$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20180205 モバイルアプリのアクセシビリティ

Kei Ito
February 04, 2018

20180205 モバイルアプリのアクセシビリティ

Kei Ito

February 04, 2018
Tweet

More Decks by Kei Ito

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϞόΠϧΞϓϦͷ ΞΫηγϏϦςΟ .PCJMF"DU04"," JUPL!ͦΒ͔ͥ

 2. JUPL!ͦΒ͔ͥ w ͍ͱ͏͚͍ʢJUPLʣ w ɹɹɹɹɹɹͷதͷਓʢ ͸ͯͳʣ w ϞόΠϧΞϓϦΤϯδχΞ݉$&0 w IUUQJUPLKQ

  IUUQTPSBLB[FDPKQ !JUPL@UXJU
 3. ʮΞΫηγϏϦςΟʯ ͱ͸

 4. ΞΫηγϏϦςΟ w རศੑ w ΞΫηγϏϦςΟͱ͸ɺ೥ྸ΍਎ମো֐ͷ༗ແʹؔ ܎ͳ͘ɺ୭Ͱ΋ඞཁͱ͢Δ৘ใʹ؆୯ʹͨͲΓண͚ɺ ར༻Ͱ͖Δ͜ͱΛ͍͍·͢ɻʢްੜ࿑ಇল)1ΑΓʣ

 5. ͨͱ͑͹ w Ի੠ϑΟʔυόοΫ w J047PJDF0WFS w "OESPJE5BML#BDL

 6. 7PJDF0WFS w IUUQTTQFBLFSEFDLDPNJUPL WPJDFPWFSGBMTFIVB

 7. ͱ͍͏Θ͚Ͱࠓ೔͸ 5BML#BDLͷ࿩Λ͠·͢

 8. 5BML#BDL w "OESPJEͷԻ੠ϑΟʔυόοΫ w λοϓಡΈ্͛ w μϒϧλοϓ௨ৗͷλοϓ w ຊࢦεϫΠϓεΫϩʔϧ

 9. ओཁͳύϥϝʔλ w BOESPJEUFYU w ͦͷ··ಡΈ্͛ΒΕΔ w BOESPJEDPOUFOU%FTDSJQUJPO w UFYUଐੑͷͳ͍ཁૉʢ*NBHF7JFXͳͲʣͰಠࣗ ͷಡΈ্͛Λઃఆ

 10. ओཁͳύϥϝʔλ w BOESPJEIJOU w ฤूՄೳͳཁૉʢ&EJU5FYUͳͲʣͷώϯτͱͯ͠ w BOESPJEJT*NQPSUBOU'PS"DDFTTJCJMJUZ w ΞΫηγϏϦςΟͷཁૉͱͯ͠ແࢹͰ͖Δ

 11. ओཁͳύϥϝʔλ w BOESPJEGPDVTBCMF w MBZPVUΛҰͭͷάϧʔϓͱͯ͠ѻ͏ w ਌άϧʔϓʹDPOUFOU%FTDSJQUJPO͕ࢦఆ͞Εͯ ͍Δͱɺࢠ͸ಡΈ্͛ΒΕͳ͍ʢબ୒Ͱ͖ͳ͍ʣ ͷͰɺͦ͏͍͏৔߹ʹGPDVTBCMFUSVFͱ͢Δ

 12. σϞ

 13. None
 14. ༨ஊ

 15. ݄೔ ໦ ݄೔ ݄ ͜ΕˢͳΜͯಡΈ·͔͢ʁ

 16. ݄೔ ໦ w J04 w ʹ͕ͭɹ͍ͭͨͪɹ͖ w "OESPJE w ʹ͕ͭɹ͍ͭͨͪɹ΋͘Α͏ͼ

 17. ݄೔ ݄ w J04 w ʹ͕ͭɹ͝ʹͪɹ͛ͭ w "OESPJE w ʹ͕ͭɹ͍͔ͭɹ͛ͭΑ͏ͼ

 18. ೔ຊޠಡΈ্͛ w "OESPJE w ࣗવͳΠϝʔδʢ೔ຊޠೝࣝ΋ʣ w Πϯτωʔγϣϯ΋͍͍ײ͡ w J04 w

  ௐ੔͕ඞཁͳ͜ͱ͕ଟ͍
 19. ༨ஊ

 20. Ϣʔβิॿݕূπʔϧ

 21. ίϯτϥετࢦఠ

 22. λονλʔήοτࢦఠ

 23. ࢀߟ w Ϣʔβ޲͚ϔϧϓ w IUUQTTVQQPSUHPPHMFDPNBDDFTTJCJMJUZ BOESPJEBOTXFS IMKB w ։ൃυΩϡϝϯτ w

  IUUQTEFWFMPQFSBOESPJEDPNHVJEF UPQJDTVJBDDFTTJCJMJUZBQQTIUNM