Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

GitHub Actions

GitHub Actions

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=128

Eser Ozvataf

October 23, 2019
Tweet

Transcript

 1. GitHub Actions Eser Özvataf Teknolot Meetup - Setur 2019 23.10.2019

 2. Eser Özvataf › Süreç Lideri @ Setur › Alaylı &

  Mektepli › Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi › IT & Eğitimde ICT › Açık Kaynak Ekolünden › Kullanıcı Grupları ve Organizasyonlarda Aktif › Twitch, Twitter, GitHub'da İçerik ve Kod Üretimi /eserozvataf /eserozvataf
 3. 3 GitHub Actions enables you to create custom software development

  life cycle (SDLC) workflows directly in your GitHub repository. Workflows run in Linux, macOS, Windows, and containers on GitHub- hosted servers. You can create workflows using actions defined in your repository, open source actions in a public repository on GitHub, or a published Docker container image. Nedir?
 4. 4 • YAML, Infrastructure as Code • Matrix Builds •

  Community-powered Dockerized Tasks • Free for Open-Source • GitHub Platform Nelerle Geliyor?
 5. 5 • Commit + Push • Commit'e Yapılan Yorumlar •

  Branch/Tag Oluşturma-Silme • Fork • Wiki Editleme • Issue'lara Yapılan Yorumlar, Etiketlenmeler • Yeni Katılımcı Eklenmesi • Proje Bölümü Değişiklikleri Otomasyon Kategorileri • Projenin Public'e Çevirilmesi • Pull Request Açılması ve Yorumları • Yeni Release • Zamanlayıcı v.s.
 6. 6 GitHub Actions DEMO