Phung Khoi - Ngay khi thành lập, Thiết Bị Spa Chính Hãng – Phùng Khôi đã bắt đầu hành trình gia tăng giá trị cho ngành SPA Việt Nam bằng các sản phẩm có chất lượng khác biệt. Thiết Bị Spa – Phùng Khôi đã đạt được những thành tựu rực rỡ không chỉ ở thị trường kênh phân phối trong nước mà còn mở rộng con đường xuất khẩu ra quốc tế.
Với tầm nhìn chiến lược đến năm 2025 chúng tôi sẽ cung ứng hàng nghìn sản phẩm công nghệ cao trên cả nước, kết hợp với mô hình kinh doanh SPA hiệu quả để tạo ra các sản phẩm làm đẹp cho con người hiện nay, để hình thành nên chuỗi cung ứng hoàn hảo, nhằm thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo cuộc đời Thịnh Vượng” cho chủ SPA, Thẩm Mỹ Viện Việt Nam.

Decks

franepess48 hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade