وقتی نوبت به فروش نهال در بیرون می رسد، چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. ابتدا نهال هایی را خریداری کنید که با آب و هوای منطقه شما مناسب است. دوم، مطمئن شوید که خاک باغ شما سست و دارای زهکشی مناسب است. سوم، به نهال های خود فضای کافی برای رشد بدهید.

هنگام نهالستان پالیز نهال به دنبال آنهایی باشید که مقاوم و مقاوم به خشکی هستند. اینها در بیشتر باغ ها خوب عمل می کنند. هنگامی که نهال های خود را انتخاب کردید، نوبت به آماده سازی خاک می رسد. خاک را با بیل یا بیلچه شل کنید و مطمئن شوید که هیچ گونه زباله ای ندارد. اگر خاک بیش از حد فشرده باشد، نهال ها به سختی ریشه خواهند داد.

پس از آماده شدن خاک، نوبت به نهالستان پالیز میاندوآب می رسد. آنها را به طور مساوی از هم جدا کنید و خوب آب دهید. هنگام رشد نهال ها حتماً مراقب آنها باشید و در صورت نیاز کمی آب اضافی به آنها بدهید. با کمی مراقبت، نهال های شما رشد می کنند و به گیاهان سالم تبدیل می شوند.

Decks

delnika hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade