Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MySQL – ohMyGOD

Eab0f5dfa0e5138ca93f374fe738f69e?s=47 Michal Wiglasz
November 28, 2013
210

MySQL – ohMyGOD

Krátký talk v rámci listopadováho PyVa v Koločavě.

Eab0f5dfa0e5138ca93f374fe738f69e?s=128

Michal Wiglasz

November 28, 2013
Tweet

Transcript

 1. Michal Wiglasz @kacer

 2. Kotva první Regulární výrazy

 3. Regulární výrazy SELECT * FROM articles WHERE title LIKE "%mysql

  5.0%"; SELECT * FROM articles WHERE title REGEX "mysql 5\.0";
 4. Regulární výrazy SELECT * FROM articles WHERE title LIKE "%mysql

  5.0%"; OK, 150 results. SELECT * FROM articles WHERE title REGEX "mysql 5\.0"; OK, 0 results.
 5. Regulární výrazy REGEX + multibyte = case-sensitive Vždy. Nahlášeno v

  roce 2007. Oprava = poznámka v dokumentaci.
 6. None
 7. Regulární výrazy (asi) jediné řešení SELECT * FROM articles WHERE

  title REGEX "[mM][yY][sS][qQ][lL] 5\.0";
 8. Kotva druhá ALTER TABLE

 9. ALTER TABLE ALTER TABLE huge_table ADD INDEX some_column (some_column);

 10. ALTER TABLE Copying to tmp table

 11. None
 12. ALTER TABLE řešení InnoDB plugin Proč mít jednu implementaci, když

  můžeme mít dvě.
 13. ALTER TABLE ALTER TABLE huge_table ADD FOREIGN KEY (some_column) REFERENCES

  small_table(id);
 14. ALTER TABLE Copying to tmp table

 15. ALTER TABLE ALTER TABLE huge_table DROP FOREIGN KEY some_key; ALTER

  TABLE huge_table DROP some_column;
 16. ALTER TABLE Copying to tmp table Copying to tmp table

 17. Kotva třetí utf8

 18. utf8 INSERT INTO comments (text) VALUES ("Mám rád ❄ a

  rád stavím "); ☃ Warning. SELECT * FROM comments; "Mám rád "
 19. None
 20. utf8 řešení utf8mb4 Proč mít jednu implementaci, když můžeme mít

  dvě.
 21. utf8mb4 • Sehnat • Zkompilovat • ALTER TABLE • OPTIMIZE

  TABLE • REPAIR TABLE • Pak to snad bude fungovat...
 22. utf8mb4 INSERT INTO comments (text) VALUES ("MySQL je "); Warning.

  SELECT * FROM comments; "Mysql je ????"
 23. utf8mb4 USE NAMES utf8mb4;

 24. Michal Wiglasz @kacer