BGR Coastal City

brgcoastalcitys

Từ vị trí dự án khách hàng chỉ mất 15 phút để di chuyển về trung tâm thành phố Hải Phòng, 8 phút tới khu du lịch Đồ Sơn, và khoảng 10 phút đến sân bay Cát Bi.

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng
SĐT: 0902 19 15 19
website: https://brgcoastalcitys.vn/
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/12s3diBkxSHxyWfVA

#brgcoastalcity #brgcoastalcityhaiphong #brgcoastalcitydoson #biethubrgcoastalcity #giabiethubrgcoastalcity #giabrgcoastalcity
https://www.facebook.com/brgcoastalcitys.haiphong/
https://www.youtube.com/channel/UCLfy4HKlUo-HyvRJQnaEx4w
https://www.instagram.com/brgcoastalcity/
https://www.pinterest.com/brgcoastalcityshaiphong/
https://www.linkedin.com/in/brgcoastalcitys/
https://twitter.com/CityBgr

Decks

BGR Coastal City hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade