$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Thiết kế nội thất là một ngành nghệ thuật và khoa học nhận thức rõ về lối sống và văn hóa của con người để tạo ra một không gian tương thích. Nói một cách chi tiết hơn, thiết kế nội thất không chỉ là việc phân khu chức năng các phòng, bố trí các phương tiện sinh hoạt mà còn là sự phối hợp hài hòa màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ kiến trúc, các vật trang trí (tinh thần, tâm linh) để tạo một môi trường sống thuận tiện, thoải mái cho con người.
Công ty thiết kế và thi công nội thất - C&G Architects

Decks

cgarchitects hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade