หลักการทำงานของเครื่องย่อยขยะ
หลักการทำงานของเครื่องย่อยขยะ : กลไกการทำงานของเครื่องจะไม่ซับซ้อนอาศัยหลักการของการย่อยสลายสารอินทรีย์ทั่วไป ซึ่งจะอาศัยแค่ 2 ชนิด คือ สารอินทรีย์ (เศษอาหาร) จุลินทรีย์ และออกซิเจน เท่านั้น แต่กระบวนการดังกล่าวจะมีข้อจำกัด ที่ทำให้ระบบการย่อยสลายส่งกลิ่นเหม็น ทำให้นักวิจัยปรับมาใช้วิธีการทำให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความร้อนระบายออกจากระบบอย่างต่อเนื่องและคงที่และสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง โดยไม่เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเอง

Decks

food-composter hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade