J***a drittsystem!

J***a drittsystem!

Presentation på ehelse 2019 i Oslo.
Dålig brukarvänlighet och funktion i vårdens system ursäktas ofta med att det är "barnsjukdomar".
Men det är inte sant. Vad de lider av är medelåldersåkommor: Övervikt, dålig cirkulation, förstoppning, gikt av att ha proppat i sig för mycket godsaker, som smakade bra men som har gett svåra följder.
Låt oss kräva e-hälsosystem som verkligen ger effektivare vård och rimlig digital arbetsmiljö!

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

May 09, 2019
Tweet

Transcript

 1. J***a drittsystem! eHelse 2019 • Oslo • Jonas Söderström, inUse

  Hva er problemet med 
 de digitale systemene for helse – 
 og hvordan kan vi løse det?
 2. spartacus.no

 3. None
 4. Vi digitaliserade verksamheten – journal, 
 tidbok, kassafunktion, EKG med

  mera (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service 
 till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, 
 och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. 
 Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin
 5. Vi digitaliserade verksamheten – journal, 
 tidbok, kassafunktion, EKG med

  mera (...) Förbättringarna vad gäller kontakter/service 
 till patienterna, apoteken, andra vårdgivare [blev] högst påtaglig. Arbetsinnehållet har förändrats, 
 och mer tid kan ägnas åt vårdarbete. 
 Arbetsmiljön har blivit påtagligt bättre. Genom mätningar vet vi att arbetet rationaliserats i hög grad (20-30 %).” ’ ’ Jonas Sjögreen i Allmänmedicin 1993
 6. None
 7. Det är inte sannolikt att utveckling 
 av programmen kommer

  att leda till ytterligare stora vinster. Tvärtom finns det risker för att otillbörliga krav på kontrollfunktioner, orealistiska föreställningar om pedagogiska finesser och en förfelad syn på möjligheter till forskning leder till en försämring. Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 8. Risken finns att utvecklingen av dataprogrammen kommer att styras 


  av stora uppköpares krav på effektiva instrument [för] den administrativa ‘övervakningen’ av vårdcentralerna. (...) Får dataexperterna härja fritt 
 kommer många små finesser 
 åstadkomma en stor bromsverkan.” Jonas Sjögreen i Allmänmedicin, 1993 ’ ’
 9. Aftenposten 12 feb 2015 Økning i produksjon pr. arbeidstime (prosent

  pr. år i 20 rike land)
 Denna ”bromsverkan” ser vi som fallande produktivitetstillväxt över hela samfundet
 10. None
 11. ”forenkling?”

 12. Vi bruker ikke IT å gjøre ting enklere lenger

 13. 145 ➡ 313 klick Vi bruker IT å gjøre nye

  ting
 14. Mange er god 
 og fordelaktig. Noen er dårlig ...

 15. None
 16. ... og nesten alle øker kompleksitet.

 17. Digitale systemer 
 tillater teknisk og 
 administrativ kompleksitet 


  (=byråkrati)
 18. None
 19. None
 20. Journal på nettet? Kvalitativ studie
 +40 djupintevjuer

 21. ”Vil du lese din journal online?” Vi spurte ikke

 22. Fortell oss om din omsorg! Hva har fungert bra? Min

  
 mage-lege!
 23. Hvorfor er hun bra? Hun tegner og forteller!

 24. None
 25. Visuell informasjon fungerer

 26. ✤ ”Huslegen tegner og forteller!” ✤ ”Jeg vil se mine

  testsvar” 
 (tegner en kurve i luften med fingeren). ✤ Helsepersonell: ✤ ”Det vi jobber veldig mye med, er vekstkurven. 
 Vi snakker og henviser til det.” (Endokrine sykdommer) ✤ ”Det de ønsker fra fødselsjournalen, er partogrammet.”
 27. None
 28. ”Jeg vil gjerne se nøyaktig 
 hvor metallstaven i ryggen

  er.”
 29. Men medisinske journaler er svært dårlig å presentere informasjon visuelt.

 30. Forståelse?

 31. ”Du som lest din journal, hva synes du?” Vi spurte

 32. Pasienten forventer et komplett bilde av seg selv og sin

  egen helse
 33. Det var ingenting om mine to fryktelige timer ved fødselen.

  Det er ikke sykdom for sykdom.
 34. Vanskelig å se hele bildet – bare det siste på

  toppen. Og det kan ikke være det viktigste. Vi trodde vi kunne finne hva som kunne få far til å se mer positiv om livet.
 35. None
 36. Number of citizens who have logged-in 
 relative to number

  
 of citizens who can log in Nationwide citizen access to their health data: analysing and comparing experiences in Denmark, Estonia and Australia Christian Nøhr, Liisa Parv, Pille Kink, Elizabeth Cummings, Helen Almond, Jens Rahbek Nørgaard, and Paul Turner BMC Health Serv Res. 2017; 17: 534. Published online 2017 Aug 7 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 1,5 % 2,5 % 3,5 % 4,5 % 5,0 %
 37. Visuell informasjon fungerer

 38. Men fremtiden da? tid Journalen er 
 for den helt

  dominerende delen 
 et bakspeil Nå
 39. … men journalsystemene støtter ikke innstillingen av mål, milepæler, oppfølging,

  støtte, tilbakemelding ... tid Det er et sterkt behov 
 for å se fremover ... Nå
 40. Påminn kronisk syk om medisinering XX %
 To-sifrede forbedringer 


  av medisin-inntaket
 41. Vårdfokus, 6 sep 2017

 42. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8 % effektivitet

 43. None
 44. None
 45. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 46. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 Vi fortalte hvordan arbeidsdagen var, 


  og selskapet bygde appen 
 i henhold til våre behov”
 47. Ikke skape løsninger 
 basert på store og vage ord

  som ”patient empowerment” ”dine data” ”moderne tider”
 48. Økende kompleksitet og 
 minskende produktivitet

 49. None
 50. Den s-formet kurve

 51. Loven om avtagende avkastning

 52. None
 53. Har vi nådd PEAK IT?

 54. Antibiotika Resistens Motorveier Trafikkinfarkt Kunst- gjødsel Toksisitet

 55. forskjellen mellom teori 
 og faktiske resultater

 56. avtagende resultat 
 på grunn av systemiske effekter

 57. kompleksitet design-feil utnyttet av byråkrati

 58. Spør 
 ”Hva trenger du?” 
 ”Hvilken frustrasjon opplever du?”

 59. ’ ’ We are increasingly depending 
 on technologies 


  built with the presumption of human inferiority and expendability.
 60. Sadly, this has been by design. ’ ’ But that’s

  also why it can be reversed. Douglas Rushkoff: Team Human, 2019
 61. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Webb: inuse.s ejavlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen

  LinkedIn: Jonas Söderström Drittsystem: spartacus.no Takk!