Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Python 3 w 2013 i trochę o przyszłości

Łukasz Balcerzak
December 16, 2013
130

Python 3 w 2013 i trochę o przyszłości

Łukasz Balcerzak

December 16, 2013
Tweet

Transcript

 1. Lukasz Balcerzak
  python3 w 2013

  i trochę o przyszłości

  View Slide

 2. pypi stats - ooold
  2
  0
  3,5
  7
  10,5
  14
  2006 2007 2008
  Python 2 Python 3

  View Slide

 3. pypi stats
  3
  0
  2000
  4000
  6000
  8000
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Python 2 Python 3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. ➡Liczba wszystkich paczek na pypi: 37k
  ➡po prostu zdecydowana większość w ogógle nie posiada
  odpowiednich oznaczeń do setup.py
  pypi
  5

  View Slide

 6. classifier
  6

  View Slide

 7. ➡3.0 - grudzień 2008
  ➡3.1 - czerwiec 2009
  ➡3.2 - luty 2011
  ➡3.3 - wrzesień 2012
  ➡brak nowej wersji Python’a 3 w 2013
  python 3
  7

  View Slide

 8. ➡3.0 - grudzień 2018
  ➡3.1 - czerwiec 2009
  ➡3.2 - luty 2011
  ➡3.3 - wrzesień 2012
  ➡brak nowej wersji Python’a 3 w 2013 … stabilnej
  python 3
  8

  View Slide

 9. ➡od 2012
  ➡powróciły przedrostki dla ciągów znaków
  ➡venv
  ➡unittest.mock
  ➡yield from
  ➡ipaddress
  ➡…
  python 3.3
  9

  View Slide

 10. ➡trust me, it’s better than 2.7:

  http://pyvideo.org/video/1730/
  ➡wall of superpowers:

  https://python3wos.appspot.com/
  python 3.3
  10

  View Slide

 11. ➡planowana data wydania to luty 2014
  ➡asyncio
  ➡enum
  ➡ensurepip
  ➡pathlib
  ➡statistics
  python 3.4
  11

  View Slide

 12. ➡pyenv
  python 3.4
  12

  View Slide

 13. ➡ostatnia wersja 2.6 wyszła w październiku 2013
  ➡przewidywany support dla python 2.7 kończy się w maju
  2015
  !
  ➡Pytanie: czy zamierzam rozwijać projekt dłużej niż 2 lata?
  e, zostanę przy pythonie 2.X
  13

  View Slide

 14. ➡tox
  ➡travis-solo
  ok, to może zacznę wspierać
  pythona 3
  14

  View Slide

 15. ➡źródło informacji o datach wydania: http://python.org
  ➡Jak zebrałem statystki: https://gist.github.com/lukaszb/
  7980109
  ➡dane w sqlite3: https://gist.github.com/lukaszb/7980135
  pytania?
  15

  View Slide