Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Uygulama Mimarisinde Fonksiyonların Yükselişi

Uygulama Mimarisinde Fonksiyonların Yükselişi

Developer Summit İzmir 2018

Eser Ozvataf

March 17, 2018
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Uygulama Mimarisinde
  Fonksiyon()ların
  Yükselişi
  Developer Summit İzmir, 2018

  View Slide

 2. Tanışalım
  Eser Özvataf
  twitter.com/eserozvataf

  github.com/eserozvataf

  View Slide

 3. Uygulama Mimarisi
  Nedir? Nelere etki eder?
  1

  View Slide

 4. “Architecture has become a very slippery word in the
  software business. It's hard to come up with any
  solid definition of what it means. I see it as a
  fundamentally subjective term.


  When people describe their software architecture
  they select the important parts of their systems,
  how these parts fit together, and the key decisions
  they made in designing their systems.
  Martin Fowler

  View Slide

 5. Uygulama Mimarisi Nasıl
  Tarifleyebiliriz?
  •Tanımı muğlaktır*.
  •Uygulamanın kuşbakışı* haritasıdır.
  •Uygulamaya ait parçaları soyut ele alıp, sistem
  içerisindeki davranışlarını belirler.
  •Uygulama için kilit noktadaki kararları etkiler.
  Örneğin uygulamanın kullanacağı veritabanı tipi.

  View Slide

 6. Ne kadar kuşbakışı?
  • Bölgeler
  • Komşular
  • Sınırlar
  • İçerikten bahsetmiyor
  • Tüm fiziksel yapılar
  Coğrafi Bölgeler Haritası
  Fiziki Harita

  View Slide

 7. Restoranlar Yemekler
  Siparişler Kullanıcılar
  Domain (Kavramlar, Nesneler) Application (İş akışları)
  Restoran’dan Sipariş Verme
  Kullanıcı Olarak Kaydolma
  Geçmiş Siparişi Yorumlama
  Infrastructure (Altyapı bağlantıları)
  Veritabanı -> MongoDB
  Arama -> ElasticSearch
  Presentation (Kullanıcı Arabirimi)
  iOS Mobil Client
  Android Mobil Client
  React Web Client
  Örnek Uygulama
  YemekSipariş Projesi Uygulama Mimarisi

  View Slide

 8. Client/Server Mimarisi
  Yaygın mimari anlayış
  2

  View Slide

 9. Örnek Uygulama
  Presentation Katmanı
  iOS Mobil Client
  Android Mobil Client
  React Web Client
  Kullanıcı Web Server
  Sunucu (Server)
  İstemci (Client)
  Uygulama
  Front-End Kodu
  YemekSipariş Projesi Client/Server Mimari Uyarlaması - 1
  Uygulama Prosesi*
  Uygulama
  Back-End Kodu

  View Slide

 10. Örnek Uygulama
  Web Server
  Sunucudaki Uygulama Prosesi
  Application Katmanı*
  Restoran’dan Sipariş Verme
  Kullanıcı Olarak Kaydolma
  Geçmiş Siparişi Yorumlama
  Request
  Router
  Restoranlar Yemekler
  Siparişler Kullanıcılar
  Domain Katmanı
  MongoDB Bağlantısı
  Infrastructure Katmanı
  YemekSipariş Projesi Client/Server Mimari Uyarlaması - 2

  View Slide

 11. Kontrol Listemiz
  • Uygulama gereksinimleri nelerdir, nasıl bir sunucuda çalışacak?
  • Uygulama hangi platformda, hangi işletim sistemiyle çalışacak,
  nasıl bir kurulum gerekecek?
  • Sunucudaki uygulama çalışmayı sonlandırır veya bir problem
  yaşarsa ne olacak?
  • Sunucudaki uygulamaya karşılayabileceğinden fazla istek gelirse
  ne olacak?
  • Uygulamanın kapasitesini arttırmak istersek nasıl hareket edeceğiz?
  • Uygulamanın canlı ortama aktarımı ve güncellemeler nasıl olacak?

  View Slide

 12. Functions as a Service
  Nedir? Ne önerir?
  3

  View Slide

 13. Cloud
  Computing
  Vendor
  Specific
  KnowHow
  Virtualization
  and
  Orchestration
  Virtual
  Private
  Cloud
  Scalability
  FaaS da
  çoğumuzun
  hayatına
  cloud ile
  birlikte girdi

  View Slide

 14. Cloud ürünleri
  IaaS PaaS SaaS
  Interface
  Fiziksel makine/altyapı

  ihtiyaçlarını bize bırak.


  OS ve yazılımı kur.
  Platform
  Uygulamanın çalışacağı
  OS ve yazılımların
  kurulumunu bize bırak.


  Uygulamanı kodla.
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.


  Kullanıcı ol.

  View Slide

 15. Cloud ürünleri
  IaaS PaaS FaaS SaaS
  Interface
  Fiziksel makine/altyapı

  ihtiyaçlarını bize bırak.


  OS ve yazılımı kur.
  Platform
  Uygulamanın çalışacağı
  OS ve yazılımların
  kurulumunu bize bırak.


  Uygulamanı kodla.
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.


  Kullanıcı ol.
  Functions
  Uygulama mimarisi
  odaklı kaygıların
  çözümünü bize bırak.


  Spesifik bir işlevi kodla.

  View Slide

 16. AWS Lambda

  View Slide

 17. İşlevlerle bir
  uygulama
  nasıl inşa
  edilmeli?

  View Slide

 18. Örnek C# İşlevi

  View Slide

 19. Nasıl tasarlanmalı?
  •Kod tabanı işlevler halinde hazırlanır.
  •Hangi olay sonucu tetikleneceği seçilir.
  •HTTP Request
  •Timer
  •Diğer eventler (kuyruğa bir şey eklendi)
  •Stateless olmalıdır.
  •Sınırların farkında olunmalı (örneğin 1 dakika limiti)

  View Slide

 20. Örnek Uygulama
  Presentation Katmanı
  iOS Mobil Client
  Android Mobil Client
  React Web Client
  API Gateway
  Uygulama
  Front-End Kodu
  YemekSipariş Projesi FaaS Mimari Uyarlaması - 1
  İşlev
  Uygulama
  Back-End Kodu
  Kullanıcı
  İşlev Listesi
  Restoran’dan Sipariş Verme
  Kullanıcı Olarak Kaydolma
  Geçmiş Siparişi Yorumlama
  İşlevin yüklü olduğu
  bir hedef

  View Slide

 21. Örnek Uygulama
  İşlevin yüklü olduğu
  hedef
  “Restoran’dan Sipariş Verme” İşlevi
  Application Katmanı
  İşlev Kodu
  Restoranlar Yemekler
  Siparişler Kullanıcılar
  Domain Katmanı
  MongoDB Bağlantısı
  Infrastructure Katmanı
  YemekSipariş Projesi FaaS Mimari Uyarlaması - 2

  View Slide

 22. Client / Server FaaS
  Kod Tabanı Monolitik İzole
  Hata Tespiti
  Geniş kod tabanı nedeniyle
  daha zor
  Daha kolay, temiz stacktraceler
  Refactoring Göz korkutucu
  Sorun değil, parça parça
  gerçekleşebiliyor
  Memory Leak
  Uzun çalışma süresi nedeniyle
  sorun oluşturuyor
  Daha az zarar veriyor
  Bottleneck Çözülmesi gereken bir problem Stateless olduğu için oluşmuyor
  Birden fazla dil kullanımı Çok çok zor Mümkün
  Prototipleme Taban kurmak gerekiyor Hemen başlanılabilir
  Geliştirme anlamında
  karşılaştırmalar

  View Slide

 23. Client / Server FaaS
  Loglama
  Merkezleştirmek için Logstash
  benzeri çözümler gerekiyor
  Birçok platformda stdout yeterli
  Uygulama Sağlığı Sürekli kontrol edilmek zorunda Güvenilir
  Ölçeklenebilirlik
  Zor olabiliyor, mühendislik
  problemleriyle dolu
  Doğası gereği
  Maliyet Açık kaldığı sürece Çalıştığı kadar
  Bakım
  İşletim sistemi, bağımlılık
  güncellemeleri yapılmalı
  Yok
  Ücret Fiziksel sunucu şart
  Free tier kapsamında bedava,

  Yine de dikkatli olunmalı
  Operasyon anlamında
  karşılaştırmalar

  View Slide

 24. Nasıl ve Nerede Kullanılır?
  AWS Lambda (cloud)
  Azure Functions (hybrid)
  Apache OpenWhisk (on-premise)

  View Slide

 25. Teşekkürler
  Sorular?
  Bana twitter.com/eserozvataf veya eser.ozvataf.com
  üzerinden ulaşabilirsiniz.

  View Slide