Teorías opostas.pdf

17f01c71c1ece8c523c6d00bf9e8650e?s=47 cliessar
October 20, 2011
57

Teorías opostas.pdf

17f01c71c1ece8c523c6d00bf9e8650e?s=128

cliessar

October 20, 2011
Tweet

Transcript

  1. 1.

    Espazo para texto traducido “Xénese” (Antigo Testamento) / A orixe

    do home (1871) Charles R. Darwin O “Xénese” pertence ao Pentateuco, o primeiro libro do Antigo Testamento. Nel cóntase a orixe divina do home, cunhas características físicas e mentais semellantes ás do ser humano actual. Pola contra, Darwin afirma que a evolución das especies está condicionada pola adaptación ao medio e a selección natural. O home é o descendente modificado dalgunha forma inferior, xa que os vertebrados, incluído o home, desenvolvéronse a partir dun mesmo modelo xeral, é dicir, teñen unha orixe común ************************************************************************************ “Modelou Yavé Deus o home de barro e soproulle no rostro alento de vida, e desta maneira foi o home ser animado [ ...] Plantou despois Yavé Deus un xardín en Edén, en oriente e alí puxo o home que formara” “[...] e da costela que collera do home, formou Yavé Deus a muller e presentoulla ao home” “Fixo, logo,Yavé Deus caer sobre o home un profundo cansanzo; e durmido, colleulle unha das costelas, cerrando o lugar con carne [...] “Xénese” (Antigo Testamento) / A orixe do home (1871) Charles R. Darwin 1 2 PEIXES 3 MARSUPIAIS (DESCENDEN DO MONOTREMA) 4 LEMÚRIDOS (MAMÍFEROS CON PLACENTA 5 SIMIADEOS (CATARRINOS) 6 HOME PERTENCENTE AO SUBGRUPO A: GORILA,CHIMPANCÉ, ORANGUTÁN E GIBÓN Teoría creacionista Teoría de Darwin VERTEBRADOS ANFIBIOS ------------------------------------------------------------------------ >________________ “ Os primeiros antecesores do reino vertebrado, dos que encontramos probas indecisas, consistiron probablemente nun grupo de aninais mariños. [...] As tres clases máis elevadas e máis próximas, mamíferos, aves e réptiles, derivan dunha das dúas clases inferiores: anfibios e peixes” “Os simiadeos teríanse separado en dos grandes troncos, os monos do Novo e do Antigo Mundo; destes últimos, nunha época remota , procede o home; esta marabilla e gloria do universo” “Se un só elo desta cadea non tivese existido, o home non sería exactamente o que é agora Fonte: Público 20/08/2011