Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ST FK Väst Arbetsmiljöombud

ST FK Väst Arbetsmiljöombud

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

May 13, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Digital arbetsmiljö: en översikt Jonas Söderström ST/FK Arbetsmiljöombud • Lundsbrunn

  • 13 maj
 2. Hej! Kul att 
 vara här! • Digital arbetsmiljö 


  för runt 20 år sedan • Digitala lösningar sedan 1980 • ”UX-strateg” • Konsult, utbildare • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 3. Jonas Söderström • 2022

 4. 1. Vad är digital arbetsmiljö? 2. Vilka är problemen? 3.

  Lagen 4. Verktyg 5. Lösningar
 5. Vad är?

 6. Välkommen till jobbet! Inte så smart kanske

 7. None
 8. Är jag inne eller ute?

 9. Tre personer för att försöka hitta extrapriset i säljsystemet

 10. Jonas Söderström • 2022

 11. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 12. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö

 13. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor 


  & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, kapacitet
 14. God digital arbetsmiljö God användbarhet: 
 enkelt, intuitivt, 
 konsekvent,

  
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 15. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 16. Dålig 
 design Tids- 
 slöseri, 
 extra- 
 jobb

  Dålig digital arbetsmiljö Tekniska 
 problem, 
 förseningar
 17. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 
 utveckling, upphandling, leverantörer, HR

  (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 18. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Musarm Paddnacke

  SMS-tumme 
 Syn-ergonomi Styrning, kontroll/ övervakning, känsla av misstro, arbets/fritid-balans
 19. Jonas Söderström • 2022

 20. Jonas Söderström • 2022

 21. Problemen: 
 Fyra pusselbitar

 22. Kontroll- 
 förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 23. Emotionell 
 förlust Kognitiv last (krav)

 24. Krav – Kontroll

 25. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress
 26. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya typer av styrning och kontrollförlust
 27. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress”
 28. Skyddsombudet Silvana Vretovska 
 Kommunalarbetaren 20 dec 2018

 29. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar
 30. None
 31. Jonas Söderström • 2022 ”Loggades ut innan jag han göra

  klart … måste starta om logga in igen och det jag skrivit in försvann.”
 32. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 33. None
 34. Jonas Söderström • 2022 Ökad detaljkontroll

 35. Kontrollförluster Mikro 
 (sekunder) Makro (år) Vänta 
 på respons

  
 från systemet: 
 ”mikrostress” Avbrott 
 för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- 
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 36. Får inte vara med 
 och påverka digitala förändringar Unionen,

  Vision, ST 2015–2017
 37. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 38. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten Ökade kognitiva krav

 39. ”Password expired”

 40. 21 system

 41. ≈ 270 lösenords-uppdateringar per år Ø var 4e vecka ≈

  13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 42. None
 43. • A password should consist of at least six characters,

  and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 44. Jonas Söderström • 2022 ”Säkerhetsteater”

 45. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, 
 dåligt utformad Ökade kognitiva krav
 46. Jonas Söderström • 2022

 47. Jonas Söderström • 2022

 48. Jonas Söderström • 2022

 49. Jonas Söderström • 2022

 50. Skolans budget överskreds 
 med tiotals miljoner kr

 51. ”Hur kan jag vara 
 så blåst? Vad är det

  
 som jag inte förstår?!?”
 52. Beställning Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60 90 OK

 53. Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60 90 h OK

 54. Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 1,5 1 1,5 h

 55. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, 
 dåligt utformad 3. Ständiga larm och noti fi eringar Ökade kognitiva krav
 56. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 57. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 58. None
 59. None
 60. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, 
 dåligt utformad 3. Ständiga larm och noti fi eringar 4. Integration – i användarens huvud Ökade kognitiva krav
 61. LÄSA SKRIVA ”AB 113” ”402333”

 62. LÄSA SKRIVA

 63. Elevdatabas Riktig elevförteckning i Excel

 64. Ekonomisystem Budget efter kalenderår Terminsbudget i Excel

 65. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, 
 dåligt utformad 3. Ständiga larm och noti fi eringar 4. Integration – i användarens huvud 5. Olika sätt att interagera Ökade kognitiva krav
 66. Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 67. None
 68. Systemen är olika 04.12.20 04-12-20 2020-04-11 12.04,20 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237

  195903211237
 69. Lina jobbar med två system: 
 i ett ska hon

  använda punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 70. Vad händer om hon råkar skriva 
 komma i systemet

  som kräver punkt? 1.5 tim 1,5 tim 1,5 tim
 71. Systemet ignorerar kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande! 15

  tim
 72. / Flickr DITT NYA SYSTEM

 73. Jonas Söderström • 2022 Min miljö

 74. Etisk belastning Frustration

 75. ”Det är jobbigt 
 att behöva arbeta 
 med system

  som får en att känna sig dum” 

 76. Jonas Söderström • 2022 X skickar SMS 
 om en

  anställnings- 
 intervju
 77. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta 
 kreativa lösningar för att 
 kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 78. None
 79. Du har problem med lösenordsbytet? 
 Jag bryr mig inte.

 80. Emotionell stress ”Samvetsstress”

 81. Polisens rapportsystem PUST

 82. None
 83. Betygsättning

 84. None
 85. ”Onödigt och oskäligt arbete” Sådant som borde göras av någon

  annan, 
 eller inte göras alls
 86. Kontroll- 
 förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 87. Jonas Söderström • 2022 Lagen

 88. Jonas Söderström • 2022 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 89. Jonas Söderström • 2022 Maskiner, redskap och andra 
 tekniska

  anordningar skall vara så beska ff ade och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 
 och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 90. Jonas Söderström • 2022 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 91. Det är väsentligt att identi fi era orsakerna bakom arbetsbelastningen

  … Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 92. Jonas Söderström • 2022 Programvara och system skall vara 


  lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 93. Jonas Söderström • 2022

 94. Jonas Söderström • 2022 (Sju principer) 
 6. Human-centred systems

  and innovative technologies in the public sector, strengthening its pioneering role 
 in the research on secure and trustworthy technology design.
 95. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet 
 att

  medverka i utformningen 
 av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 96. Verktyg

 97. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)

 98. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp

 99. Kartlägga den befintliga miljön digironden.suntarbetsliv.se Bedöma risk 
 vid förändringar

  prevent.se/it
 100. Digi-ronden 
 SuntArbetsliv https://digironden.suntarbetsliv.se/

 101. None
 102. Jonas Söderström • 2022 • Introduktion, kort film, • Övergripande

  info • Länkar till Förstå-delen • Fördjupande texter 
 (i flera lager) • Några korta filmer • Film för inledande möte (APT) • Tre checklistor • Handledning för plan
 103. Jonas Söderström • 2022 Inledande möte – 
 se film,

  diskutera Tre checklistor: • Anpassning till människan • Stöd för verksamheten • Fungerande teknik 2–3 min film ≈ 15 frågor Diskutera svar Göra handlings- plan • Prioritet • Ansvarig • Klart när
 104. None
 105. None
 106. Jonas Söderström • 2022 Är verksamhetens digitala system enkla att

  använda? • Uppmärksamma it-avdelningen • Engagera usability-expert för utvärdering • Gör uppskattning av förlorad tid
 107. Jonas Söderström • 2022 Görs riskbedömning av nya digitala system

  eller större uppdateringar? Åtgärd: • Använd Prevents ”Inför rätt IT”
 108. Inför rätt IT 
 Prevent https://prevent.se/IT

 109. None
 110. Jonas Söderström • 2022 Kommer det att göras regelbundna och

  återkommande användningstester 
 med riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 111. Jonas Söderström • 2022 Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som

  systemet ska hjälpa till att lösa?
 112. Jonas Söderström • 2022 Nej Ansvar och tid Åtgärd

 113. Tre områden 
 för digital arbetsmiljörond FEM

 114. Fem aspekter att undersöka 1. Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter

  2. Användbarhet och design 3. Utbildning, införande, stöd 4. Inverkan på / Anpassning till arbetet 5. Kopplingar och beroenden mellan fl era system
 115. •Undersöks bäst på plats •En hel del kan rättas direkt

  •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 116. None
 117. 2. Användbarhet, design • Inställningar – till exempel inaktiv tid

  innan systemet stänger • 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, 
 krav på leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 118. 3. 
 Utbildning, införande, stöd • Ansvar: HR, 
 IT-support

  • Finns lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning 
 på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 119. ”...druknar i styrsystem” • Ansvar: ledning, verksamhets- utvecklare med it,

  digitaliserings- ansvariga •Stödjer rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4. 
 Inverkan på arbetet ”Vi drunknar 
 i styrsystem”
 120. 5. 
 Kopplingar mellan fl era system • Svåraste problemen

  att lösa • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 121. Hur kan man lösa problemen? ?

 122. Judith / F under cc-licens lickr Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa

  och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 123. 5. Byta system • Stort verksamhetssystem – lång process •

  Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, 
 inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura 
 får inte ta mer än 8 klick.”
 124. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 125. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, 
 och företaget byggde appen efte r­ våra behov”
 126. Vårdfokus, 6 sep 2017

 127. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8 % produktivitet

 128. None
 129. 4. Ändra och anpassa • Förändra funktioner • Förändra design

  • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många system kan kon fi gureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 130. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 131. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 132. 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet är trögt” • Uppgradera

  nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 133. 2. Ändra verksamheten Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk 
 och

  social arbetsmiljö
 134. 2. Ändra verksamheten • Ge mer tid till uppgift X

  • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 135. 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning på plats • Undvik

  förändringar vid arbetstoppar • Repetionsutbildning • Ökad support • Support måste fi nnas nära till hands 
 för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 136. Landstinget Dalarna ➡ IP-telefoni ➡ Pascal ➡ TakeCare ➡ ICF

  ➡ Ny funktionalitet på SITHS-kort M T O T F M T O T F M L S L S Försommaren 2013
 137. Ta initiativet

 138. Era krav på utbildning •Överenskommet i förväg •Får ej prioriteras

  bort •Måste vara på system som verkligen ska användas
 139. None
 140. None
 141. Checklistan kan fritt 
 laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 142. Jonas Söderström • 2022 Spellista BlindHen

 143. Jonas Söderström • 2022

 144. Jonas Söderström • 2022 Tack! Mejl: 
 jonas@kornet.nu Webb: 


  javlaskitsystem.se Speakerdeck: 
 jonas_blind_hen Foto: Lars Lundqvist