ข้อควรระวังที่ควรรู้ก่อนกินยาแก้แพ้ รู้ทุกเรื่องยาในบทความสุขภาพจากเว็บไซต์รวมความรู้ทั่วไป ยาแก้แพ้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ชนิดเม็ดที่เหมาะสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ ชนิดแบบน้ำเชื่อม ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ยาแก้แพ้ เหมาะกับการกินเพื่อใช้ลดอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงมาก เช่น จาม คัดจมูก ไอ มีน้ำมูกใสๆจากการแพ้อากาศ เกสรดอกไม้ ฝุ่นละอองหรือขนสัตว์ รวมไปถึงอาการลมพิษและผื่นคัน ที่เกิดจากการแพ้อาหารเป็นต้น สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับยาแก้แพ้เพิ่มเติมได้ที่นี่เท่านั้น

Decks

dancekedacom hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade