Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Regulament de conduita morala si cunostinte profesionale privind meseria de antrenor FRT

Regulament de conduita morala si cunostinte profesionale privind meseria de antrenor FRT

Popescu Ovidiu Anelin

May 25, 2013
Tweet

Transcript

 1. REGULAMENT
  DE CONDUITĂ MORALA
  SI CUNOSTINTE PROFESIONALE
  PRIVIND
  MESERIA DE ANTRENOR FRT
  CAPITOLUL 1 REGULAMENTUL DE CONDUITĂ MORALĂ
  CAPITOLUL 2 REGULAMENTUL PRIVIND CUNOSTINTELE
  PROFESIONALE
  CAPITOLUL 3 REGULAMENTUL PRIVIND SANCTIUNILE CE SE
  VOR APLICA DE CĂTRE FRT
  Regulament conceput de
  Florin Nită
  Presedintele Colegiului de Antrenori FRT

  View Slide

 2. 1
  FEDERATIA ROMÂNĂ DE TENIS
  DIN CADRUL
  MINISTERULUI TINERETURLUI SI SPORTULUI
  REGULAMENT DE CONDUITĂ
  MORALĂ SI PROFESIONALĂ
  A FUNCTIEI DE ANTRENOR FRT
  Aprobat prin hotărârea Comitetului Director FRT din data de _________________
  Aprobat de MTS reprezentat de D-ra Georgescu C. la data de ________________

  View Slide

 3. 2
  Rolul antrenorului FRT
  Rolul principal al Antrenorului FRT este acela de a contrinui pozitiv la
  dezvoltarea motivatiei în ceea ce priveste practicarea Tenisului tuturor clientilor cu
  care intră în contact.
  Acest rol se diminuează considerabil în cazul sportivilor care vin de la sine
  să învete sau să se perfectioneze în tainele Tenisului, rolul Antrenorului fiind mai
  mult de îndrumare si educare decât de dezvoltare a motivatiei pentru Tenis. Dacă
  toti sportivii care vin să primească o educatie sportivă de la Antrenorul deTenis
  vor fi multumiti si fericiti, cu sigurantă aceasta se datorează abilitătilor
  profesionale ale Antrenorilor, acestia revenind mereu pe terenurile de Tenis.
  Rolul Antrenorului FRT nu este doar unul singur, acesta împărtindu-se în
  mai multe directii, cum sunt:
  - cel de instructor, îndrumător si orientator;
  - cel de sigurantă, sănătate si sfătuitor;
  - cel de demonstrator, sustinator si prieten;
  - cel de organizator, motivator si planificator, etc.
  Abilitătile meseriei de antrenor FRT
  Antrenorul FRT, începând din 2010, va avea nevoie de dezvoltarea multor
  abilităti profesionale, cum sunt:
  - Stiluri si metode de comunicare cu cei care intră în contact;
  - Multiple procedee de învătare si perfectionare a tenisului;
  - Multiple metode de predare a tenisului;
  - Diferite stiluri de pregătire, de la învătare până la perfectionarea tenisului;
  - Întelegerea rapidă a calitătilor, pentru toate categoriile, celor cu care intră
  în contact;
  - Dezvoltarea continuă a procesului de progres pe linie profesională;
  - Înregistrarea scrisă a tuturor documentelor de planificare si control pentru
  toate nivelele de pregătire;
  - Predarea corectă a tuturor loviturilor de bază, a tehnicii acestora si a
  diferitelor faze de joc în functie de multitudinea suprafetelelor de joc existente
  mondial la ora actuală;
  - Dezvoltarea unui program de pregătire individual sau în grup care să
  asigure progresul continuu pentru toti cei cu care intră în contact;

  View Slide

 4. 3
  - Construirea si punerea în practică a structurii de functionare la locul de
  muncă în functie de conditiile si mijloacele existente;
  - Organizarea si asistenta continuă a planurilor de lectie, fie individual sau
  în grup;
  - Dezvoltarea si respectarea întocmai a tuturor Regulamentelor în vigoare
  emise atât de FRT cât si de celelalte Foruri Internationale cum sunt ETA, ITF sau
  ATP;
  - Dezvoltarea si implementarea dorintei de a participa la Turneele
  organizate de FRT sau Turnee Internationale pentru toti cei care sunt dotati în
  acest sens si se pregătesc continuu pentru performantă;
  - Să mentină continuu un statut înalt, sincer si performant al meseriei de
  Antrenor FRT.
  Capitolul 1
  Regulamentul de conduită morală
  Art.1. Antrenorii FRT se vor supune neconditionat următoarelor
  regulamente:
  1.1. Statutul de functionare FRT - emis de Adunarea Generală si
  aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului cu Hotărârea de Guvern nr. 255 din
  4 martie 2003.
  1.2. Regulamentele emise de Federatia Internatională de Tenis, precum
  si a cele de participare la concursuri ca ETA, IFT si ATP.
  1.3. Regulamentul de functionare al Colegiului de Antrenori FRT
  precum si Regulamentul de Conduită Morală si Profesională emis de FRT prin
  hotărârea nr. _______ din _________________
  1.4. Regulamentul de Functionare a tuturor Comisiilor de activitate
  FRT precum si a angajatilor acesteia.
  Art. 2. Antrenorii FRT trebuie:
  2.1. - să păsească întotdeauna pe terenul de tenis într-o tinută
  vestimentară si corporală demnă de meseria pe care o reprezintă;

  View Slide

 5. 4
  2.2. - să fie un bun sfătuitor, demonstrator al tuturor tehnologiilor de
  lovire a mingiei la toate nivelele de pregătire, prieten si orientator al tuturor
  persoanelor cu care intră în contact în ceea ce priveteTenisul;
  2.3. - să fie clar în exprimare, idei, concluzii, concisi, corecti, complecsi
  profesional conform nivelului licentei pe care o detine, politicosi si pozitivi în ceea
  ce priveste metodologia de predare în timpul lectiilor private sau programelor
  intensive;
  2.4. - să lupte continuu pentru dezvoltarea cunostintelor si a nivelelor de
  pregătire profesională existente la ora actuală în schema FRT 2010;
  2.5. - să cunoască toate măsurile ce se impun în situatii de prim ajutor,
  securitate, inundatii, incendii sau diferite calamităti în cadrul Clubului sau
  Aasociatiei în care activează.
  Art. 3. Antrenorul FRT trebuie:
  3.1. - să nu aibă cazier judiciar;
  3.2. - să nu ridice tonul vocii la toti cei pe care îi pregăteste;
  3.3. - să nu îi oblige să efectueze ceva împotriva vointei acestora, să nu
  îi atingă fizic sau să îi lovească în timpul lectiilor sportive;
  3.4. - să nu le vorbească urât prin folosirea de jargoane sau injurii la
  adresa numănui indiferent că sunt clienti sau personal organizatoric în orice
  domeniu FRT;
  3.5. - să nu lase copii în special sub 14 ani să plece de la lectia avută, în
  compania persoanelor străine, necunoscute copilului sau fără încuviintarea
  părintilor;
  3.6. - să nu fumeze niciodată în prezenta elevilor;
  3.7. - să nu păsească pe teren sau să predea Tenisul în stare de ebrietate;

  View Slide

 6. 5
  Capitolul 2
  Regulamentul de cunostinte profesionale
  al Antrenorului FRT
  Art.4. Antrenorul FRT trebuie să cunoască si să stăpânească
  următoarele:
  4.1. Modalităti stiintifice de dezvoltare a motivatiei si dorintei tuturor
  celor cu care acestia intră în contact.
  4.2. Metode de a conduce pregătirea educatională individuală sau în
  grup, intensivă sau recreativă, astfel încât să se evite în totalitate posibilitatea
  oricărui accident pe terenul deTenis.
  4.3. Minimum de psihologie a vârstelor astfel încât să poată urca sau
  coborâ stacheta educativă în functie de problemele si vârsta clientilor cu care intră
  în contact.
  4.4. (a) Nivelele Nationale de valoare si participare în competitiile oficiale
  FRT.
  (b) Nivele Interbnationale valorice si conditiile fiecărei grupări de
  participare în concursuri cum sunt: ETA, IFT, ATP.
  (c) Linia educativă si de progres emisă de FRT în ceea ce priveste
  programele de dezvoltare a activitătii copiilor si juniorilor în structurile Cluburilor
  afiliate.
  (d) Toate testele fizice si tehnice specifice de organizare a Profilului
  Sportiv al fiecărui jucator din programul de performantă, precum si de depistare a
  talentelor la vârste foarte fragede.
  (e) Toate zonele caracteristice terenului de Tenis precum si a
  lungimilor, înăltimilor, directiilor si efectelor de lovire a mingiei.
  (f) Toate documentele de planificare, evidentă si control privind:
  - planurile de perspectivă;
  - planurile anuale;
  - planurile lunare;
  - ciclurile săptămânale;
  - planurile de periodizare.

  View Slide

 7. 6
  4.5. Regulamentul de Functionare si predare a Minitenisului National si
  International.
  4.6. Organizare a minimum o zi pe trimestru a activitătii de „zi
  deschisă” în care cetăteni care doresc să se initieze în Tenisul actual să aibă
  posibilitatea să cunoască: activitatea, schema de organizare, Profesorii sau
  Antrenorii care predau Tenisul în Club precum si a metodelor de învătare.
  Capitolul 3
  Regulament de sanctiuni pe linie
  Profesionala
  împotriva Antrenorilor FRT care ignoră
  dispozitiile pronuntate si aprobate
  de Comitetul Director FRT
  Art.5. Pentru toate reclamatiile scrise făcute de cetătenii României,
  împotriva nedreptătii sau neprofesionalismului aratat de anumiti Antrenori, FRT
  prin Colegiul de Antrenori, va lua următoarele măsuri:
  5.1. Avertisment verbal;
  5.2. Avertisment scris;
  5.3. Mustrare scrisă;
  5.4. Întrerupere fortată a functiei de Antrenor pe perioadă temporară
  (1-3 luni)
  5.5. Suspendarea dreptului de a mai profesa in functia de Antrenor FRT
  pe teritoriul României.

  View Slide

 8. 7
  Art.6. Pe lângă nerespectarea intentionată a prevederilor mentionate în
  toate regulamentele emise de FRT si aprobate de M.T.S., Antrenorii mai pot fi
  santionati si pentru:
  6.1. Reclamatii privind întârzieri repetate la lectii private sau de grup;
  6.2. Comportament agresiv verbal sau fizic împortiva tuturor salariatilor
  sau membrilor diferitelor comisii FRT. (În special la turnee unde arbitrii primesc
  nenumărate injurii datorate nemultumirii diferitilor Antrenori care sunt certati cu
  bunele maniere – stând si dând indicatii de la gard sau ascunzându-se pin copaci si
  dând sfaturi jucătorilor de acolo);
  6.3. Practicarea si predarea tenisului în stare de ebrietate;
  6.4. Inducerea în eroare sau minciuna.
  Toate reclamatiile vor fi trimise la Colegiul de Antrenori care va sanctiona
  fiecare problemă în functie de acest regulament FRT de functionare care intră în
  vigoare începând cu data de ___________________ la tel. __________________,
  fax _____________________, e-mail ________________________________.

  View Slide