$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordPress SEO Theming - Πως η html5 επηρεάζει στο seo ενός wordpress site (Αλέξανδρος Ίτσιος - SEO Strategist, I&K EnterLogic LTD)

WordPress SEO Theming - Πως η html5 επηρεάζει στο seo ενός wordpress site (Αλέξανδρος Ίτσιος - SEO Strategist, I&K EnterLogic LTD)

WordPress SEO Theming - Πως η html5 επηρεάζει στο seo ενός wordpress site

WordPress Greek Community

January 15, 2014
Tweet

Transcript

 1. WordPress SEO Theming
  Πως η HTML5 Επηρεάζει ένα WordPress site

  View Slide

 2. 15 Ιαν, 2014
  Αθήνα, Ελλάδα
  Παρουσιαστής:
  Αλέξανδρος Ίτσιος
  SEO Strategist
  I. & K. EnterLogic LTD.

  View Slide

 3. 1 Τι είναι η HTML5?
  2 Τι είναι το SEO?
  3 Τμηματοποίηση Site & Κύρια HTML5 Tags
  4 Τυπική Δομή ενός WordPress HTML5 Document
  5 WordPress Optimization (Tools & Plugins)
  6 Ερωτήσεις
  Περιεχόμενα
  Γρήγορη Επισκόπηση
  2

  View Slide

 4. Τι είναι η HTML5?
  Η HTML5 θα γίνει το νέο πρότυπο για την HTML. Έχει σκοπό να
  ενσωματώσει όχι μόνο την HTML4, αλλά και την XHTML 1, καθώς επίσης
  και το DOM Level 2 HTML.
  Σχεδιάστηκε με cross-platform λογική (tablet, smartphone, netbook, Smart
  TV) για να παρουσιάζει οτιδήποτε χρειαζόμαστε σε έναν browser χωρίς
  να χρειαζόμαστε πρόσθετα plugins, όπως γινόταν παλιότερα για audio,
  video, παιχνίδια, εφαρμογές κ.α.
  3

  View Slide

 5. Ποιος Έφτιαξε την HTML5?
  Η HTML5 δημιουργήθηκε από μία ομάδα developers των εταιρειών Mozilla,
  Opera και Apple.
  Σκοπός του συγκεκριμένου οργανισμού ήταν να εξελίξουν το HTML4
  Πρότυπο προσθέτοντας την δυνατότητα υποστήριξης για web
  applications, μιας και δεν ήταν ευχαριστημένοι με την εξέλιξη της
  XHTML. To W3C απέρριψε το αίτημα τους και έτσι το 2004 δημιούργησαν
  το WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), μιας και
  πίστευαν ότι ο στόχος τους ήταν η σωστή κατεύθυνση για το web.
  4

  View Slide

 6. Ποιος Έφτιαξε την HTML5?
  Το 2005 δημοσιεύουν το πρώτο «πρόχειρο» πρότυπο, το οποίο λεγόταν
  Web Applications 1.0.
  To 2006 το W3C δέχτηκε να εξελίξει την hTML4 αντί για την XHTML, και
  μετονόμασαν το Web Appliations 1.0 σε HTML5.
  Το 2007 υπήρξε η πρώτη λειτουργική έκδοση της HTML5.
  Μέχρι το 2020 θα έχει ολοκληρωθεί το δοκιμαστικό κομμάτι της html5
  και το 2022 θα θεωρείται το standard πρότυπο.
  5

  View Slide

 7. Τι είναι το SEO?
  To SEO είναι μια τεχνική, η οποία βοηθά τις μηχανές αναζήτησης
  (Google) να βρουν και να κατατάξουν υψηλότερα την ιστοσελίδα σας
  στα οργανικά τους αποτελέσματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές
  σας, όταν γίνεται μία αναζήτηση. Με αυτό τον τρόπο η ιστοσελίδα
  σας αποκτά περισσότερους επισκέπτες.
  6

  View Slide

 8. Τμηματοποίηση Site
  Οι μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Yandex κ.α.) γίνονται
  εξυπνότερες μέρα με τη μέρα, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και
  τώρα κατανοούν τα διαφορετικά τμήματα μιας ιστοσελίδας για τους
  δικούς τους λόγους. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε η δυνατότητα οι
  webmasters να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα διαφορετικά τμήματα και
  τη σημαντικότητα τους στις μηχανές αναζήτησης, αλλά αυτό θα
  αλλάξει με την HTML5.
  Με την HTML5 οι μηχανές αναζήτησης θα γνωρίζουν ποιο περιεχόμενο
  μέσα σε μια ιστοσελίδα είναι σημαντικότερο σε σχέση με κάποιο
  άλλο και φυσικά ποια εξωτερικά ή εσωτερικά links είναι
  σημαντικότερα σε σχέση με άλλα.
  7

  View Slide

 9. Κύρια HTML5 Tags
  Ποια HTMl5 Tags έχουν μεγαλύτερη αξία από πλευράς SEO;
  8

  Article Tag

  Section Tag

  Header Tag

  Aside Tag

  Footer Tag

  Nav Tag

  View Slide

 10. Article Tag

  To tag είναι πιθανότατα η καλύτερη προσθήκη που υπάρχει
  μέχρι τώρα από πλευράς SEO. Το tag μας επιτρέπει να
  προσδιορίσουμε που αρχίζει και που τελειώνει το κυρίως κείμενο σε
  μία online δημοσίευση όπως τα blogs ή τα portals. Έτσι οι μηχανές
  αναζήτησης όπως το Google θα γνωρίζουν ακριβώς το σημείο που θα
  δώσουν περισσότερη βαρύτητα, σε σχέση με τα άλλα σημεία της
  ιστοσελίδας.
  9

  View Slide

 11. Section Tag

  To tag μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοούν οι
  μηχανές αναζήτησης αποτελεσματικότερα πότε πρόκειται για
  διαφορετικό τομέα της ιστοσελίδας. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι
  με αυτό το tag μπορούμε να προσθέσουμε διαφορετικά εσωτερικά
  τμήματα, όπως τα και tags και έτσι οι μηχανές
  αναζήτησης θα κατανοούν αποτελεσματικότερα σε ποιο σημείο πρέπει
  να δώσουν περισσότερη έμφαση. Για παράδειγμα αν οι λέξεις μιας
  πρότασης βρίσκονται σε έναν κύριο τομέα, πιθανότατα να σημαίνει
  ότι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με τα σημεία που
  εμφανίζονται σε άλλους δευτερεύοντες τομείς της συγκεκριμένης
  σελίδας.
  10

  View Slide

 12. Header Tag

  To πρέπει να τονιστεί ότι διαφέρει από το tag της
  ιστοσελίδας. Συνήθως εμφανίζεται στην αρχή της κάθε ενότητας και
  μπορεί να περιέχει χρήσιμο περιεχόμενο όπως headings, παραγράφους
  κ.α.
  11

  View Slide

 13. Footer Tag

  Στo τοποθετούμε πληροφορίες λιγότερο χρήσιμο για τις
  μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ
  τα WordPress tags, πότε δημοσιεύτηκε το άρθρο, ποιος είναι ο
  αρθρογράφος κλπ.
  12

  View Slide

 14. Nav Tag

  Με τo tag πλέον μπορούμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια στη
  μηχανής αναζήτησης ποιο είναι το σύστημα πλοήγησης της
  ιστοσελίδας, σε αντίθεση με δευτερεύοντα μενού σε ένα WordPress
  site, όπως ήταν μέχρι τώρα τα blogroll links κ.α.
  13

  View Slide

 15. Aside Tag

  Στo tag τοποθετούμε συνήθως δευτερεύοντες πληροφορίες οι
  οποίες έχουν σχέση με την κύρια ροή του περιεχομένου –
  ιστοσελίδας.
  14

  View Slide

 16. WordPress Header


  >


  >

  2nd WordPress Meetup


  15

  View Slide

 17. Sidebar
  if ( has_post_thumbnail() ) {
  the_post_thumbnail();
  }

  16

  View Slide

 18. footer


  Powered By I & K EnterLogic LTD


  View Slide

 19. WordPress Optimization
  Tools & Plugins
  1. Minify JQuery (jsmini.com) & CSS (cssminifier.com)
  2. W3 Total Cache
  3. Image Optimization (Smush.it - WP-SmushIt Plugin, Lazy Load Plugin, SEO Friendly Images
  Plugin)
  4. Database Optimization (WP-Optimize Plugin)
  5. Expire Headers (μέσω .htaccess)
  6. Google Sitemap (Plugin)
  7. Χρήση Στατικής HTML όπου είναι εφικτό
  8. Αφαίρεση περιττών widgets, plugins κλπ
  9. WordPress YOAST
  18

  View Slide

 20. Μη Διστάσετε να
  ρωτήσετε…
  Ερωτήσεις

  View Slide