Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScript

 TypeScript

29 Mart 2018 Frontend Istanbul icin yapmis oldugum TypeScript sunumu

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=128

Eser Ozvataf

March 29, 2018
Tweet

Transcript

 1. Frontend Istanbul
 29.03.2018

 2. HAKKIMDA ESER ÖZVATAF ▸ Kurumsal Mimari @ KoçSistem ▸ Açık

  Kaynak Gönüllüsü ▸ Halen Lisansüstü Öğrencisi /eserozvataf /eserozvataf
 3. HAKKIMDA BUGÜNE KADAR… ▸ 1994 ilk kod, 2002’de profesyonellik ▸

  >50 proje ▸ 6 adet dil
 Basic > Pascal/Delphi > C/C++ > PHP > .NET > JavaScript Type’lar
 4. ‣ TYPE’LAR ‣ KUTU AÇILIŞI ‣ NE DEĞİL? ‣ AVANTAJLARI

  ‣ NASIL BAŞLANIR? Bugün bahsedeceklerim:
 5. TYPE’LAR NE İŞE YARARLAR? GÜNÜMÜZDE…

 6. TYPE’LAR NE İŞE YARARLAR? ▸ Çıkış nedeni:
 
 Bir programlama

  dilinin bir değer için sistem hafızasında ne kadar yer kaplayacağını belirlemek. Bu doğrultuda statik “allocation” yapmak. number deger1 = 5;
 bool deger2 = true; Sistem Hafızası
 7. TYPE’LAR GÜNÜMÜZDE… Basit ölçeklerde güzel ancak veri tipleri
 kompleksleştikçe dayatmacı

  olabiliyorlar
 8. TYPESCRIPT JAVASCRIPT İLE İLİŞKİSİ. ÜZERİNE NE EKLER?

 9. TYPESCRIPT IS A TYPED SUPERSET OF JAVASCRIPT THAT COMPILES TO

  PLAIN JAVASCRIPT. typescriptlang.org TYPESCRIPT
 10. TYPESCRIPT JAVASCRIPT İLE İLİŞKİSİ ▸ JavaScript’in üst kümesidir ▸ Dolayısıyla

  her JavaScript kodu aynı zamanda TypeScript kodudur ▸ Derlendikten sonra JavaScript’e dönüşür
 11. TYPESCRIPT JAVASCRIPT’İN ÜZERİNE NE EKLER? ▸ Static Type Tanımlamaları ▸

  …İkinci bir şey yok
 12. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI JavaScript TypeScript

 13. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI ▸ Kuralları sıkı bir tip sistemini JavaScript

  dünyasına getirmektense,
 JavaScript’de tipler olsaydı nasıl olurdu sorusu yanıtlanmış null undefined void never any string number boolean object symbol Array<> Set<> Map<,>
 14. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI: KOMPLEKS TİPLER

 15. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI: NESNE YÖNELİMLİ

 16. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI: DAHASI ‘ease-in’ ‘ease-in’ | ‘ease-out’ [ 5,

  ‘deneme’, 3, 7 ] Array<number | string> function (a) { return a.length; } (val: string) => number { ‘a’: 1, ‘b’: 2 } { [key: string]: number } Union Types T1 & T2 Generic Types T1<T2> … …
 17. TYPESCRIPT TYPE TANIMLAMALARI: DAHA DA KOMPLİKE

 18. NE DEĞİL? TYPESCRIPT HAKKINDA KAFA KARIŞIKLIKLARI

 19. NE DEĞİL? TYPESCRIPT HAKKINDA KAFA KARIŞIKLIKLARI ▸ Bir programlama dilinin

  üst kümesi olması nedeniyle o da bir programlama dili ▸ Ancak… JavaScript’den farklı bir development kültürü yok, bir C# veya Elm değil ▸ Fakat bir RunTime değil ▸ Bir polyfill paketi değil, dolayısıyla babel işlevlerini birebir karşılamaz ▸ İçerisinde herhangi bir decorator v.s. tanımı halihazırda gelmez,
 Gördükleriniz muhtemelen Angular’a aittir
 20. AVANTAJLARI TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ?

 21. AVANTAJLARI TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ? ▸ Yazdığımız kodu kullanıcılara daha

  net aktarabiliriz
 22. AVANTAJLARI TYPESCRIPT KULLANARAK NELER KAZANIRIZ? ▸ Typo’lara ve yeniden isimlendirmelere

  karşı bizi uyarır
 23. AVANTAJLARI ECMASCRIPT STANDARTLARINA BUGÜNDEN SAHİP OLMAK (KISMEN) ▸ Tercih edildiği

  takdirde kodu yorumlarken eski standartlar seviyesine düşürür
 24. NASIL BAŞLANIR? KURULUM, DESTEK VE DİĞERLERİ

 25. NASIL BAŞLARIM? KURULUM ▸ CLI Kurulumu ▸ Proje tabanı oluşturmak

  (tsconfig.json)
 26. NASIL BAŞLARIM? TSC KONFİGURASYONU

 27. NASIL BAŞLARIM? VAROLAN UYGULAMALAR İÇİN TYPE TANIMLARI ▸ TypeScript ile

  geliştirilen kütüphanelerde sorun yok, ▸ Geri kalan popüler kütüphaneler için @types/
 28. NASIL BAŞLARIM? TOOLING DESTEĞİ ▸ Geniş editor desteği ▸ Webstorm,

  Visual Studio ▸ Visual Studio Code, Sublime Text, Atom ▸ VIM, Emacs ▸ Webpack, Gulp, Grunt v.s. için ek kütüphaneler ▸ ESLint paketleri ve TSLint
 29. NASIL BAŞLARIM? ▸ Daha fazlası için typescriptlang.org ▸ Sorular? /eserozvataf

  /eserozvataf SON OLARAK…
 30. TEŞEKKÜRLER