Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Monorepo w Allegro

Monorepo w Allegro

Prezentacja opowie o ewolucji projektu Allegro na platformę iOS. Historia zaczyna się ponad 6 lat temu od małego projektu w jednym repozytorium. Z czasem aplikacja rozrosła się i projekt rozbito na wiele repozytoriów. Dzisiaj, przy jeszcze większej skali, ponownie używamy jednego repozytorium. Podczas prezentacji poznacie strukturę projektu aplikacji Allegro, proces jej budowania i testowania. Dowiecie się o plusach i minusach stosowanych rozwiązań oraz naszych planach na przyszłość.

Aleksander Grzyb

September 24, 2018
Tweet

More Decks by Aleksander Grzyb

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2

 2. 3

 3. 7 github.com/AlDanial/cloc -------------------------------------------------------------------------------- Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code -------------------------------------------------------------------------------- Objective-C           3939       397898        81232        31898      

  284768 C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825 JSON                   838       137764          770            0       136994 Swift                 2538       178624        33677        15496       129451 Markdown               104        13464         3899            0         9565 Bourne Shell            48         3633          453          302         2878 Plain Text              14         1123          192            0          931 PHP                      1          849          182            6          661 Ruby                     5          608           74           15          519 Python                   6          440          101           27          312 CSS                      1          425           85          161          179 Awk                      1           60            4           13           43 YAML                     1           29            5            0           24 HTML                     2           23            3            0           20 -------------------------------------------------------------------------------- Total                11311       967614       159726        91718       716170 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code -------------------------------------------------------------------------------- Objective-C           3939       397898        81232        31898       284768 C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825 Swift                 2538       178624        33677        15496       129451
 4. 13 // // main.m // Allegro // // Created by

  Jakub Kuzimski on 22.08.2012. // Copyright (c) 2012 Jakub Kuzimski. All rights reserved. // #import <UIKit/UIKit.h> #import "APAppDelegate.h" int main(int argc, char *argv[]) { @autoreleasepool { return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([APAppDelegate class])); } } 22.08.2012
 5. 14

 6. 25 OfferDetails.podspec Pod::Spec.new do |spec| spec.name = "OfferDetails" spec.version =

  "2.0.0" spec.summary = "Module is presenting offer details and related information." spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"] spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] } spec.dependency "CoreModule", ">= 1" spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0" spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1" spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1" spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4" spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5" spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0" spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0" end
 7. 26 OfferDetails.podspec Pod::Spec.new do |spec| spec.name = "OfferDetails" spec.version =

  "2.0.0" spec.summary = "Module is presenting offer details and related information." spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"] spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] } spec.dependency "CoreModule", ">= 1" spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0" spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1" spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1" spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4" spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5" spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0" spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0" end spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"] spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
 8. 27 Pod::Spec.new do |spec| spec.name = "OfferDetails" spec.version = "2.0.0"

  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information." spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"] spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] } spec.dependency "CoreModule", ">= 1" spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0" spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1" spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1" spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4" spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5" spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0" spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0" end spec.dependency "CoreModule", ">= 1" spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0" spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1" spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1" spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4" spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5" spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0" spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0" OfferDetails.podspec
 9. 28 Pod::Spec.new do |spec| spec.name = "OfferDetails" spec.version = "2.0.0"

  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information." spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"] spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] } spec.dependency "CoreModule", ">= 1" spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0" spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1" spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1" spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4" spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5" spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0" spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0" end spec.version = "2.0.0" OfferDetails.podspec
 10. 29 Allegro/Podfile source "https://allegro_git/pods.specs.git" source "https://github.com/CocoaPods/Specs" target "Allegro" do pod

  "Registration", "1.5.0" pod "Cart", "3.1.2" pod "OfferDetails", "2.0.0" (...) end ➕ pod update OfferDetails pod "OfferDetails", "2.0.0"
 11. 30 Allegro/Podfile source "https://allegro_git/pods.specs.git" source "https://github.com/CocoaPods/Specs" target "Allegro" do pod

  "Registration", "1.5.0" pod "Cart", "3.1.2" pod "OfferDetails", "2.0.0" (...) end ➕ pod update OfferDetails source "https://allegro_git/pods.specs.git"
 12. 38 Allegro Strona oferty Proces zakupowy Wyszukiwanie Rejestracja Networking 1.0.0

  Networking 1.0.5 UI 2.0.0 UI 2.2.0 UI 2.1.0 Networking 1.1.0
 13. 39

 14. 41 1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
 15. 42 1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons. 3. Wydać nowe AllegroCommons.
 16. 43 1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons. 3. Wydać nowe AllegroCommons. 4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty.
 17. 44 1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons. 3. Wydać nowe AllegroCommons. 4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty. 5. Uaktualnić AllegroCommons w module procesu zakupowego.
 18. 45 (...) <<<<<<< HEAD PODFILE CHECKSUM: 15f6bd662808121403ea733c7263b90e7b912840 ======= PODFILE CHECKSUM:

  4c795d243895a6e7905e0606b06679090f723b4a >>>>>>> develop └── Allegro ├── Allegro ├── Allegro.xcodeproj ├── Allegro.xcworkspace ├── AllegroStubbedUITests ├── AllegroTests ├── Podfile ├── Podfile.lock ├── Pods.xcodeproj ├── Pods │ ├── ... │ ├── Manifest.lock │ └── ... └── fastlane Allegro/Podfile.lock ├── Podfile.lock ├── Pods.xcodeproj │ ├── Manifest.lock
 19. 46

 20. 51

 21. 52

 22. 53

 23. 54 ├── Allegro │ ├── Allegro │ ├── Allegro.xcodeproj │

  ├── Allegro.xcworkspace │ ├── AllegroStubbedUITests │ ├── AllegroTests │ ├── Podfile │ ├── Podfile.lock │ ├── Pods │ └── fastlane ├── AllegroModules │ ├── Cart │ ├── Comments │ ├── CrossSell │ ├── ListingModule │ ├── LoyaltyProgram │ ├── MyOrders │ ├── Networking │ ├── Observed │ ├── OfferComparison │ ├── OfferDetails │ ├── Opbox │ ├── Origami │ ├── Registration │ ├── Routings │ └── Search └── fastlane └── Fastfile
 24. 55 ├── Allegro │ ├── Allegro │ ├── Allegro.xcodeproj │

  ├── Allegro.xcworkspace │ ├── AllegroStubbedUITests │ ├── AllegroTests │ ├── Podfile │ ├── Podfile.lock │ ├── Pods │ └── fastlane ├── AllegroModules │ ├── Cart │ ├── Comments │ ├── CrossSell │ ├── ListingModule │ ├── LoyaltyProgram │ ├── MyOrders │ ├── Networking │ ├── Observed │ ├── OfferComparison │ ├── OfferDetails │ ├── Opbox │ ├── Origami │ ├── Registration │ ├── Routings │ └── Search └── fastlane └── Fastfile ├── Allegro │ ├── Allegro │ ├── Allegro.xcodeproj │ ├── Allegro.xcworkspace │ ├── AllegroStubbedUITests │ ├── AllegroTests │ ├── Podfile │ ├── Podfile.lock │ ├── Pods │ └── fastlane
 25. 56 ├── Allegro │ ├── Allegro │ ├── Allegro.xcodeproj │

  ├── Allegro.xcworkspace │ ├── AllegroStubbedUITests │ ├── AllegroTests │ ├── Podfile │ ├── Podfile.lock │ ├── Pods │ └── fastlane ├── AllegroModules │ ├── Cart │ ├── Comments │ ├── CrossSell │ ├── ListingModule │ ├── LoyaltyProgram │ ├── MyOrders │ ├── Networking │ ├── Observed │ ├── OfferComparison │ ├── OfferDetails │ ├── Opbox │ ├── Origami │ ├── Registration │ ├── Routings │ └── Search └── fastlane └── Fastfile ├── AllegroModules │ ├── Cart │ ├── Comments │ ├── CrossSell │ ├── ListingModule │ ├── LoyaltyProgram │ ├── MyOrders │ ├── Networking │ ├── Observed │ ├── OfferComparison │ ├── OfferDetails │ ├── Opbox │ ├── Origami │ ├── Registration │ ├── Routings │ └── Search
 26. 57 git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git git fetch MODULE-origin git

  merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop git remote remove MODULE-origin git push origin
 27. 58 git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git git fetch MODULE-origin git

  merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop git remote remove MODULE-origin git push origin --allow-unrelated-histories
 28. 59 (...) target :OfferDetails do project '../AllegroModules/OfferDetails/OfferDetails.xcodeproj' workspace 'Allegro' pod_OfferDetailsDependencies

  target :OfferDetailsTests do inherit! :search_paths pod_FBSnapshotTest pod_CommonPodsForTargetsWithTests end end (...) ├── Allegro │ ├── Allegro │ ├── Allegro.xcodeproj │ ├── Allegro.xcworkspace │ ├── AllegroStubbedUITests │ ├── AllegroTests │ ├── Podfile │ ├── Podfile.lock │ ├── Pods │ └── fastlane ├── AllegroModules │ ├── ... │ ├── OfferDetails │ │ ├── OfferDetails │ │ ├── OfferDetails.xcodeproj │ │ ├── OfferDetailsTests │ │ └── fastlane │ ├── ... └── fastlane └── Fastfile Allegro/Podfile │ ├── Podfile
 29. 60

 30. 61

 31. 62 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile
 32. 63 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
 33. 64 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
 34. 65 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end
 35. 66 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end
 36. 67 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end fastlane/Fastfile changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end ["AllegroModules/OfferDetails", "AllegroModules/Origami", "AllegroModules/CrossSell", "Allegro/Pods/Metrum", "AllegroModules/Networking", "Allegro/Pods/AllegroCommons"]
 37. 68 sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}" destination_branch_commit = sh("git

  ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'") branch_commit = sh("git rev-parse HEAD") changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n") changed_files_paths.each do |changed_file_path| projects_list.each do |project| project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path| if changed_file_path.start_with? diff_detection_path projects_to_test.add(project) end end end end projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end fastlane/Fastfile projects_to_test.each do |project_to_test| Dir.chdir(project_to_test.path) do runner.execute(project_to_test.test_action, :ios) end end
 38. 69

 39. 70

 40. 71

 41. 72 ├── Allegro ├── AllegroModules ├── Toolset │ ├── SwiftFormat

  │ │ ├── run_swiftformat.sh │ │ ├── run_swiftformat_in_modules.sh │ │ └── swiftformat-0.30.2 │ ├── SwiftLint │ │ ├── run_swiftlint.sh │ │ └── swiftlint-0.25.0 │ └── clang-format │ ├── clang-format │ ├── reformat_all.sh │ └── run_clang_format.sh └── ... github.com/nicklockwood/SwiftFormat github.com/realm/SwiftLint clang.llvm.org/docs/ClangFormat.html
 42. 73 ├── Allegro ├── AllegroModules ├── Configuration │ ├── Project-Debug.xcconfig

  │ ├── Project-Lab.xcconfig │ ├── Project-Release.xcconfig │ └── Project-Shared.xcconfig └── ...
 43. 74

 44. 75 Allegro/Podfile post_install do | installer | Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a|

  File.basename(a) }.each do |filePath| Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file| File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " } end (...) end (...) end
 45. 76 (...) PODS_PODFILE_DIR_PATH = ${SRCROOT}/../../Allegro PODS_ROOT = ${SRCROOT}/../../Allegro/Pods #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig"

  Allegro/Pods/Target Support Files/Pods-OfferDetails/Pods-OfferDetails.debug.xcconfig #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig" #include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" Allegro/Podfile post_install do | installer | Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a| File.basename(a) }.each do |filePath| Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file| File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " } end (...) end (...) end
 46. 78

 47. 79

 48. 83

 49. 85

 50. 86 Ciekawe źródła • Faster Together: Uber Engineering’s iOS Monorepo

  • Why Google Stores Billions of Lines of Code in a Single Repository • µFeatures Guidelines