Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MakeyMakeyで○○と○○をつなげてみた話 (第4回 #iotlt : 5分)

Dae1d4cc4599a65a5da6e1a1f9d96f05?s=47 n0bisuke
June 17, 2015
2.5k

MakeyMakeyで○○と○○をつなげてみた話 (第4回 #iotlt : 5分)

#iotlt vol4での発表です。 http://iotlt.connpass.com/event/15005/

MakeyMakeyの簡単さと、セクハラインターフェイスの企画に感動したので、○○と○○とWebをつなげてみました。

Dae1d4cc4599a65a5da6e1a1f9d96f05?s=128

n0bisuke

June 17, 2015
Tweet

Transcript

 1. MakeyMakeyで◦◦と◦◦を   つなげてみた話 株式会社LIG  菅原  のびすけ     (@n0bisuke)

 2. ࣗݾ঺հ ੁݪ ͷͼ͚͢ LIG inc. ΤϯδχΞ (৽ଔ2೥໨ʹ) ग़਎ٶ৓ੜ·Εؠखҭͪ ಛٕΘΜͦ͜͹ ഋ෼

   Ωʔϫʔυ .JMLDPDPBɺ(`TΞΧσϛʔɺՈ௞ԁ #BB4 *P5 ϦΞϧλΠϜ௨৴ͳͲ͕޷͖
 3. ࠷ۙ͸IoTྖҬʹ΋ྗೖΕͯ·͢ɻ ͓΋͠ΖϝσΟΞΛ͍࣋ͬͯΔWeb੍࡞ձࣾ

 4. օ͞Μɺ͜Ε͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏͔ɻ

 5. ͦ͏ɻ MakeyMakey

 6. ৄ͘͠͸ͪ͜ΒͰʂIUUQXXXNBLFZNBLFZDPN ɾిؾΛ௨ిͤ͞Δ͜ͱͰಈ࡞͢ΔzΩʔϘʔυz ɾిؾ͕௨Ε͹ͳΜͰ΋0,

 7. 3FE#VMMͰཌྷΛ͚ͣ͞Δ ϨουϒϧͰϑϥοϐʔόʔυ ʜͱ͔͕؆୯ʹͰ͖ͪΌ͍·͢ɻ

 8. ෆཁɻ ϓϩάϥϛϯάෆཁɻ ͍Α͍Αاը͕େࣄͩ!! ϓϩά ϥϛϯ άෆཁɻ ֵ໋త ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ

 9. ͱ͜ΖͰօ͞Μɺ ͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏͔ɻ

 10. ηΫϋϥΠϯλʔϑΣΠε(SI) IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W(&M:[IZ[H":

 11. SIͷੌ͞ ࡞ऀࢢݪ͑ͭ͜͞Μ ೥ʬໝ૝ͱݱ࣮Λ୅ସ͢ΔγεςϜ43Y4*ʭ จԽிϝσΟΞܳज़ࡇΤϯ λʔςΠϯϝϯτ෦໳৹ࠪ ҕһձਪન࡞඼ʹબग़

 12. SIͷੌ͞ ͜ΕͱίϨΛ͜ΜͳܗͰ ܨ͛ͪΌ͏? ͱ͍͏ҙ֎ੑ (ඞͣ͠΋ٕज़Ͱ͸ͳ͍) (ίϨ͕਎ۙͳ΋ͷͩͱߋʹྑͦ͞͏ͳΠϝʔδ)

 13. ڈ೥͘Β͍ͷSIͷײ૝ ٕज़తʹ΋ੌͦ͏…

 14. ڈ೥͘Β͍ͷSIͷײ૝ ٕज़తʹ΋ੌͦ͏… MakeyMakeyߪೖ

 15. ڈ೥͘Β͍ͷSIͷײ૝ ٕज़తʹ΋ੌͦ͏… ٕज़ແ͠Ͱ࡞ΕΔͷͰ͸?! MakeyMakeyߪೖ ࠓ

 16. ڈ೥͘Β͍ͷSIͷײ૝ ٕज़తʹ΋ੌͦ͏… ΍ͬͯΈΑ͏ɻ MakeyMakeyߪೖ ࡢ೔

 17. ࡐྉ 1. ʹΜ͡Μ 0ԁ (LIGͷΦϑΟεʹ͋ͬͨ) 2. MakeyMakey 6000ԁڧ (εΠοναΠΤϯεͰߪೖ)

 18. ͜Μͳײ͡Ͱϙνϙν1෼

 19. ׬੒ (ຊ౰ʹαΫοͱͰ͖ͨ…)

 20. however

 21. ͱ͔ݴͬͯͨ ׂʹɺاըύ ΫϦͩΑͶɻ

 22. ͱ͔ݴͬͯͨ ׂʹɺاըύ ΫϦͩΑͶɻ Έ͍ͨͳ ᭅ͕ඈΜͰ͖ͦ͏Ͱ͢ͷͰɻɻɻ +α

 23. ·ͣ͸ WebଆΠϯλϑΣΠε ࡞Γ·ͨ͠ IUUQMPDBMIPTUMBCTFLVIBSBJOEFYIUNM $BOWBT 8FC"VEJP 4PVOE

  <ࢀߟ>QKTͰԿ͔࡞Δͱ͖ʹCBDLHSPVOE ͷ ڍಈͰϋϚ͍ͬͯͨ IUUQRJJUBDPNOCJTVLFJUFNT EDGCFEEGGE υΩυΩԋग़Ͱ͢ɻ
 24. ͦͯ͠ ΞϨͱίϨΛܨ͛ͯΈͨΑ!

 25. Raspberry Pi Intel Galileo

 26. ෺ཧతʹ(Ṗ) (ҙ֎ੑʂw)

 27. DEMO ηΫϋϥ ϘΠε

 28. ༨ஊ ΦϑΟεͰ΍Δͱྫྷ͍ͨࢹઢΛײ͡Δ

 29. ・MakeyMakey凄い ·ͱΊ ・セクハラインターフェイス凄い ・企画は⼤大事 ・MakeyMakey  SIを作ってみた ・RaspberryPiとGalileoを物理理的に…笑 ・SI開発は周りの⽬目を気にする必要あり Ҏ্Ͱ͢ʂ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ