Doanh nghiệp logistics là gì

doanhnghieplogistics

Doanh nghiệp Logistics hay doanh nghiệp hậu cần là tổ chức hợp pháp được nhà nước cấp phép hoạt động có nhiệm vụ điều tiết hàng hoá, khai thác một hoặc nhiều hoạt động bao gồm : nhận hàng, thực hiện thủ tục hải quan, vận chuyển, lưu trữ kho bãi, đóng gói hàng hoá, đánh dấu ký hiệu hàng hoá, công tác vận tải giao hàng và các hoạt động khác liên quan đến hàng hoá để nhận lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
https://mekongsoft.com.vn/tin-tuc/kien-thuc-kinh-doanh/doanh-nghiep-logistics-la-gi--a846#:~:text=Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20Logistics%20hay,cho%20doanh%20nghi%E1%BB%87p
https://bit.ly/39GbHKj

Decks

Doanh nghiệp logistics là gì hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade