Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

RumRock Live 7: Ron Colón

8638a10216c139a42d8e54be4f903645?s=47 RumRock
November 26, 2020
18

RumRock Live 7: Ron Colón

8638a10216c139a42d8e54be4f903645?s=128

RumRock

November 26, 2020
Tweet

Transcript

 1. None
 2. Felicity Gransden Felicity Gransden is an on-trade specialist, with extensive

  experience in the European market activating brands such as Belsazar vermouth, WhistlePig rye whiskey, Our/Vodka and the Moskovskaya portfolio. During the past 7 years in the drinks industry she has worked closely together with wine makers, distillers, bartenders and blenders. Felicity Grandsen je obchodní specialistka se širokými zkušenostmi na evropském trhu, kde pracovala se značkami jako Belsazar vermouth, WhistlePig rye whiskey, Our/Vodka a Moskovskaya portfoliem. Během posledních 7 let svého působení v oboru blízce spolupracovala s výrobci vína, palírníky i barmany. Nyní tyto zkušenosti přináší do projektu Ron Colón. Připojila se k zakladatelům v roce 2018 s úkolem vyvinout novou kávovou lihovinu. Tato její role se nyní rozšířila na kompletní vývoj produktů a vedení globálního týmu ambasadorů Ron Colón. Now bringing this knowledge to the Ron Colón rum project. She joined the Ron Colón founders in 2018 with the responsibility of developing a new coffee infused spirit. This role has now expanded to all new product development and leading the global Ron Colón brand ambassador team.
 3. Ian Matthews Ian Matthews is no stranger to the world

  behind the bar nor the turntables. He was polishing utensils and rolling dough at the age of six. As experienced Global distributor, with hands-on work experience in 4 different continents, in some of the most competitive markets, with challenging environments it has made him able to enjoy local activations with the bar scene and understand their challenges. “I love combining global knowledge with different local cultural specialties. We should have more adaptations of international recipes and be able to tell their stories on a global scale” Ian Matthews – Proof Strength Ian Matthews není ve světě za barem žádným cizincem. Leštil nádobí a válel těsto, už když mu bylo šest let. Díky těmto zkušenostem dokáže ocenit lokální barové scény a porozumět výzvám, kterým čelí – a to i se svými zkušenostmi globálního distributora na kompetitivních trzích napříč čtyřmi kontinenty. „Miluju kombinování globálních znalostí a lokálních kulturních specifik. Měli bychom mít více adaptací mezinárodních receptů a být schopni vyprávět jejich příběh v globálním měřítku.“ Ian Matthews – Proof Strength
 4. Ron Colon’s story started in 2018 with two befriended colleagues,

  Thurman Wise and Pepijn Janssens. With a combined experience of over 20 years working in the spirits industry, Wise and Janssens spent their time traveling around the world introducing brands to emerging markets. The idea to one day create their own rum brand had been part of their conversations for over a year. The question was – where and how to do it? In 2018 their job took them on a 22-day, 16-country bar hop across Latin America, and it was during this trip that El Salvador (“Sivar” in slang) captured their attention. El Salvador is the smallest country in Central America, bordered by Honduras, Guatemala and the Pacific Ocean. You may not be aware that El Salvador is home to magnificent volcanoes, world-class surf spots, and amazing produce - it produces some of the finest cane sugar and coffee in the world. This trip sparked an idea to create a new style of rum combining these raw ingredients, bringing together the worlds of coffee and rum Příběh Ron Colón začal v roce 2018 s dvěma kolegy a přáteli, Thurmanem Wisem a Pepijn EM Janssensem. Wise a Janssens, dohromady s více než 20 lety zkušeností v oboru, trávili svůj čas cestováním po světě a představováním značek na nových trzích. Myšlenku vytvořit společně vlastní značku rumu dlouho probírali. Otázkou bylo - kde a jak ji založit? V roce 2018 je práce zavedla na 22denní tour po barech v 16 zemích Latinské Ameriky. Tehdy Salvádor (slangově 'Sivar') upoutal jejich pozornost. Salvádor je nejmenší ze zemí Střední Ameriky, sousedící s Hondurasem, Guatemalou a Tichým oceánem. Možná nevíte, že Salvádor je domovem fascinujících sopek, světově známých lokací pro surfování a skvělých produktů - produkuje cukrovou třtinu a kávu, které patří k nejlepším na světě. Tento výlet zažehl myšlenku vytvořit nový styl rumu, v kterém by se snoubily tyto dvě ingredience a propojily by světy rumu a kávy.
 5. “THE SAVIOR” & CURRENCY The inspiration for Ron Colón's name

  came directly from the historical currency in El Salvador In 1892, the government of President Carlos Ezeta decided that the Salvadoran peso be called “Colón”; in homage to Christopher Columbus. The Colón stayed the currency of El Salvador until 2001, when it was replaced by the U.S. Dollar. We pay homage to the old “Colónes” banknotes and currency in our bottle labels, our designer took inspiration from the colours and illustrations on the old notes. We’ve also added a unique coin that is placed in the cap of each bottle. The coin can be popped off and collected. „ZACHRÁNCE" A MĚNA Inspirace pro jméno Ron Colón pochází přímo z historické měny Salvádoru. Roku 1892 rozhodla vláda prezidenta Carlose Ezeta, že Salvádorské peso se bude jmenovat Colón, na počest Kryštofa Kolomba. Colón zůstal měnou Salvadoru až do roku 2001, kdy byl nahrazen americkým dolarem. Kdysi dávno býval jako platidlo používán také rum. Vzdáváme čest starým „Colónes“ a staré měně etiketami na našich lahvích, které jsou inspirovány podobou bankovek. Také jsme přidali unikátní minci, která je umístěná v každém víčku. Sběratelé mohou mince snadno oddělit. In the past rum was used as currency.
 6. DISTILLERY We worked together with the only rum distillery in

  the whole of El Salvador. Licorera Cihuatán, a part of Ingenio La Cabaña of El Salvador, one of the largest and oldest sugar produ-cers in the country established in 1920. PALÍRNA Pracujeme s jedinou palírnou rumu v celém Salvadoru. Palírna Licorera Cihuatán je součástí Ingenio La Cabaña of El Salvador, jedné z největších a nejstarších společností v zemi vyrábějících cukr (už od roku 1920). PROCES Rum je vyráběný z lokálně pěstované cukrové třtiny, kterou na melasu zpracovává sto let starý stroj. Molasa prochází 36hodinovou fermentací s vlastními kvasinkami s cílem dosáhnout 11% ABV. Následně je tekutina destilována moderní multi-column still. Cihuatán produkuje dva styly rumu, které jsou následně smíchány zpět dohromady. Jeden s vysokou koncentrací kongenerů destilovaný na 75%, a jeden lehký, nízkou koncentrací kongenerů destilovaný na 96%. Rum zrající v Licorera Cihuatán má asi 8% andělský podíl za rok. Mistr palírník je Gabriella Ayala. PROCESS The rum begins its life from local sugar cane that is gathered and then run through a 100-year-old sugar cane mill to be turned into molasses. From molasses, it undergoes fermentation with proprietary yeasts for 36 hours, the aim being to reach 11% ABV. Following this the liquid is distilled by a modern multi- column still. Cihuatan produce two styles of rums that they later blend back together. One high-congener style, distilled to 75%, and one light, low congener style, distilled to 96%. After distillation the rum is aged in white oak ex-bourbon barrels sitting alongside rums that The Licorera Cihuatán distillery has been producing since 2004. Making the most of the tropical ageing with temperatures varying from 36C to 25C at night. The rum aged in Licorera Cihuatán have around 8% angel share per year. The Master Distiller and blender is Gabriella Ayala. Rum zraje v bílých dubových sudech po bourbonu po boku rumů, které palírna vyrábí od roku 2004. Je využito tropické zrání s teplotami pohybujícími se od 36°C po 25°C v noci.
 7. BLEND The rums that we have chosen for our blend

  create an unusual flavor palate. The Salvadorian rum on its own brings a fruit-forward tropical nose with a light, dry finish. In addition to this we wanted an earthiness, with a fiery warm flavor, to create the perfect liquid. The small amount of Jamaican rum completed this flavor profile and created the perfect balance. BLEND Rumy, které jsme vybrali pro náš blend, vytváří specifický chuťový profil. Samotný salvádorský rum se vyznačuje tropickou vůní a lehkým suchým koncem. Pro dokonale vyvážený nápoj se hodilo přidat trochu zemitosti s ohnivě teplou chutí. Toho skvěle dosahuje příměs trochy jamajského rumu. To vše bez přidaného cukru.
 8. Sneak Peak Něco se chystá The coffee infused Ron Colón

  Salvadoreño is made using bourbon coffee beans from the El Ciprés region, grown at 1700m next to El Salvador’s famous Santa Ana volcano. Ron Colón Salvadoreño Dark Aged Rum is cold mace- rated with whole coffee beans for 48 hours. Ron Colón Salvadoreño Dark Aged Rum je za studena macerován s celými kávovými zrny po dobu 48 hodin. Kávou infusovaný Ron Colón Salvadoreño se vyrábí za použití kávových zrn odrůdy Bourbon z regionu El Ciprés, kde jsou pěstována ve výšce 1700m nedaleko od slavné salvádorské sopky Santa Ana
 9. None