J***a drittsystem!

J***a drittsystem!

Presentation på ehelse 2019 i Oslo.
Dålig brukarvänlighet och funktion i vårdens system ursäktas ofta med att det är "barnsjukdomar".
Men det är inte sant. Vad de lider av är medelåldersåkommor: Övervikt, dålig cirkulation, förstoppning, gikt av att ha proppat i sig för mycket godsaker, som smakade bra men som har gett svåra följder.
Låt oss kräva e-hälsosystem som verkligen ger effektivare vård och rimlig digital arbetsmiljö!

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

May 09, 2019
Tweet

Transcript

 1. 1.

  J***a drittsystem! eHelse 2019 • Oslo • Jonas Söderström, inUse

  Hva er problemet med 
 de digitale systemene for helse – 
 og hvordan kan vi løse det?
 2. 3.
 3. 4.

  Vi digitaliserade verksamheten – journal, 
 tidbok, kassafunktion, EKG med

  mera (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service 
 till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, 
 och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. 
 Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin
 4. 5.

  Vi digitaliserade verksamheten – journal, 
 tidbok, kassafunktion, EKG med

  mera (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service 
 till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, 
 och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. 
 Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin 1993
 5. 6.
 6. 7.

  Det är inte sannolikt att utveckling 
 av programmen kommer

  att leda till ytterligare stora vinster. Tvärtom finns det risker för att otillbörliga krav på kontrollfunktioner, orealistiska föreställningar om pedagogiska finesser och en förfelad syn på möjligheter till forskning leder till en försämring. Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 7. 8.

  Risken finns att utvecklingen av dataprogrammen kommer att styras 


  av stora uppköpares krav på effektiva instrument [för] den administrativa ‘övervakningen’ av vårdcentralerna. (...) Får dataexperterna härja fritt 
 kommer många små finesser 
 åstadkomma en stor bromsverkan.” Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 8. 9.

  Aftenposten 12 feb 2015 Økning i produksjon pr. arbeidstime (prosent

  pr. år i 20 rike land)
 Denna ”bromsverkan” ser vi som fallande produktivitetstillväxt över hela samfundet
 9. 10.
 10. 15.
 11. 18.
 12. 19.
 13. 24.
 14. 26.

  ✤ ”Huslegen tegner og forteller!” ✤ ”Jeg vil se mine

  testsvar” 
 (tegner en kurve i luften med fingeren). ✤ Helsepersonell: ✤ ”Det vi jobber veldig mye med, er vekstkurven. 
 Vi snakker og henviser til det.” (Endokrine sykdommer) ✤ ”Det de ønsker fra fødselsjournalen, er partogrammet.”
 15. 27.
 16. 34.

  Vanskelig å se hele bildet – bare det siste på

  toppen. Og det kan ikke være det viktigste. Vi trodde vi kunne finne hva som kunne få far til å se mer positiv om livet.
 17. 35.
 18. 36.

  Number of citizens who have logged-in 
 relative to number

  
 of citizens who can log in Nationwide citizen access to their health data: analysing and comparing experiences in Denmark, Estonia and Australia Christian Nøhr, Liisa Parv, Pille Kink, Elizabeth Cummings, Helen Almond, Jens Rahbek Nørgaard, and Paul Turner BMC Health Serv Res. 2017; 17: 534. Published online 2017 Aug 7 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 3,5 % 4,5 % 5,0 %
 19. 38.

  Men fremtiden da? tid Journalen er 
 for den helt

  dominerende delen 
 et bakspeil Nå
 20. 39.

  … men journalsystemene støtter ikke innstillingen av mål, milepæler, oppfølging,

  støtte, tilbakemelding ... tid Det er et sterkt behov 
 for å se fremover ... Nå
 21. 43.
 22. 44.
 23. 46.

  Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 Vi fortalte hvordan arbeidsdagen var, 


  og selskapet bygde appen 
 i henhold til våre behov”
 24. 47.

  Ikke skape løsninger 
 basert på store og vage ord

  som ”patient empowerment” ”dine data” ”moderne tider”
 25. 49.
 26. 52.
 27. 59.

  ’ ’ We are increasingly depending 
 on technologies 


  built with the presumption of human inferiority and expendability.
 28. 60.

  Sadly, this has been by design. ’ ’ But that’s

  also why it can be reversed. Douglas Rushkoff: Team Human, 2019