoɺAD࿈ܞ • CSͷϩάΠϯʹ͸CognitoɺAD΋ઃఆՄೳ • ݱঢ়ͷϝτϦοΫϦΞϧλΠϜूܭɾ؂ࢹ • ؂ࢹը໘Λఏڙͯ͘͠ΕΔ
 15. ·ͱΊ

 16. ϝϦοτ • ͍҆ • ൺֱత؆୯ʹγεςϜͱ࿈ܞͰ͖Δ

 17. σϝϦοτ • ೔ຊޠͷ৘ใ΄΅ແ͠ • ·ͩΑ͘Θ͔ΒΜ

 18. Thank You