Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Daha taşınabilir, daha bağımsız .NET uygulamaları tasarlamak

Eser Ozvataf
November 03, 2018

Daha taşınabilir, daha bağımsız .NET uygulamaları tasarlamak

Eser Ozvataf

November 03, 2018
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Cover photo: iStockphoto/cybrain
  Daha taşınabilir, daha bağımsız
  .NET uygulamaları tasarlamak
  Eser Özvataf
  dotnetKonf

  03.11.2018

  View Slide

 2. ESER ÖZVATAF
  /eserozvataf
  /eserozvataf
  HAKKIMDA
  ▸ Süreç Lideri @ Setur
  ▸ Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi
  ▸ Açık Kaynak Ekolünden
  ▸ Blockchain üzerine çalışmalar yapan

  lisansüstü öğrencisi

  View Slide

 3. BUGÜN BAHSEDECEKLERİM
  ▸ Uygulama Taşınabilirliği
  ▸ Bağımlılıkların Tespiti
  ▸ Daha Taşınabilir Olmanın
  Getirileri
  ▸ Taşınabilir Uygulama Tasarlamak
  ▸ Kod Tasarım Çözümleri
  ▸ Mimari Çözümler
  ▸ Araç Çözümleri
  ▸ Paketlemek
  ▸ Ortam Yapılandırmaları
  ▸ Uygulamaları Platform Bağımsız
  Paketlemek
  ▸ Örnek Uygulama

  View Slide

 4. UYGULAMA TAŞINABİLİRLİĞİ

  View Slide

 5. BAĞIMLILIKLARIN TESPİTİ
  UYGULAMA TAŞINABİLİRLİĞİ
  NuGet Paketleri
  SaaS Hizmetler / Veri Sağlayıcıları
  Servisler / APIler
  Dosya / Kurulum Bağlılıkları Symbiot / Parazit Uygulamalar
  Uygulama
  “Bende çalışıyor”
  Platform / İşletim Sistemi

  View Slide

 6. DAHA TAŞINABİLİR OLMANIN GETİRİLERİ
  UYGULAMA TAŞINABİLİRLİĞİ
  Yan Etki Üretmemek
  Çoklu Cloud Provider Desteği
  Çoklu Platform Desteği
  Ölçeklenebilirlik
  Aynı Uygulamanın Farklı Ortam Kurgularıyla Çalışabilmesi
  Dağıtık Sistemlere İmkan
  Daha Net Ölçülebilirlik
  Test Edilebilirlik

  View Slide

 7. KOD TASARIM ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  Koda asla hardcoded/sabitlenmiş bir bilgi eklemeyin

  View Slide

 8. KOD TASARIM ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  Microsoft.Extensions.Configuration ve Microsoft.Extensions.Options’u kullanın
  Ortam bazlı belirleyebildiğiniz konfigurasyon dosyalarınız olsun
  Konfigurasyon dosyalarınız environment variable’lar ile ezilebilsin

  View Slide

 9. KOD TASARIM ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  İşletim sistemleri arasındaki farkları gözardı etmeyin

  View Slide

 10. KOD TASARIM ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  Tarih/Saat standartlarını kullanın
  Her sistem aynı yerellik bilgisine sahip değil

  View Slide

 11. KOD TASARIM ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  Dependency Injection uygulayın (Microsoft.Extensions.DependencyInjection)

  View Slide

 12. MİMARİ ÇÖZÜMLER
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  ▸ Kütüphane gereksinimleri için
  bağımlılık yönetimi araçlarını
  kullanın (NuGet)
  ▸ Farklı işlevlere sahip uygulamaların
  kod tabanlarını ayrı tutun
  ▸ Her müşteriniz için ayrı derlemeler
  yerine Multi-Tenancy kullanın
  ▸ Episodik Kurgu ile Stateless ve
  Event-Driven uygulamalar tasarlayın
  ▸ Dosyaları ancak okumak için
  kullanın, diğer IO işlemlerinden
  uzak durun
  ▸ Platformlarla uyum kontrolleri için
  integration testler yazmaya çalışın

  View Slide

 13. ARAÇ ÇÖZÜMLERİ
  TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK
  ▸ Coverage Tool - Coverlet
  ▸ Statik analiz için .NET Core
  Analyzers
  ▸ Powershell ve Bash scriptleri yerine
  MSBuild
  ▸ Visual Studio yerine .NET Core SDK
  CLI

  View Slide

 14. TAŞINABİLİR UYGULAMA TASARLAMAK

  View Slide

 15. ORTAM YAPILANDIRMALARI
  PAKETLEMEK
  Development Testing Staging Production
  Ortam Development Testing Staging Production
  Konfigurasyon
  Dosyası
  app.Development.json app.Testing.json app.Staging.json app.Production.json
  IDovizKurlariProvider DovizKurlariMockProvider TcmbTestProvider TcmbProvider TcmbProvider
  IRepositoryProvider RepositoryMockProvider RepositoryProvider RepositoryProvider RepositoryProvider
  Connection String localhost:5006/db mongodb.local/db db-staging.x.com/db db.x.com/db

  View Slide

 16. UYGULAMALARI PLATFORM BAĞIMSIZ PAKETLEMEK
  PAKETLEMEK
  ▸ Uygulamanızın tüm ortamlarda
  dotnet run ile çalıştığından,

  dotnet build ile derlendiğinden,

  dotnet test ile test edilebildiğinden
  emin olun
  ▸ Uygulamanızı self-contained bir
  biçimde publish edin
  ▸ Uygulamanızı Dockerize edin
  ▸ Uygulamanızı Docker-Compose ile
  ayağa kalkabilir bir hale getirin
  ▸ CI/CD kullanıyorsanız Visual Studio
  ve NuGet.exe ile değil, .NET Core
  SDK ile işlemlerinizi gerçekleştirin

  View Slide

 17. TASSLE
  ÖRNEK UYGULAMA

  View Slide

 18. ESER ÖZVATAF
  /eserozvataf
  /eserozvataf
  https://acikkaynak.info
  https://eser.ozvataf.com
  Sorular?

  View Slide