Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScript

 TypeScript

29 Mart 2018 Frontend Istanbul icin yapmis oldugum TypeScript sunumu

Eser Ozvataf

March 29, 2018
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Frontend Istanbul

  29.03.2018

  View full-size slide

 2. HAKKIMDA
  ESER ÖZVATAF
  ▸ Kurumsal Mimari @ KoçSistem
  ▸ Açık Kaynak Gönüllüsü
  ▸ Halen Lisansüstü Öğrencisi
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View full-size slide

 3. HAKKIMDA
  BUGÜNE KADAR…
  ▸ 1994 ilk kod, 2002’de profesyonellik
  ▸ >50 proje
  ▸ 6 adet dil

  Basic > Pascal/Delphi > C/C++ > PHP > .NET > JavaScript
  Type’lar

  View full-size slide

 4. ‣ TYPE’LAR
  ‣ KUTU AÇILIŞI
  ‣ NE DEĞİL?
  ‣ AVANTAJLARI
  ‣ NASIL BAŞLANIR?
  Bugün bahsedeceklerim:

  View full-size slide

 5. TYPE’LAR
  NE İŞE YARARLAR? GÜNÜMÜZDE…

  View full-size slide

 6. TYPE’LAR
  NE İŞE YARARLAR?
  ▸ Çıkış nedeni:


  Bir programlama dilinin bir değer için sistem hafızasında ne kadar yer
  kaplayacağını belirlemek. Bu doğrultuda statik “allocation” yapmak.
  number deger1 = 5;

  bool deger2 = true;
  Sistem Hafızası

  View full-size slide

 7. TYPE’LAR
  GÜNÜMÜZDE…
  Basit ölçeklerde güzel ancak veri tipleri

  kompleksleştikçe dayatmacı olabiliyorlar

  View full-size slide

 8. TYPESCRIPT
  JAVASCRIPT İLE İLİŞKİSİ. ÜZERİNE NE EKLER?

  View full-size slide

 9. TYPESCRIPT IS A TYPED SUPERSET OF
  JAVASCRIPT THAT COMPILES TO PLAIN
  JAVASCRIPT.
  typescriptlang.org
  TYPESCRIPT

  View full-size slide

 10. TYPESCRIPT
  JAVASCRIPT İLE İLİŞKİSİ
  ▸ JavaScript’in üst kümesidir
  ▸ Dolayısıyla her JavaScript kodu aynı zamanda TypeScript kodudur
  ▸ Derlendikten sonra JavaScript’e dönüşür

  View full-size slide

 11. TYPESCRIPT
  JAVASCRIPT’İN ÜZERİNE NE EKLER?
  ▸ Static Type Tanımlamaları
  ▸ …İkinci bir şey yok

  View full-size slide

 12. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI
  JavaScript TypeScript

  View full-size slide

 13. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI
  ▸ Kuralları sıkı bir tip sistemini JavaScript dünyasına getirmektense,

  JavaScript’de tipler olsaydı nasıl olurdu sorusu yanıtlanmış
  null undefined void never any
  string number boolean object symbol
  Array<> Set<> Map<,>

  View full-size slide

 14. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI: KOMPLEKS TİPLER

  View full-size slide

 15. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI: NESNE YÖNELİMLİ

  View full-size slide

 16. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI: DAHASI
  ‘ease-in’ ‘ease-in’ | ‘ease-out’
  [ 5, ‘deneme’, 3, 7 ] Array
  function (a) { return a.length; } (val: string) => number
  { ‘a’: 1, ‘b’: 2 } { [key: string]: number }
  Union Types T1 & T2
  Generic Types T1
  … …

  View full-size slide

 17. TYPESCRIPT
  TYPE TANIMLAMALARI: DAHA DA KOMPLİKE

  View full-size slide

 18. NE DEĞİL?
  TYPESCRIPT HAKKINDA KAFA KARIŞIKLIKLARI

  View full-size slide

 19. NE DEĞİL?
  TYPESCRIPT HAKKINDA KAFA KARIŞIKLIKLARI
  ▸ Bir programlama dilinin üst kümesi olması nedeniyle o da bir programlama dili
  ▸ Ancak… JavaScript’den farklı bir development kültürü yok, bir C# veya Elm
  değil
  ▸ Fakat bir RunTime değil
  ▸ Bir polyfill paketi değil, dolayısıyla babel işlevlerini birebir karşılamaz
  ▸ İçerisinde herhangi bir decorator v.s. tanımı halihazırda gelmez,

  Gördükleriniz muhtemelen Angular’a aittir

  View full-size slide

 20. AVANTAJLARI
  TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ?

  View full-size slide

 21. AVANTAJLARI
  TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ?
  ▸ Yazdığımız kodu kullanıcılara daha net aktarabiliriz

  View full-size slide

 22. AVANTAJLARI
  TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ?
  ▸ Typo’lara ve yeniden isimlendirmelere karşı bizi uyarır

  View full-size slide

 23. AVANTAJLARI
  ECMASCRIPT STANDARTLARINA BUGÜNDEN SAHİP OLMAK (KISMEN)
  ▸ Tercih edildiği takdirde kodu yorumlarken eski standartlar seviyesine düşürür

  View full-size slide

 24. NASIL BAŞLANIR?
  KURULUM, DESTEK VE DİĞERLERİ

  View full-size slide

 25. NASIL BAŞLARIM?
  KURULUM
  ▸ CLI Kurulumu
  ▸ Proje tabanı oluşturmak (tsconfig.json)

  View full-size slide

 26. NASIL BAŞLARIM?
  TSC KONFİGURASYONU

  View full-size slide

 27. NASIL BAŞLARIM?
  VAROLAN UYGULAMALAR İÇİN TYPE TANIMLARI
  ▸ TypeScript ile geliştirilen kütüphanelerde sorun yok,
  ▸ Geri kalan popüler kütüphaneler için @types/

  View full-size slide

 28. NASIL BAŞLARIM?
  TOOLING DESTEĞİ
  ▸ Geniş editor desteği
  ▸ Webstorm, Visual Studio
  ▸ Visual Studio Code, Sublime Text, Atom
  ▸ VIM, Emacs
  ▸ Webpack, Gulp, Grunt v.s. için ek kütüphaneler
  ▸ ESLint paketleri ve TSLint

  View full-size slide

 29. NASIL BAŞLARIM?
  ▸ Daha fazlası için typescriptlang.org
  ▸ Sorular?
  /eserozvataf
  /eserozvataf
  SON OLARAK…

  View full-size slide

 30. TEŞEKKÜRLER

  View full-size slide