2ed04e188050c775d14a01c172878b47?s=128

DoanhnhancuoituanVN

doanhnhancuoituanvn

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920 https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/
https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/
https://twitter.com/Doanhnhanctvn
https://about.me/doanhnhancuoituanvn

DoanhnhancuoituanVN hasn't published any decks.