Nhà thờ Holy Ghost: nhà thờ từng là 1 nhà nguyện xây dựng cho bệnh viên Đức Thánh Linh. Nhà thờ có 6 chuông được đặt từ rất lâu đời. Với 14 cột đá nguyên khối làm bằng sa thạch.
Website: http://gody.vn/

Gody hasn't published any decks.