Van điện từ cũng giống như các loại van khác có tác dụng chính là điều khiển và ôn định dòng chảy. Van điện từ sẽ có hai van ra vào luân phiên nhau. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là nó có thể nhờ dòng điện để kiểm soát được cả chất khí.
http://vancongnghiephn.com
http://vancongnghiephn.com/van-cong-nghiep/van-dien-tu

Decks

van hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade