Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GitHub Actions

GitHub Actions

Eser Ozvataf

October 23, 2019
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GitHub Actions
  Eser Özvataf
  Teknolot Meetup - Setur 2019
  23.10.2019

  View full-size slide

 2. Eser Özvataf
  › Süreç Lideri @ Setur
  › Alaylı & Mektepli
  › Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi
  › IT & Eğitimde ICT
  › Açık Kaynak Ekolünden
  › Kullanıcı Grupları ve Organizasyonlarda Aktif
  › Twitch, Twitter, GitHub'da İçerik ve Kod Üretimi
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View full-size slide

 3. 3
  GitHub Actions enables you to create custom software development life
  cycle (SDLC) workflows directly in your GitHub repository.
  Workflows run in Linux, macOS, Windows, and containers on GitHub-
  hosted servers. You can create workflows using actions defined in your
  repository, open source actions in a public repository on GitHub, or a
  published Docker container image.
  Nedir?

  View full-size slide

 4. 4
  • YAML, Infrastructure as Code
  • Matrix Builds
  • Community-powered Dockerized Tasks
  • Free for Open-Source
  • GitHub Platform
  Nelerle Geliyor?

  View full-size slide

 5. 5
  • Commit + Push
  • Commit'e Yapılan Yorumlar
  • Branch/Tag Oluşturma-Silme
  • Fork
  • Wiki Editleme
  • Issue'lara Yapılan Yorumlar, Etiketlenmeler
  • Yeni Katılımcı Eklenmesi
  • Proje Bölümü Değişiklikleri
  Otomasyon Kategorileri
  • Projenin Public'e Çevirilmesi
  • Pull Request Açılması ve Yorumları
  • Yeni Release
  • Zamanlayıcı
  v.s.

  View full-size slide

 6. 6
  GitHub Actions
  DEMO

  View full-size slide