iOS11でのHEVC動画のHLS配信

427bc6d67b4b2724ed1ab066fb720f96?s=47 YuyaHorita
August 01, 2017
1.2k

 iOS11でのHEVC動画のHLS配信

427bc6d67b4b2724ed1ab066fb720f96?s=128

YuyaHorita

August 01, 2017
Tweet