$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Przez pierwsze dni od zarażenia i zachorowania na koronawirus pacjenci nie odczuwają żadnych dolegliwości. Dopiero później pojawia się kaszel, duszności, gorączka oraz problemy z oddychaniem. Są to objawy zbliżone do zwykłego przeziębienia czy grypy, dlatego nie należy wpadać w panikę zauważając je u siebie. W grupie ryzyka są zwłaszcza osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły regiony objęte epidemią lub miały styczność z osobami odwiedzającymi takie regiony.
Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by w najbliższym czasie powstrzymać się od odwiedzania takich państw jak Chiny, Iran, Włochy, Korea Południowa Hong Kong, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur oraz Tajwan.

Każda osoba, która w ostatnim czasie odwiedziła jeden z wymienionych krajów i zaobserwowała u siebie któryś z objawów powinna niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do jednego z oddziałów zakaźnych, celem przeprowadzenia dalszej diagnostyki i uzyskania pomocy.Tylko odpowiedzialna analiza sytuacji i odpowiednie środki zapobiegawcze mogą zniwelować skutki tej epidemii i zminimalizować jej zasięg.

Decks

Koronawirus hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade