Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Regulament de conduita morala si cunostinte profesionale privind meseria de antrenor FRT

Regulament de conduita morala si cunostinte profesionale privind meseria de antrenor FRT

Popescu Ovidiu Anelin

May 25, 2013
Tweet

Transcript

 1. REGULAMENT DE CONDUITĂ MORALA SI CUNOSTINTE PROFESIONALE PRIVIND MESERIA DE

  ANTRENOR FRT CAPITOLUL 1 REGULAMENTUL DE CONDUITĂ MORALĂ CAPITOLUL 2 REGULAMENTUL PRIVIND CUNOSTINTELE PROFESIONALE CAPITOLUL 3 REGULAMENTUL PRIVIND SANCTIUNILE CE SE VOR APLICA DE CĂTRE FRT Regulament conceput de Florin Nită Presedintele Colegiului de Antrenori FRT
 2. 1 FEDERATIA ROMÂNĂ DE TENIS DIN CADRUL MINISTERULUI TINERETURLUI SI

  SPORTULUI REGULAMENT DE CONDUITĂ MORALĂ SI PROFESIONALĂ A FUNCTIEI DE ANTRENOR FRT Aprobat prin hotărârea Comitetului Director FRT din data de _________________ Aprobat de MTS reprezentat de D-ra Georgescu C. la data de ________________
 3. 2 Rolul antrenorului FRT Rolul principal al Antrenorului FRT este

  acela de a contrinui pozitiv la dezvoltarea motivatiei în ceea ce priveste practicarea Tenisului tuturor clientilor cu care intră în contact. Acest rol se diminuează considerabil în cazul sportivilor care vin de la sine să învete sau să se perfectioneze în tainele Tenisului, rolul Antrenorului fiind mai mult de îndrumare si educare decât de dezvoltare a motivatiei pentru Tenis. Dacă toti sportivii care vin să primească o educatie sportivă de la Antrenorul deTenis vor fi multumiti si fericiti, cu sigurantă aceasta se datorează abilitătilor profesionale ale Antrenorilor, acestia revenind mereu pe terenurile de Tenis. Rolul Antrenorului FRT nu este doar unul singur, acesta împărtindu-se în mai multe directii, cum sunt: - cel de instructor, îndrumător si orientator; - cel de sigurantă, sănătate si sfătuitor; - cel de demonstrator, sustinator si prieten; - cel de organizator, motivator si planificator, etc. Abilitătile meseriei de antrenor FRT Antrenorul FRT, începând din 2010, va avea nevoie de dezvoltarea multor abilităti profesionale, cum sunt: - Stiluri si metode de comunicare cu cei care intră în contact; - Multiple procedee de învătare si perfectionare a tenisului; - Multiple metode de predare a tenisului; - Diferite stiluri de pregătire, de la învătare până la perfectionarea tenisului; - Întelegerea rapidă a calitătilor, pentru toate categoriile, celor cu care intră în contact; - Dezvoltarea continuă a procesului de progres pe linie profesională; - Înregistrarea scrisă a tuturor documentelor de planificare si control pentru toate nivelele de pregătire; - Predarea corectă a tuturor loviturilor de bază, a tehnicii acestora si a diferitelor faze de joc în functie de multitudinea suprafetelelor de joc existente mondial la ora actuală; - Dezvoltarea unui program de pregătire individual sau în grup care să asigure progresul continuu pentru toti cei cu care intră în contact;
 4. 3 - Construirea si punerea în practică a structurii de

  functionare la locul de muncă în functie de conditiile si mijloacele existente; - Organizarea si asistenta continuă a planurilor de lectie, fie individual sau în grup; - Dezvoltarea si respectarea întocmai a tuturor Regulamentelor în vigoare emise atât de FRT cât si de celelalte Foruri Internationale cum sunt ETA, ITF sau ATP; - Dezvoltarea si implementarea dorintei de a participa la Turneele organizate de FRT sau Turnee Internationale pentru toti cei care sunt dotati în acest sens si se pregătesc continuu pentru performantă; - Să mentină continuu un statut înalt, sincer si performant al meseriei de Antrenor FRT. Capitolul 1 Regulamentul de conduită morală Art.1. Antrenorii FRT se vor supune neconditionat următoarelor regulamente: 1.1. Statutul de functionare FRT - emis de Adunarea Generală si aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului cu Hotărârea de Guvern nr. 255 din 4 martie 2003. 1.2. Regulamentele emise de Federatia Internatională de Tenis, precum si a cele de participare la concursuri ca ETA, IFT si ATP. 1.3. Regulamentul de functionare al Colegiului de Antrenori FRT precum si Regulamentul de Conduită Morală si Profesională emis de FRT prin hotărârea nr. _______ din _________________ 1.4. Regulamentul de Functionare a tuturor Comisiilor de activitate FRT precum si a angajatilor acesteia. Art. 2. Antrenorii FRT trebuie: 2.1. - să păsească întotdeauna pe terenul de tenis într-o tinută vestimentară si corporală demnă de meseria pe care o reprezintă;
 5. 4 2.2. - să fie un bun sfătuitor, demonstrator al

  tuturor tehnologiilor de lovire a mingiei la toate nivelele de pregătire, prieten si orientator al tuturor persoanelor cu care intră în contact în ceea ce priveteTenisul; 2.3. - să fie clar în exprimare, idei, concluzii, concisi, corecti, complecsi profesional conform nivelului licentei pe care o detine, politicosi si pozitivi în ceea ce priveste metodologia de predare în timpul lectiilor private sau programelor intensive; 2.4. - să lupte continuu pentru dezvoltarea cunostintelor si a nivelelor de pregătire profesională existente la ora actuală în schema FRT 2010; 2.5. - să cunoască toate măsurile ce se impun în situatii de prim ajutor, securitate, inundatii, incendii sau diferite calamităti în cadrul Clubului sau Aasociatiei în care activează. Art. 3. Antrenorul FRT trebuie: 3.1. - să nu aibă cazier judiciar; 3.2. - să nu ridice tonul vocii la toti cei pe care îi pregăteste; 3.3. - să nu îi oblige să efectueze ceva împotriva vointei acestora, să nu îi atingă fizic sau să îi lovească în timpul lectiilor sportive; 3.4. - să nu le vorbească urât prin folosirea de jargoane sau injurii la adresa numănui indiferent că sunt clienti sau personal organizatoric în orice domeniu FRT; 3.5. - să nu lase copii în special sub 14 ani să plece de la lectia avută, în compania persoanelor străine, necunoscute copilului sau fără încuviintarea părintilor; 3.6. - să nu fumeze niciodată în prezenta elevilor; 3.7. - să nu păsească pe teren sau să predea Tenisul în stare de ebrietate;
 6. 5 Capitolul 2 Regulamentul de cunostinte profesionale al Antrenorului FRT

  Art.4. Antrenorul FRT trebuie să cunoască si să stăpânească următoarele: 4.1. Modalităti stiintifice de dezvoltare a motivatiei si dorintei tuturor celor cu care acestia intră în contact. 4.2. Metode de a conduce pregătirea educatională individuală sau în grup, intensivă sau recreativă, astfel încât să se evite în totalitate posibilitatea oricărui accident pe terenul deTenis. 4.3. Minimum de psihologie a vârstelor astfel încât să poată urca sau coborâ stacheta educativă în functie de problemele si vârsta clientilor cu care intră în contact. 4.4. (a) Nivelele Nationale de valoare si participare în competitiile oficiale FRT. (b) Nivele Interbnationale valorice si conditiile fiecărei grupări de participare în concursuri cum sunt: ETA, IFT, ATP. (c) Linia educativă si de progres emisă de FRT în ceea ce priveste programele de dezvoltare a activitătii copiilor si juniorilor în structurile Cluburilor afiliate. (d) Toate testele fizice si tehnice specifice de organizare a Profilului Sportiv al fiecărui jucator din programul de performantă, precum si de depistare a talentelor la vârste foarte fragede. (e) Toate zonele caracteristice terenului de Tenis precum si a lungimilor, înăltimilor, directiilor si efectelor de lovire a mingiei. (f) Toate documentele de planificare, evidentă si control privind: - planurile de perspectivă; - planurile anuale; - planurile lunare; - ciclurile săptămânale; - planurile de periodizare.
 7. 6 4.5. Regulamentul de Functionare si predare a Minitenisului National

  si International. 4.6. Organizare a minimum o zi pe trimestru a activitătii de „zi deschisă” în care cetăteni care doresc să se initieze în Tenisul actual să aibă posibilitatea să cunoască: activitatea, schema de organizare, Profesorii sau Antrenorii care predau Tenisul în Club precum si a metodelor de învătare. Capitolul 3 Regulament de sanctiuni pe linie Profesionala împotriva Antrenorilor FRT care ignoră dispozitiile pronuntate si aprobate de Comitetul Director FRT Art.5. Pentru toate reclamatiile scrise făcute de cetătenii României, împotriva nedreptătii sau neprofesionalismului aratat de anumiti Antrenori, FRT prin Colegiul de Antrenori, va lua următoarele măsuri: 5.1. Avertisment verbal; 5.2. Avertisment scris; 5.3. Mustrare scrisă; 5.4. Întrerupere fortată a functiei de Antrenor pe perioadă temporară (1-3 luni) 5.5. Suspendarea dreptului de a mai profesa in functia de Antrenor FRT pe teritoriul României.
 8. 7 Art.6. Pe lângă nerespectarea intentionată a prevederilor mentionate în

  toate regulamentele emise de FRT si aprobate de M.T.S., Antrenorii mai pot fi santionati si pentru: 6.1. Reclamatii privind întârzieri repetate la lectii private sau de grup; 6.2. Comportament agresiv verbal sau fizic împortiva tuturor salariatilor sau membrilor diferitelor comisii FRT. (În special la turnee unde arbitrii primesc nenumărate injurii datorate nemultumirii diferitilor Antrenori care sunt certati cu bunele maniere – stând si dând indicatii de la gard sau ascunzându-se pin copaci si dând sfaturi jucătorilor de acolo); 6.3. Practicarea si predarea tenisului în stare de ebrietate; 6.4. Inducerea în eroare sau minciuna. Toate reclamatiile vor fi trimise la Colegiul de Antrenori care va sanctiona fiecare problemă în functie de acest regulament FRT de functionare care intră în vigoare începând cu data de ___________________ la tel. __________________, fax _____________________, e-mail ________________________________.