$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Konvencija za ekonomski rast i prosperitet u Bosni i Hercegovini 2021-2040.

Pi
January 25, 2021
30

Konvencija za ekonomski rast i prosperitet u Bosni i Hercegovini 2021-2040.

Bosna i Hercegovina (BiH) nije uspjela da iskoristi priliku da ubrza transformaciju zemlje kroz daljnju reformu.

Posljedice dugoročne stagnacije su itekako stvarne; čak i prije pandemije, koja će ostaviti naslijeđe velikog duga, raseljenih radnika, sve veće nejednakosti i izgubljenog povjerenja, realnost života za previše građana BiH već je i prije bila realnost siromaštva, nezaposlenosti, malih plata ili penzija, nepostojanja prilika i korupcije, što je mnoge od njih navelo na to da emigriraju u potrazi za boljim životom. To je zemlju u cjelini dovelo na put lošeg demografskog, socijalnog i ekonomskog stanja koje se više ne može ignorirati.

Tako su, u sjenci najveće globalne krize našeg života, građani BiH i njihova odabrana vlast ušli u 2021. godinu suočeni s teškim izborom: nastaviti raditi na isti način i predvidljivo imati iste rezultate, ili prekinuti taj začarani krug drugačijim pristupom koji omogućava rast i prosperitet koji se tako prirodno želi u svakom kutku zemlje. Jedna nova dugoročna vizija za zemlju mora također biti osmišljena tako da osigura izbalansiranu i vitalnu ekonomiju. Ona mora odgovoriti i na izazove klimatskih promjena te iskoristiti digitalni i tehnološki napredak koji će oblikovati ekonomiju budućnosti.

Mi, u Pi Consultingu, čvrsto vjerujemo da, ako se jedinstvo cilja udruži s jedinstvom pristupa, i preraste u učinkoviti pokret za ekonomski rast i prosperitet – koji okuplja vladu, građane, poslovnu zajednicu, akademsku zajednicu i medije, između brojnih drugih – to može pružiti osmišljene reformske rezultate i na kratki i na dugi rok, na dobrobit sviju, te usmjeravati ekonomiju BiH kako bi se razvijala u skladu s razvojem u Evropskoj uniji i globalno. Mi također vjerujemo da bi ovakva ambiciozna i inkluzivna inicijativa mogla biti transformativna time što će ponuditi toliko potrebnu priliku da se zemlja ponovo poveže, da se ponovo uspostavi osjećaj vizije o budućnosti zemlje, ali i tako što će se izgraditi domaći kapacitet za rast kojim će se od začetka pa do provedbe unaprjeđivati smislene reforme.

Ovo je nacrt našeg prijedloga kako bi taj novi pristup mogao funkcionirati. Molimo vas da na obavijestite šta vi o tome mislite, te ponudite specifična pitanja i reforme na koje bi se ovakva inicijativa trebala usredsrediti - kratkoročno, srednjoročno i dugoročno.

Ako se jedna nova inicijativa može pokrenuti bez prevelikog odlaganja, i ako bi dugoročno bila nastavljena, 2021. godina bi doista mogla biti upamćena u historiji kao godina u kojoj su BiH i njeni građani odlučili da se ujedine kako bi postigli ekonomski rast i prosperitet koji je nedvojbeno u interesu svih.

www.piconsulting.ba
info@piconsulting.ba
Twitter: @pi_bih
FB: @PiConsultingdoo

Pi

January 25, 2021
Tweet

Transcript

 1. 1 KONVENCIJA ZA RAST I PROSPERITET POZIV DA SE ORGANIZUJE

  KONVENCIJA ZA EKONOMSKI RAST I PROSPERITET U BIH, 2021-2040.
 2. 2 Kratki prikaz sadašnjeg stanja Građani sve više razumiju potrebu

  da se zemlja reformira. Smislena kritika je do sada bila uglavnom ograničena na uske krugove nezavisnih, progresivnih umova, koji su bili izvan, i bili ignorirani od krugova u kojima se donose odluke. Narativ treba odlučno pomjeriti na široko zasnovano i participatorno osmišljavanje mjera za restrukturiranje i modernizaciju bh. ekonomije, te za poboljšanje životnog standarda: fokus sada treba biti na rastu uz veću dodanu vrijednost, radnim mjestima, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, sigurnosti hrane, itd. Jasno postoji hitna potreba za: i) osiguravanjem da se interesi građana stave na prvo mjesto; ii) da se da „glas i struktura“ za mišljenja, brige i prijedloge progresivnih aktera; iii) izgradi „učinkovita baza za reforme”.
 3. 3 Zašto je potrebna nova inicijativa? 1. Da bi se

  redefinirali ‚temelji' bh. ekonomije Ø Dovršila ekonomska tranzicija koja je počela prije 25 godina Ø Da bi se BiH čvrsto smjestila u voz za „Sljedeću generaciju EU“ Ø Da bi se omogućio rast i poboljša životni standard kroz smislenu reformu Ø Da bi se premostio jaz u prihodima između prosjeka u EU i u BiH 2. Da bi se osnažili novi i progresivni zagovornici reforme kako bi se odkočio zastoj Ø Da bi se uspostavila jedinstvena, inkluzivna i javna platforma na kojoj bi se čuli različiti glasovi Ø Da bi se stvorila legitimna baza pojedinaca koji će zagovarati promjenu Ø Da građanima i ostalim akterima alatka za oblikovanje vlastite budućnosti
 4. 4 Ključna saznanja: Vrijeme je za jedan novi pristup üKonvencionalni

  pristup/razmišljanje ne uspijeva promijeniti dinamiku u BiH – vrijeme je da se razmišlja nekovencionalno i pokuša nešto novo üPokretanje „Konvencije za ekonomski rast i prosperitet u BiH 2021-2040.” üIdeja Konvencije naslanja se na: - Relevantna iskustva iz procesa EU Konvencije (na osnovu člana 48. Lisabonskog ugovora) - Lekcije naučene na Konferenciji o budućnosti Evrope iz 2019.
 5. 5 Glavni ciljevi inicijative ŠIROKI, INKLUZIVNI, PARTICIPATRNI JAVNI DIJALOG I

  DEBATA UBRZAN EKONOMSKI RAST NAPREDOVANJE U EU INTEGRACIJAMA OSJEĆAJ VIZIJE UBRZAN EKONOMSKI RAST OSJEĆAJ VIZIJE VITALNA I UČINKOVITA BAZA ZA REFORME NAPREDOVANJE U EU INTEGRACIJAMA Usaditi obnovljeni osjećaj vizije o procesu ekonomske reforme Uspostaviti vitalnu i učinkovitu bazu za reformu u cijeloj zemlji tako što će se građani i drugi akteri uključiti u široku debatu o budućnosti BiH u predstojećoj deceniji i kasnije, uključujući i to kako odgovoriti na izazove i prilike u vremenu nakon Covida-19. EKONOMSKA STRATEGIJA 2021-2040. Promovirati ekonomsku strategiju 2021-2040. za BiH koja je usklađena sa EU, kroz participatorni, dobro obavješteni, sveobuhvatni i dobro artikuliran proces koji uključuje cijeli niz aktera i transparentne procese razmatranja Doprinijeti nastojanjima da se ubrzaju i prodube ekonomske reforme kratkoročno, srednjoročno i dugoročno kako bi se restrukturirala ekonomija BiH da bi mogla pružiti smisleni ekonomski rast i prosperitet. Deblokirati odgovor na (kratkoročne) zahtjeve EU integracija kako bi se omogućilo da BiH postane zemlja kandidatkinja za članstvo u EU što je moguće prije VITALNA I UČINKOVITA BAZA ZA REFORMU EKONOMSKA STRATEGIJA 2021-2040.
 6. 6 Rezultati/mjerenje uspjeha 1. Deklaracija Konvencije ØTreba se usvojiti u

  obliku obavezujućeg sporazuma između građana, društvenih faktora, ostalih aktera i vlasti 2. Ugovor za ekonomski rast i razvoj 2021-2040 ØTreba uspostaviti zajedničku viziju, kao i prijedloge za rast i razvoj. Moraju postojati i obaveze u pogledu implementacije, kao što su jasno definirana sredstva i vremenski raspored 3. Deblokirati i unaprijediti kratkoročne reforme
 7. 7 Baza/učesnici Građani NVO-i Akademska zajednica Nezavisni eksperti Institucije vlasti

  Načelnici Dijaspora Poslovna zajednica Vjerodostojni potencijalni investitori Međunarodna zajednica
 8. 8 Struktura konvencije § Plenarna sjednica Konvencije: Sastaje se u

  plenarnom sastavu za ključne faze procesa § Predsjedavajući i upravni odbor: Rukovode svim aspektima inicijative, definiraju četiri glavne teme: uprava, politike, akteri, vanjsko okruženje (ograničenja i prilike) te vode proces izrade nacrta i izvještaja § Sekretarijat: Uključuje PR/stratešku komunikaciju; služi kao portal/organizator priloga i ekspertize (lokalne i međunarodne, tamo gdje je to relevantno) § Javne tematske grupe/Forumi sa predsjedavajućim: Vode se diskusije/konsultira se/pripremaju se prijedlozi/inicijative o specifičnim tematskim područjima
 9. 9 Indikativni vremenski raspored faze 1 (do kraja 2021.) JAN

  2021-MART 2021 MART 2021. MAJ-NOV 2021. DEC 2021. APRIL-MAJ 2021. Razraditi detaljan prijedlog/inicijalne identifikacije glavnih aktera/provjera izvodljivosti Konsultacije o nacrtu prijedloga/Pažljiva selekcija učesnika i liderskih pozicija Priprema za promociju skupa/Promocija skupa/ Održavanje Konvencije/ Pripremljena deklaracija Tematske grupe/Forumi daju rezultate/Brojni javni skupovi/ Konsultacije/prilike za lobiranje za specifične reforme koje treba usvojiti/Izrada relevantnih dokumenata Konvencija se ponovo organizira kako bi se prezentirao „Ugovor za ekonomski rast i razvoj 2021- 2040.”
 10. 10 Zaključak: Ključne tačke • Novi pristup je odavno trebao

  biti usvojen. Vrijeme je za jednu obnovljenu veliku viziju i svježu ambiciju. • Ekonomski rast i prosperitet su cilj oko kojeg građani i progresivne snage u cijeloj zemlji mogu najlakše koalirati. • Sa odgovarajućim planiranjem i dovoljno prosvećenosti, ovakva inicijativa mogla bi dovesti do smislene promjene i do onog tipa napretka koji BiH treba postići, želi li napredovati u procesu pristupanja EU. • Bude li uspješna, ova inicijativa bi mogla otvoriti prostor za šire reforme.