$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

manhole valve

manholevalve3

درب منهول در اصل پوششی برای ایمنی و ثبات در پاسخ به شرایط ترافیکی محیطی است. دریچه منهول باید مطمئن، کارآمد و ارگونومیک باشد تا بتواند نیازهای پرسنل را به بهترین وجه تأمین کند. این پوشش ها امروزه به محصولی به عنوان فاکتور های ارزیابی تبدیل شده اند، زیرا هر یک از آنها معیارهای مکانی و قرار گرفتن در معرض ترافیک را برآورده نموده و نگرانی های اصلی اپراتورها از تعداد دفعات بازدید از سایت و کارایی عملیات شبکه را برطرف می کنند. مجموعه ما سال هاست راه حل هایی برای هر محدودیت ترافیکی ارائه می دهد و پوشش های منفذ خود را در پاسخ به شرایط ترافیک طراحی کرده است، که ثبات، ایمنی و استحکام را ارائه می دهد.

بعبارتی دریچه منهول پوششی است که بروی دهانه منهول ها و سپتیک تانک و چاه های فاضلابی یا مخابراتی تعبیه شده است . این پوشش امکان دارد از جنس های مختلفی تولید شود که هر کدام با توجه به نوع منطقه شهری جاده، پیاده رو ها و زیرساخت فاضلابی و مخابراتی و خط لوله گاز متفاوت است . شایان ذکر است بار مقاومتی تمامی دریچه ها باهم متفاوت و در مکانهای خاصی کاربرد دارد.

Decks

manhole valve hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade