Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Monorepo w Allegro

Monorepo w Allegro

Prezentacja opowie o ewolucji projektu Allegro na platformę iOS. Historia zaczyna się ponad 6 lat temu od małego projektu w jednym repozytorium. Z czasem aplikacja rozrosła się i projekt rozbito na wiele repozytoriów. Dzisiaj, przy jeszcze większej skali, ponownie używamy jednego repozytorium. Podczas prezentacji poznacie strukturę projektu aplikacji Allegro, proces jej budowania i testowania. Dowiecie się o plusach i minusach stosowanych rozwiązań oraz naszych planach na przyszłość.

Aleksander Grzyb

September 24, 2018
Tweet

More Decks by Aleksander Grzyb

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Monorepo w Allegro
  Allegro Tech Talks #12, Poznań
  Aleksander Grzyb, iOS Developer

  View full-size slide

 2. 4
  Poznań
  8 osób

  View full-size slide

 3. 5
  Poznań
  8 osób
  Wrocław
  5 osób

  View full-size slide

 4. 6
  Poznań
  8 osób
  Wrocław
  5 osób
  Warszawa
  9 osób

  View full-size slide

 5. 7
  github.com/AlDanial/cloc
  --------------------------------------------------------------------------------
  Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code
  --------------------------------------------------------------------------------
  Objective-C           3939       397898        81232        31898       284768
  C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825
  JSON                   838       137764          770            0       136994
  Swift                 2538       178624        33677        15496       129451
  Markdown               104        13464         3899            0         9565
  Bourne Shell            48         3633          453          302         2878
  Plain Text              14         1123          192            0          931
  PHP                      1          849          182            6          661
  Ruby                     5          608           74           15          519
  Python                   6          440          101           27          312
  CSS                      1          425           85          161          179
  Awk                      1           60            4           13           43
  YAML                     1           29            5            0           24
  HTML                     2           23            3            0           20
  --------------------------------------------------------------------------------
  Total                11311       967614       159726        91718       716170
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code
  --------------------------------------------------------------------------------
  Objective-C           3939       397898        81232        31898       284768
  C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825
  Swift                 2538       178624        33677        15496       129451

  View full-size slide

 6. 8
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 7. 9
  Separacja i reużywalność

  Produktywność
  Odpowiedzialność


  View full-size slide

 8. 10
  Produktywność

  Separacja i reużywalność

  Odpowiedzialność

  View full-size slide

 9. 11
  Odpowiedzialność

  Separacja i reużywalność
  Produktywność


  View full-size slide

 10. 12
  Stopień realizacji
  Czas

  View full-size slide

 11. 13
  //
  // main.m
  // Allegro
  //
  // Created by Jakub Kuzimski on 22.08.2012.
  // Copyright (c) 2012 Jakub Kuzimski. All rights reserved.
  //
  #import
  #import "APAppDelegate.h"
  int main(int argc, char *argv[]) {
  @autoreleasepool {
  return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([APAppDelegate class]));
  }
  }
  22.08.2012

  View full-size slide

 12. 15
  Separacja i reużywalność

  Produktywność
  Odpowiedzialność


  View full-size slide

 13. 16
  Separacja i reużywalność
  Produktywność


  Odpowiedzialność

  View full-size slide

 14. 17
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 15. 18
  Allegro
  Strona oferty
  Strona główna
  Proces zakupowy
  Networking
  UI

  View full-size slide

 16. 19
  Strona oferty

  View full-size slide

 17. 20
  Strona oferty

  View full-size slide

 18. 21
  Strona oferty

  View full-size slide

 19. 22
  Strona oferty

  View full-size slide

 20. 23
  Strona oferty

  View full-size slide

 21. 24
  Strona oferty

  View full-size slide

 22. 25
  OfferDetails.podspec
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end

  View full-size slide

 23. 26
  OfferDetails.podspec
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }

  View full-size slide

 24. 27
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  OfferDetails.podspec

  View full-size slide

 25. 28
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.version = "2.0.0"
  OfferDetails.podspec

  View full-size slide

 26. 29
  Allegro/Podfile
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"
  source "https://github.com/CocoaPods/Specs"
  target "Allegro" do
  pod "Registration", "1.5.0"
  pod "Cart", "3.1.2"
  pod "OfferDetails", "2.0.0"
  (...)
  end

  pod update OfferDetails
  pod "OfferDetails", "2.0.0"

  View full-size slide

 27. 30
  Allegro/Podfile
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"
  source "https://github.com/CocoaPods/Specs"
  target "Allegro" do
  pod "Registration", "1.5.0"
  pod "Cart", "3.1.2"
  pod "OfferDetails", "2.0.0"
  (...)
  end

  pod update OfferDetails
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"

  View full-size slide

 28. 31
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 29. 32
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 30. 33
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 31. 34
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 32. 35
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.0

  View full-size slide

 33. 36
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.1
  Networking
  1.0.0

  View full-size slide

 34. 37
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.1

  View full-size slide

 35. 38
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Wyszukiwanie
  Rejestracja
  Networking
  1.0.0
  Networking
  1.0.5
  UI
  2.0.0
  UI
  2.2.0
  UI
  2.1.0
  Networking
  1.1.0

  View full-size slide

 36. 40
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  View full-size slide

 37. 41
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.

  View full-size slide

 38. 42
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.

  View full-size slide

 39. 43
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.
  4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty.

  View full-size slide

 40. 44
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.
  4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty.
  5. Uaktualnić AllegroCommons w module procesu zakupowego.

  View full-size slide

 41. 45
  (...)
  <<<<<<< HEAD
  PODFILE CHECKSUM: 15f6bd662808121403ea733c7263b90e7b912840
  =======
  PODFILE CHECKSUM: 4c795d243895a6e7905e0606b06679090f723b4a
  >>>>>>> develop
  └── Allegro
  ├── Allegro
  ├── Allegro.xcodeproj
  ├── Allegro.xcworkspace
  ├── AllegroStubbedUITests
  ├── AllegroTests
  ├── Podfile
  ├── Podfile.lock
  ├── Pods.xcodeproj
  ├── Pods
  │ ├── ...
  │ ├── Manifest.lock
  │ └── ...
  └── fastlane
  Allegro/Podfile.lock
  ├── Podfile.lock
  ├── Pods.xcodeproj
  │ ├── Manifest.lock

  View full-size slide

 42. 47
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View full-size slide

 43. 48
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View full-size slide

 44. 49
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View full-size slide

 45. 50
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View full-size slide

 46. 54
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile

  View full-size slide

 47. 55
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane

  View full-size slide

 48. 56
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search

  View full-size slide

 49. 57
  git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git
  git fetch MODULE-origin
  git merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop
  git remote remove MODULE-origin
  git push origin

  View full-size slide

 50. 58
  git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git
  git fetch MODULE-origin
  git merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop
  git remote remove MODULE-origin
  git push origin
  --allow-unrelated-histories

  View full-size slide

 51. 59
  (...)
  target :OfferDetails do
  project '../AllegroModules/OfferDetails/OfferDetails.xcodeproj'
  workspace 'Allegro'
  pod_OfferDetailsDependencies
  target :OfferDetailsTests do
  inherit! :search_paths
  pod_FBSnapshotTest
  pod_CommonPodsForTargetsWithTests
  end
  end
  (...)
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── ...
  │ ├── OfferDetails
  │ │ ├── OfferDetails
  │ │ ├── OfferDetails.xcodeproj
  │ │ ├── OfferDetailsTests
  │ │ └── fastlane
  │ ├── ...
  └── fastlane
  └── Fastfile
  Allegro/Podfile
  │ ├── Podfile

  View full-size slide

 52. 62
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile

  View full-size slide

 53. 63
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")

  View full-size slide

 54. 64
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")

  View full-size slide

 55. 65
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end

  View full-size slide

 56. 66
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end

  View full-size slide

 57. 67
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  ["AllegroModules/OfferDetails",
  "AllegroModules/Origami",
  "AllegroModules/CrossSell",
  "Allegro/Pods/Metrum",
  "AllegroModules/Networking",
  "Allegro/Pods/AllegroCommons"]

  View full-size slide

 58. 68
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end

  View full-size slide

 59. 72
  ├── Allegro
  ├── AllegroModules
  ├── Toolset
  │ ├── SwiftFormat
  │ │ ├── run_swiftformat.sh
  │ │ ├── run_swiftformat_in_modules.sh
  │ │ └── swiftformat-0.30.2
  │ ├── SwiftLint
  │ │ ├── run_swiftlint.sh
  │ │ └── swiftlint-0.25.0
  │ └── clang-format
  │ ├── clang-format
  │ ├── reformat_all.sh
  │ └── run_clang_format.sh
  └── ...
  github.com/nicklockwood/SwiftFormat github.com/realm/SwiftLint clang.llvm.org/docs/ClangFormat.html

  View full-size slide

 60. 73
  ├── Allegro
  ├── AllegroModules
  ├── Configuration
  │ ├── Project-Debug.xcconfig
  │ ├── Project-Lab.xcconfig
  │ ├── Project-Release.xcconfig
  │ └── Project-Shared.xcconfig
  └── ...

  View full-size slide

 61. 75
  Allegro/Podfile
  post_install do | installer |
  Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a| File.basename(a) }.each do |filePath|
  Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file|
  File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " }
  end
  (...)
  end
  (...)
  end

  View full-size slide

 62. 76
  (...)
  PODS_PODFILE_DIR_PATH = ${SRCROOT}/../../Allegro
  PODS_ROOT = ${SRCROOT}/../../Allegro/Pods
  #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig"
  Allegro/Pods/Target Support Files/Pods-OfferDetails/Pods-OfferDetails.debug.xcconfig
  #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig"
  #include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\"
  Allegro/Podfile
  post_install do | installer |
  Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a| File.basename(a) }.each do |filePath|
  Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file|
  File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " }
  end
  (...)
  end
  (...)
  end

  View full-size slide

 63. 80
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 64. 81
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 65. 82
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View full-size slide

 66. 84
  https://engineering.shopify.com/blogs/engineering/mobile-tophatting-at-shopify-1

  View full-size slide

 67. 86
  Ciekawe źródła
  • Faster Together: Uber Engineering’s iOS Monorepo
  • Why Google Stores Billions of Lines of Code in a
  Single Repository
  • µFeatures Guidelines

  View full-size slide