Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Renewable Energy Distribution Map of Catalan Homes

Renewable Energy Distribution Map of Catalan Homes

Distributed Systems MS Thesis for Universitat Politècnica de Catalunya and Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

F93acf41fbe5f1b68a4edba716e865a1?s=128

Pau Pérez

July 07, 2014
Tweet

Transcript

 1. Renewable Energy Production Distribution Map of Catalan Homes Pau Pérez

  Fabregat DEPARTAMENT D’ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D’INFORMACIÓ Carles Farré Tost
 2. Motivació i objectius Motivació i objectius Tecnologia Infraestructura Conclusions

 3. Mapa que mostri la producció d’electricitat a temps real per

  les instal·lacions solars i eòliques de particulars. 3 Joan Masó, CREAF “ Motivació i objectius
 4. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 4 Motivació i

  objectius
 5. 5 Informació Geogràfica Voluntària VGI Motivació i objectius

 6. The purpose of a Sensor Web is to extract knowledge

  from the data it collects. 6 Kevin A. Delin, 1997 NASA Jet Propulsion Laboratory “ Motivació i objectius
 7. Visualització en temps real 7 Motivació i objectius

 8. Prova de concepte 8 Motivació i objectius

 9. 1. Sensors remots 2. Visualització de dades 3. Sistema en

  temps real SUMARI Motivació i objectius
 10. Tecnologia Motivació i objectius Tecnologia Infraestructura Conclusions

 11. Sensor

 12. Microprocessadors potents i econòmics 12 Tecnologia

 13. Raspberry Pi 13

 14. Ordinador d’un sola placa CPU 700 Mhz 14

 15. Ordinador d’un sola placa Full HD 15

 16. Ordinador d’un sola placa 256 MB RAM 16

 17. Ordinador d’un sola placa Port HDMI 17

 18. Ordinador d’un sola placa Targeta SD 18

 19. Arduino 19

 20. Plataforma de prototipatge electrònic E/S digital i analògica 20

 21. Plataforma de prototipatge electrònic Llenguatge de programació 21

 22. Plataforma de prototipatge electrònic Entorn de desenvolupament 22

 23. Plataforma de prototipatge electrònic Shields 23

 24. Temps i abast limitats 24 Tecnologia

 25. Necessitem… • Dissenyar l’interfície del sistema • Processar observacions reals

  • Identificar els sensors Tecnologia
 26. Simulador de sensor 26 Tecnologia

 27. Identificador únic 27 Tecnologia

 28. Geolocalització 28 Tecnologia

 29. Observació 29 Tecnologia

 30. Sensor Observation Service

 31. Capacitat d’interactuar amb altres sistemes sense escriure o mantenir nova

  lògica 31 INTEROPERABILITAT Sensor Observation Service
 32. SWE standards enable developers to make all types of sensors

  discoverable, accessible and useable via the Web. 32 “ SENSOR WEB ENABLEMENT Sensor Observation Service
 33. Sensor Observation Service 2.0 33 Standard OGC Sensor Observation Service

 34. Operacions especificades • Inserir sensors i observacions • Actualitzar sensors

  • Eliminar sensors • Obtenir capacitats, observacions i sensors Sensor Observation Service
 35. 52º North SOS 4.0 35 Open Source Sensor Observation Service

 36. Funcionalitats addicionals • Interfície REST • Aplicació web per administració

  • Suporta múltiples bases de dades Sensor Observation Service
 37. Cua asíncrona

 38. a collection of independent computers that appears to its users

  as a single coherent system 38 Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen Distributed Systems: Principles and Paradigms “ SISTEMA DISTRIBUÏT Cua asíncrona
 39. Sistema distribuït Escalabilitat Cua asíncrona

 40. Sistema distribuït Alta disponibilitat Cua asíncrona

 41. Reptes • Gestió de fallades • Estat dels components •

  Comunicació entre components Cua asíncrona
 42. Sistema distribuït a temps real Requeriments Cua asíncrona

 43. Sistema distribuït a temps real Requeriments Cua asíncrona

 44. Comunicar l’estat 44

 45. 45 CUA ASÍNCRONA DE MISSATGES Productor Consumidor Consumidor Cua asíncrona

 46. 46 CUA ASÍNCRONA DE MISSATGES Productor Consumidor Consumidor Cua asíncrona

 47. 47 CUA ASÍNCRONA DE MISSATGES Consumidor Consumidor Productor Cua asíncrona

 48. Proporciona • Baix acoblament entre components • Interoperabilitat • Capacitat

  d’evolució • Escalabilitat Cua asíncrona
 49. Aplicació web

 50. Contenidor d’aplicacions 50 Aplicació web

 51. Single-Page Application Model Vista Control·lador 51 Aplicació web

 52. Visualització de dades geogràfiques 52 Aplicació web

 53. dades en temps real 53 Aplicació web

 54. la web és pull 54

 55. ens cal push 55

 56. 56 FLUX D’INFORMACIÓ SOS Servidor web Aplicació web

 57. Server-Sent Events 57 Servidor web Aplicació web

 58. 1. Simulador de sensor 2. SOS 3. Cua asíncrona 4.

  Aplicació web SUMARI Tecnologia
 59. Infraestructura Motivació i objectius Tecnologia Infraestructura Conclusions

 60. Entorn de producció

 61. 61 Infraestructura

 62. Ofereix serveis de… • Computació • Emmagatzematge • Base de

  dades • Xarxa Infraestructura
 63. Amazon Machine Image dependències comuns 63 Infraestructura

 64. Crear instància + Assignar perfil de tallafocs + Iniciar instància

  64 Nou servidor disponible Infraestructura
 65. 65 Tomcat 7 RabbitMQ Phusion Passenger + Nginx PostgreSQL Observacions

  Peticions HTTP Infraestructura
 66. Processos

 67. Automatització • Fiabilitat • Consistència • Reducció de l’impacte de

  canvis • Confiança Infraestructura
 68. Provisioning dependències individuals 68 Infraestructura

 69. Puppet • Infraestructura com codi • Llenguatge declaratiu • Modular

  Infraestructura
 70. Deployment 70 Tomcat 7 RabbitMQ Phusion Passenger + Nginx PostgreSQL

  Infraestructura
 71. Capistrano • $ cap production deploy • $ cap staging

  rollback • $ cap production tomcat:restart Infraestructura
 72. 1. Amazon Web Services 2. Provisioning 3. Deployment SUMARI Infraestructura

 73. Conclusions Motivació i objectius Tecnologia Infraestructura Conclusions

 74. Conclusions • Explorar i entendre els reptes • El baix

  acoblament és essencial • No subestimar-ne la complexitat • Cal tenir en compte la resiliència Conclusions
 75. Treball futur • Implementar el sensor • Actualitzar a servidors

  de millor rendiment • Valorar PaaS respecte l’actual IaaS • Explorar eines alternatives Conclusions
 76. Demostració

 77. Preguntes

 78. None