Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Monorepo w Allegro

Monorepo w Allegro

Prezentacja opowie o ewolucji projektu Allegro na platformę iOS. Historia zaczyna się ponad 6 lat temu od małego projektu w jednym repozytorium. Z czasem aplikacja rozrosła się i projekt rozbito na wiele repozytoriów. Dzisiaj, przy jeszcze większej skali, ponownie używamy jednego repozytorium. Podczas prezentacji poznacie strukturę projektu aplikacji Allegro, proces jej budowania i testowania. Dowiecie się o plusach i minusach stosowanych rozwiązań oraz naszych planach na przyszłość.

Aleksander Grzyb

September 24, 2018
Tweet

More Decks by Aleksander Grzyb

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Monorepo w Allegro
  Allegro Tech Talks #12, Poznań
  Aleksander Grzyb, iOS Developer

  View Slide

 2. 2

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. 4
  Poznań
  8 osób

  View Slide

 5. 5
  Poznań
  8 osób
  Wrocław
  5 osób

  View Slide

 6. 6
  Poznań
  8 osób
  Wrocław
  5 osób
  Warszawa
  9 osób

  View Slide

 7. 7
  github.com/AlDanial/cloc
  --------------------------------------------------------------------------------
  Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code
  --------------------------------------------------------------------------------
  Objective-C           3939       397898        81232        31898       284768
  C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825
  JSON                   838       137764          770            0       136994
  Swift                 2538       178624        33677        15496       129451
  Markdown               104        13464         3899            0         9565
  Bourne Shell            48         3633          453          302         2878
  Plain Text              14         1123          192            0          931
  PHP                      1          849          182            6          661
  Ruby                     5          608           74           15          519
  Python                   6          440          101           27          312
  CSS                      1          425           85          161          179
  Awk                      1           60            4           13           43
  YAML                     1           29            5            0           24
  HTML                     2           23            3            0           20
  --------------------------------------------------------------------------------
  Total                11311       967614       159726        91718       716170
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  Language             Files        Lines        Blank      Comment         Code
  --------------------------------------------------------------------------------
  Objective-C           3939       397898        81232        31898       284768
  C/C++ Header          3813       232674        39049        43800       149825
  Swift                 2538       178624        33677        15496       129451

  View Slide

 8. 8
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 9. 9
  Separacja i reużywalność

  Produktywność
  Odpowiedzialność


  View Slide

 10. 10
  Produktywność

  Separacja i reużywalność

  Odpowiedzialność

  View Slide

 11. 11
  Odpowiedzialność

  Separacja i reużywalność
  Produktywność


  View Slide

 12. 12
  Stopień realizacji
  Czas

  View Slide

 13. 13
  //
  // main.m
  // Allegro
  //
  // Created by Jakub Kuzimski on 22.08.2012.
  // Copyright (c) 2012 Jakub Kuzimski. All rights reserved.
  //
  #import
  #import "APAppDelegate.h"
  int main(int argc, char *argv[]) {
  @autoreleasepool {
  return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([APAppDelegate class]));
  }
  }
  22.08.2012

  View Slide

 14. 14

  View Slide

 15. 15
  Separacja i reużywalność

  Produktywność
  Odpowiedzialność


  View Slide

 16. 16
  Separacja i reużywalność
  Produktywność


  Odpowiedzialność

  View Slide

 17. 17
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 18. 18
  Allegro
  Strona oferty
  Strona główna
  Proces zakupowy
  Networking
  UI

  View Slide

 19. 19
  Strona oferty

  View Slide

 20. 20
  Strona oferty

  View Slide

 21. 21
  Strona oferty

  View Slide

 22. 22
  Strona oferty

  View Slide

 23. 23
  Strona oferty

  View Slide

 24. 24
  Strona oferty

  View Slide

 25. 25
  OfferDetails.podspec
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end

  View Slide

 26. 26
  OfferDetails.podspec
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }

  View Slide

 27. 27
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  OfferDetails.podspec

  View Slide

 28. 28
  Pod::Spec.new do |spec|
  spec.name = "OfferDetails"
  spec.version = "2.0.0"
  spec.summary = "Module is presenting offer details and related information."
  spec.source_files = ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{h,m,swift}"]
  spec.resource_bundle = { "Resources" => ["OfferDetails/OfferDetails/**/*.{xib,storyboard,lproj,xcassets}"] }
  spec.dependency "CoreModule", ">= 1"
  spec.dependency "AllegroCommons", ">= 2.4.0"
  spec.dependency "AllegroDynamicText", ">= 1.1.1"
  spec.dependency "NYTPhotoViewer", ">= 1.0.1"
  spec.dependency "JGProgressHUD", "1.4"
  spec.dependency "INSPullToRefresh", "1.1.5"
  spec.dependency "AllegroNetworking", ">= 2.6.0"
  spec.dependency "Metrum", ">= 0.22.0"
  end
  spec.version = "2.0.0"
  OfferDetails.podspec

  View Slide

 29. 29
  Allegro/Podfile
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"
  source "https://github.com/CocoaPods/Specs"
  target "Allegro" do
  pod "Registration", "1.5.0"
  pod "Cart", "3.1.2"
  pod "OfferDetails", "2.0.0"
  (...)
  end

  pod update OfferDetails
  pod "OfferDetails", "2.0.0"

  View Slide

 30. 30
  Allegro/Podfile
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"
  source "https://github.com/CocoaPods/Specs"
  target "Allegro" do
  pod "Registration", "1.5.0"
  pod "Cart", "3.1.2"
  pod "OfferDetails", "2.0.0"
  (...)
  end

  pod update OfferDetails
  source "https://allegro_git/pods.specs.git"

  View Slide

 31. 31
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 32. 32
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 33. 33
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 34. 34
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 35. 35
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.0

  View Slide

 36. 36
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.1
  Networking
  1.0.0

  View Slide

 37. 37
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Networking
  1.0.1

  View Slide

 38. 38
  Allegro
  Strona oferty
  Proces zakupowy
  Wyszukiwanie
  Rejestracja
  Networking
  1.0.0
  Networking
  1.0.5
  UI
  2.0.0
  UI
  2.2.0
  UI
  2.1.0
  Networking
  1.1.0

  View Slide

 39. 39

  View Slide

 40. 40
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.

  View Slide

 41. 41
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.

  View Slide

 42. 42
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.

  View Slide

 43. 43
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.
  4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty.

  View Slide

 44. 44
  1. Przenieść kod z modułu strony oferty do AllegroCommons.
  2. Założyć PR do repozytorium AllegroCommons.
  3. Wydać nowe AllegroCommons.
  4. Uaktualnić AllegroCommons w module oferty.
  5. Uaktualnić AllegroCommons w module procesu zakupowego.

  View Slide

 45. 45
  (...)
  <<<<<<< HEAD
  PODFILE CHECKSUM: 15f6bd662808121403ea733c7263b90e7b912840
  =======
  PODFILE CHECKSUM: 4c795d243895a6e7905e0606b06679090f723b4a
  >>>>>>> develop
  └── Allegro
  ├── Allegro
  ├── Allegro.xcodeproj
  ├── Allegro.xcworkspace
  ├── AllegroStubbedUITests
  ├── AllegroTests
  ├── Podfile
  ├── Podfile.lock
  ├── Pods.xcodeproj
  ├── Pods
  │ ├── ...
  │ ├── Manifest.lock
  │ └── ...
  └── fastlane
  Allegro/Podfile.lock
  ├── Podfile.lock
  ├── Pods.xcodeproj
  │ ├── Manifest.lock

  View Slide

 46. 46

  View Slide

 47. 47
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View Slide

 48. 48
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View Slide

 49. 49
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View Slide

 50. 50
  Konflikty w plikach CocoaPods

  Piekło wersjonowania

  Wydzielenie reużywalnego kodu

  View Slide

 51. 51

  View Slide

 52. 52

  View Slide

 53. 53

  View Slide

 54. 54
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile

  View Slide

 55. 55
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane

  View Slide

 56. 56
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search
  └── fastlane
  └── Fastfile
  ├── AllegroModules
  │ ├── Cart
  │ ├── Comments
  │ ├── CrossSell
  │ ├── ListingModule
  │ ├── LoyaltyProgram
  │ ├── MyOrders
  │ ├── Networking
  │ ├── Observed
  │ ├── OfferComparison
  │ ├── OfferDetails
  │ ├── Opbox
  │ ├── Origami
  │ ├── Registration
  │ ├── Routings
  │ └── Search

  View Slide

 57. 57
  git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git
  git fetch MODULE-origin
  git merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop
  git remote remove MODULE-origin
  git push origin

  View Slide

 58. 58
  git remote add MODULE-origin https://allegro_git/iosmodules/MODULE.git
  git fetch MODULE-origin
  git merge --allow-unrelated-histories MODULE-origin/develop
  git remote remove MODULE-origin
  git push origin
  --allow-unrelated-histories

  View Slide

 59. 59
  (...)
  target :OfferDetails do
  project '../AllegroModules/OfferDetails/OfferDetails.xcodeproj'
  workspace 'Allegro'
  pod_OfferDetailsDependencies
  target :OfferDetailsTests do
  inherit! :search_paths
  pod_FBSnapshotTest
  pod_CommonPodsForTargetsWithTests
  end
  end
  (...)
  ├── Allegro
  │ ├── Allegro
  │ ├── Allegro.xcodeproj
  │ ├── Allegro.xcworkspace
  │ ├── AllegroStubbedUITests
  │ ├── AllegroTests
  │ ├── Podfile
  │ ├── Podfile.lock
  │ ├── Pods
  │ └── fastlane
  ├── AllegroModules
  │ ├── ...
  │ ├── OfferDetails
  │ │ ├── OfferDetails
  │ │ ├── OfferDetails.xcodeproj
  │ │ ├── OfferDetailsTests
  │ │ └── fastlane
  │ ├── ...
  └── fastlane
  └── Fastfile
  Allegro/Podfile
  │ ├── Podfile

  View Slide

 60. 60

  View Slide

 61. 61

  View Slide

 62. 62
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile

  View Slide

 63. 63
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")

  View Slide

 64. 64
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")

  View Slide

 65. 65
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end

  View Slide

 66. 66
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end

  View Slide

 67. 67
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  ["AllegroModules/OfferDetails",
  "AllegroModules/Origami",
  "AllegroModules/CrossSell",
  "Allegro/Pods/Metrum",
  "AllegroModules/Networking",
  "Allegro/Pods/AllegroCommons"]

  View Slide

 68. 68
  sh "git fetch origin -u +#{destination_branch}:#{destination_branch}"
  destination_branch_commit = sh("git ls-remote https://allegro.git #{destination_branch} | awk '{print $1;}'")
  branch_commit = sh("git rev-parse HEAD")
  changed_files_paths = sh("git diff --name-only #{diff_range}").split("\n")
  changed_files_paths.each do |changed_file_path|
  projects_list.each do |project|
  project.diff_detection_paths.each do |diff_detection_path|
  if changed_file_path.start_with? diff_detection_path
  projects_to_test.add(project)
  end
  end
  end
  end
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end
  fastlane/Fastfile
  projects_to_test.each do |project_to_test|
  Dir.chdir(project_to_test.path) do
  runner.execute(project_to_test.test_action, :ios)
  end
  end

  View Slide

 69. 69

  View Slide

 70. 70

  View Slide

 71. 71

  View Slide

 72. 72
  ├── Allegro
  ├── AllegroModules
  ├── Toolset
  │ ├── SwiftFormat
  │ │ ├── run_swiftformat.sh
  │ │ ├── run_swiftformat_in_modules.sh
  │ │ └── swiftformat-0.30.2
  │ ├── SwiftLint
  │ │ ├── run_swiftlint.sh
  │ │ └── swiftlint-0.25.0
  │ └── clang-format
  │ ├── clang-format
  │ ├── reformat_all.sh
  │ └── run_clang_format.sh
  └── ...
  github.com/nicklockwood/SwiftFormat github.com/realm/SwiftLint clang.llvm.org/docs/ClangFormat.html

  View Slide

 73. 73
  ├── Allegro
  ├── AllegroModules
  ├── Configuration
  │ ├── Project-Debug.xcconfig
  │ ├── Project-Lab.xcconfig
  │ ├── Project-Release.xcconfig
  │ └── Project-Shared.xcconfig
  └── ...

  View Slide

 74. 74

  View Slide

 75. 75
  Allegro/Podfile
  post_install do | installer |
  Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a| File.basename(a) }.each do |filePath|
  Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file|
  File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " }
  end
  (...)
  end
  (...)
  end

  View Slide

 76. 76
  (...)
  PODS_PODFILE_DIR_PATH = ${SRCROOT}/../../Allegro
  PODS_ROOT = ${SRCROOT}/../../Allegro/Pods
  #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig"
  Allegro/Pods/Target Support Files/Pods-OfferDetails/Pods-OfferDetails.debug.xcconfig
  #include "../../Configuration/Project-Debug.xcconfig"
  #include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\"
  Allegro/Podfile
  post_install do | installer |
  Dir["../AllegroModules/*/"].map { |a| File.basename(a) }.each do |filePath|
  Dir.glob(File.join("Pods", "**", "Pods-#{filePath}.debug.xcconfig")).each do |file|
  File.open(file, 'a') { |f| f.puts "\n#include \"../../Configuration/Project-Debug.xcconfig\" " }
  end
  (...)
  end
  (...)
  end

  View Slide

 77. 77
  + ,

  View Slide

 78. 78

  View Slide

 79. 79

  View Slide

 80. 80
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 81. 81
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 82. 82
  Separacja i reużywalność
  Produktywność
  Odpowiedzialność  View Slide

 83. 83

  View Slide

 84. 84
  https://engineering.shopify.com/blogs/engineering/mobile-tophatting-at-shopify-1

  View Slide

 85. 85

  View Slide

 86. 86
  Ciekawe źródła
  • Faster Together: Uber Engineering’s iOS Monorepo
  • Why Google Stores Billions of Lines of Code in a
  Single Repository
  • µFeatures Guidelines

  View Slide

 87. View Slide