Guia didàctica "Pep i Adela"

7e96d55861246e87896e7e4ef95cc4e3?s=47 Mari Creu Royo
January 27, 2018
380

Guia didàctica "Pep i Adela"

És una guia didàctica d'un conte infantil i solidari que treballa les emocions bàsiques: el procés de la tristesa a l'alegria. Aquest procés és essencial per tal de millorar el benestar d'un mateix i dels altres. És un projecte d'equip. Aquest equip també està format per
la il·liustradora - l'Antònia Molero - i un músic molt creatiu - en Carles Ridao. Per a facilitar l'explicació del conte hi ha l'opció de comprar dos ninos (els protagonistes del conte, dos cargols) elaborats artesanalment.

7e96d55861246e87896e7e4ef95cc4e3?s=128

Mari Creu Royo

January 27, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria GUIA DIDÀCTICA
 Mari Creu Royo CONTE : EL PEP I L’ADELA, DE LA TRISTESA A L’ALEGRIA 1 El PEP I L’ADELA De la tristesa a l’alegria EL PEP I L’ADELA és un conte que ens submergeix en el procés de la tristesa a l’alegria, dues emocions bàsiques que, canalitzades adaptativa- ment, formen part de la intel•ligència emocional. De ben petits, infants i adults poden fer un viatge compartit, que, si així ho desitgeu, us portarà a bon port, al port del benestar personal i comu- nitari. EL PEP I L’ADELA formaran part de l’infant, on el podem ajudar a identificar les emocions, posar-hi nom i buscar les estratègies emocionals per aprendre a ser i estar amb un mateix i el altres. És un conte que dóna l’oportunitat d’aprendre i de gaudir! ISBN: 978-84-945380-8-7 Il·lustracions d’Antòn ia Molero Música de Carles Rida o Escrit per Mari C reu Royo
 2. 2.

  Aquesta guia didàctica està dedicada a :
 
 2 AL

  YOSUPHA I A LA CARLA El nostre desig és que tots els infants i les persones que els acompanyen, tinguin eines i estratègies per a viatjar des de la tristesa a l’alegria, passant per la transformació del dol. Carles, Antònia i Mari Creu
 3. 3.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Per què treballem aquestes dues emocions al conte? ! Perquè la tristesa i l’alegria són dues emocions bàsiques. ! Com a emocions bàsiques, entenem que els nostres infants les viuen en molts moments, les observen dels altres i en reben les seves conseqüències. Per tant, les poden identificar i expressar. ! Això ens dóna l’oportunitat d’afavorir el seu benestar propi i la relació amb els altres, ajudant-los a canalitzar-les adaptativament. ! Durant aquest període de temps de la infància, de 3 a 7 anys, podem, mitjançant els contes ( imatges i paraules), la música (melodies acompanyades de paraules), i els ninos (personatges), facilitar la intel·ligència emocional i construir el patrimoni emocional dels futurs adults. 3
 4. 4.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Per què aquests personatges? ! Necessitem dos personatges per treballar les dues emocions, amb qui els infants s’identificaran. ! Són dos cargols. Els cargols formen part de l’entorn immediat dels nens i nenes, els poden veure, observar, tocar, olorar, agafar… Normalment és un dels seus animals preferits en les edats més tendres. ! La forma del cargol és inherent a l’infant. És el seu primer traç sobre qualsevol superfície: papers, pissarra, sorra, etc. utilitzant qualsevol eina: llapis, retolador, pal, dit… ! La forma de cargol la tenim dins del nostre cos: orelles, cervell, intestí… ! I també és present a la natura: flors, plantes, ciclons, remolins, galàxies… 4
 5. 6.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria La fonètica dels noms dels personatges: Pep i Adela i la metàfora amb el nostre interior. ! El Pep té un nom curt, que comença fonèticament tancant la boca i acaba també amb una oclusió, després d’una “e” que fa de pont. És un nom ideal per representar la tristesa. ! L’Adela, tot al contrari, comença amb la boca ben oberta: la “A”, per acabar amb una altra obertura, una altra “a”. Entre mig, lletres que pujen i s’enlairen: la “d” i la “l”, passant per la “e”, que connecta amb la “e” del Pep, just al mig de la paraula-nom: Adela. ! Tots dos personatges tenen la possibilitat de tancar-se ( dins del cargol) o d’obrir-se ( caminar i treure les banyes). ! Són animals de moviment lent i pausat: com el procés de la tristesa a l’alegria. ! I són animals que conviden a parar, reflexionar, entrar i sortir, aprendre i desaprendre. 6
 6. 7.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitats amb els infants: Consciència emocional i expressió de la tristesa i l’alegria ! Asseguts en rotllana a l’escola, o a casa, podem expressar l’emoció de la tristesa i de l’alegria amb la cara i el cos. L’educador/a: mestre/a, pare/mare, germans, avis, monitors, etc. faran de model i ells imitaràn l’expressió. Primer amb la cara, i després amb el cos, de manera general, com a introducció de les emocions, posteriorment imitarem als personatges del conte. ! Podem expressar amb el cos el tancament de la tristesa: posant-nos de peu i ens recargolem amb el cos, en posició fetal, “com una pilota”, amagant el cap. Per expressar l’alegria ens posem de peu i estirem braços i cames, mirant amb el cap cap a dalt, fent una màxima obertura del nostre cos. ! Posteriorment, dibuixarem un cargol a la mà dels infants: la closca a sobre la mà, i dues banyes que s'estenen a dos dits. Quan el cargol està trist tanquem el puny, i quan està content traiem els dos dits de les banyes. ! Cal acompanyar les vivències els infants posant nom a les emocions: Em sento trist/content …Ah, llavors et sents trist/content…Jo em sento trista/contenta quan... El Martí es sent trist/ content perquè…La Maria es va sentir molt trista/contenta quan…. 7
 7. 8.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg. 8: La sorpresa 
 ens obre a aprendre ! Només començar el conte s’obre la finestra de la sorpresa: Vet aquí…Ara us explicaré… ! Quan fem èmfasi en el començament d’un conte, obrim ulls i orelles, obrim la ment i els sentiments a percebre el que vindrà després. ! Aquesta manera de fer, sorprenent l’infant, fa que el conte sigui una font d’ensenyament i aprenentatge d’adults i nens. ! Això reafirma que educadors ( pares, avis, germans, mestres, monitors…), tinguin l’oportunitat de créixer en benestar, incorporant l'educació emocional de manera compartida i lúdica. 8
 8. 9.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitats:
 Relaxació, expressió i imitació. ! Ens podem preparar per escoltar el conte fent silenci, parant per respirar profundament i tancant els ulls un moment. Aquesta petita relaxació ens ajudarà a la concentració. ! Obrim els ulls, “com taronges” i les orelles “com elefants”, per mirar i escoltar el conte. ! Cal explicar-lo a poc a poc, recolzant-nos en les paraules on hem de fer més èmfasi, sobretot en “trist” i “content”, i acompanyar amb la nostra expressió el que diu el conte. Els infants ens poden imitar de tant en tant, i en allò que fa referència directament a les emocions que treballem, tant verbalment, com en expressió facial i corporal. ! Ens podem moure per l’espai imitant als personatges o mantenint-nos quiets, si cal, segons el que passa al conte. ! En aquesta presentació, podem escenificar un cargol quiet, tranquil i content, com al dibuix. ! Fixem-nos en el color de la seva closca. Comparem aquest color amb elements del nostre entorn. 9
 9. 10.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg. 10 i 12:
 L’afecte i el vincle
 ens construeix ! L’ ésser humà és un ésser social. ! Ens agrada fer coses junts, experimentar junts, compartir vivències, emocions, i això és saludable. ! Quan compartim la tristesa, la tristesa disminueix, i quan compartim l'alegria, l'alegria s’expandeix. ! Això és el que aporta benestar a l’infant i a l’adult acompanyant. ! L’afecte és el vincle que uneix i enforteix les relacions socials, cal dedicar temps, amor i comprensió, així com paciència i respecte. ! Quan ens sentim estimats, ens sentim part d’una xarxa social, de la família, dels amics, de la feina, del poble o la ciutat, del món…. ! I això afavoreix les accions constructives. 10
 10. 11.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitats: Amor i vivències ! Compartir vivències en les que ens sentim estimats. Els infants, de manera lliure, verbalitzaran experiències i vivències que han compartit amb qui més estimen: Vaig anar amb el meu avi Kiko al bosc a buscar bolets/ Vaig anar amb la meva mare a la piscina/ Vaig jugar a cotxes amb el meu germà/ Vaig jugar a pales i galledes amb la meva amiga la Maria/ El David i jo vam jugar a la cuineta/ etc. ! Identificar com ens sentim: contents, segurs, estimats, tranquils… Ens sentim bé. ! Això és el que hem de valorar els adults i fer valorar als infants, prenent consciencia del benestar, per poder repetir aquestes experiències i gaudir-les. ! Els infants que no parlin o els hi costi parlar, cal ajudar-los i posar les paraules a allò que volen comunicar. ! Cal respectar el torn de paraula i el contingut del missatge… 11
 11. 12.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Fem la correlació amb el conte, primer amb vivències pròpies i després amb els personatges: ! El Pep i la seva mare, constitueixen el primer pas cap al benestar personal i social. ! Tots dos gaudeixen del seu contacte, dels jocs, de l’entorn… ! Es senten contents i feliços. ! Sentir-se content és alegria, i sentir-se feliços és una conseqüència d’aquesta alegria prolongada en el temps. ! Tot això fa, que el Pep es senti segur. ! La seva mare, amb la qual té necessitat de la seva dependència com a “cargol- nen”, li ofereix tot el suport per a créixer. ! I ell, d’alguna manera, n’és conscient. 12
 12. 13.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg. 14: El dol ! La seva mare, en un moment breu de separació del seu fill Pep, i dins de l’entorn habitual per ells: un hort, i a sobre d’un vegetal típic d’un hort, el tomàquet, rodó i vermell, la primera forma i uns dels colors bàsics que s’ensenyen i aprenen primer a l’escola…desapareix. ! La desaparició d’una primera persona d’aferrament: la mare, el pare…o també pot ser un germà o germana, un avi o àvia…depenent de la realitat social i familiar…suposa un trencament, un buit… ! Aquest trencament o buit pot ser per sempre (mort) o per un temps (malaltia, viatge, separació o divorci…) ! Cadascú ha de veure què li correspon treballar en aquest moment de dol. 13
 13. 14.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitats d’introducció al dol. ! Verbalitzar experiències o vivències a partir del que passa al Pep. Això donarà peu a poder introduir el dol. De moment, ens centrarem en la tristesa. ! Podem fer preguntes com: Alguna vegada us ha passat que s’ha mort una persona que estimàveu molt, l’avi, l’àvia…; Trobeu a faltar un/a amic/amiga que no ve a la nostra escola?; A algú se li ha mort un gos/gat/ocell/hàmster…?; Quan us poseu malalts i no podeu fer alguna cosa, com us sentiu?; I si la mare/pare es posa malalta/malalt?; I si no poden estar amb vosaltres la mama/ papa perquè cal que vingueu a l’escola?; Trobes a faltar el teu pare/ mare que no viu a casa?; Trobes a faltar els avis que viuen lluny? ! Caldrà personalitzar i concretar cada aportació de l’infant: El Marc es sent trist perquè el seu pare no viu a casa; La Berta es sent trista perquè fa poc es va morir el seu gos Terri; La Gisela es sent trista perquè la seva mare està malalta i no pot jugar amb ella; El Joan es sent trist perquè la seva àvia Pilar va morir i ara no li pot explicar contes; La Meritxell es sent trista perquè ha nascut un germanet i vol estar a casa amb la seva mare. És molt important ajudar l’infant a treure el que sent. 14
 14. 15.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg 16, 18 i 20:
 La tristesa.
 ! Davant la por, incertesa i sorpresa del Pep, no sap què fer. ! La por el manté immòbil. ! La incertesa el manté segrestat emocionalment per la tristesa i el dolor. ! La sorpresa del què ha passat, com, i perquè…l’ impedeix passar a l’acció. ! Es sent sol i abandonat, insegur… ! Ell jugava, feia el que havia de fer…i la vida el va portar aquí… 15
 15. 16.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitat sobre la tristesa:
 Identificació de l’emoció. ! Podem fer un mural sobre la tristesa amb: cares tristes trobades a les revistes i diaris, amb les nostres pròpies cares (també dels adults). ! Podem fer un altre mural el que ens fa tristos: retalls de diaris i revistes adients a l’edat dels infants, fotos dels infants fetes a casa o a l’escola en moments de tristesa ( plorar en la separació dels pares quan els porten a l’escola a P.3, quan estan malalts, quan s’acomiaden d’un avi/a, quan no els agrada el que mengen, en el moment del joc que no volen compartir, quan pensen amb algú que no hi és…) Les famílies ens poden ajudar a fer fotografies i portar-les a l’aula per exposar-les i parlar-ne. ! Ara tenim el Racó de la tristesa, que també es pot fer a casa, més endavant farem el de l’alegria. ! De moment identificarem l’emoció, sent conscients de la tristesa, com l’expressem amb imatges i què ens fa estar tristos. 16
 16. 17.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg. 22:
 La necessitat d’estar sol ! El Pep es desespera. ! Prova de tornar a la realitat anterior, la que li donava pau i felicitat. ! Vol recuperar la seva mare. I no pot. La vida li ha posat un límit molt dur. ! El procés de dol ha començat. ! Es sent trist, buit, sense ganes de viure, de sortir de la seva closca. ! El seu món s’apaga. S’apaga l'alegria, l'entusiasme, les ganes de fer, de sentir, de compartir… ! El seu interior, la seva closca, es tenyeix de gris…es torna fosca, sense color. ! Es sent abandonat, sol… ! Necessita estar sol. 17
 17. 18.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Plorar ens ajuda a treure la tristesa.
 Acompanyar en el procés de dol. ! El Pep necessita plorar. Plorar, de moment, sol. ! Plorar ajuda a treure la pena, la tristesa, a expressar el que sentim. ! No plorar, ens frena el dol, el reprimeix, el fa més dolorós i mes carregós. ! Poden plorar els nens i les nenes, els homes i les dones, sigui quina sigui l'educació rebuda. A vegades podem escoltar: Els nens no ploren, són forts, i és una mostra de debilitat. Les nenes sí. El Pep és cargol-nen… ! Els altres, els amics que estan al seu costat en aquests moments, saben acompanyar i no dirigir, estar allà pel que calgui, respectant el procés de dol del Pep. ! Els millors amics seran aquells que estiguin allà per plorar i parlar quan el Pep ho expressi. 18
 18. 19.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Altres activitats relacionades amb el dol:
 Et recordo... ACTIVITATS FER EN EL MOMENT DEL DOL AMB NENS I NENES DE CICLE INICIAL ( es pot adaptar a Ed. Infantil amb l’acompanyament de l’adult) ! CREACIÓ D’UNA CARPETA AMB EL NOM DE QUI JA NO HI ÉS per anar omplint amb el temps, cada cop que tinguem la necessitat, amb cartes dedicades a ell o ella, poemes, cançons, dibuixos, collages, postals fetes a mà…. Exemples: ! Escriure-li una carta explicant-li quatre o cinc coses de les que actualmente fem en la nostra vida actual, i acompanyar amb un dibuix. 19
 19. 20.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Gràcies... ! Donar-li les gràcies a través d’una postal o un collage, agraïnt-li la seva amistat i els bons moments passats junts. Per exemple: “Gràcies per aquella tarda que vam passar amb la bicicleta al parc.” (I ho dibuixem, o fem un collage, o hi enganxem una fotografia si la tenim, d’aquell dia…) ! Copiar l’estrofa d’una cançó que em recorda a ell/ella, quan la escolto, i dedicar-se-la. ! En una cartolina enganxar dues o tres fotografíes on sortim plegats i apuntar a sota alguna frase, el nom d’un lloc o ciutat, per situar-nos en el temps i l’espai, o simplement explicar què vam fer aquell dia de la foto. Aquesta cartolina la podem emmarcar, o bé guardar-la dins la “seva” carpeta. 20
 20. 21.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Acceptació, expressió i acomiadament... Anar mirant i rellegint el que anem ficant dins d’aquesta carpeta ens ajuda a: ! Aprendre a acceptar el que ha passat i a sentir-lo a prop nostre però d’una manera diferent, no física, però si emocional. Sentir que sempre serà amb nosaltres al nostre cor, i que ens hi podem comunicar. ! Expresar els nostres sentiments alhora que ens dóna l’oportunitat de continuar comunicant-nos amb ell/ella. ! Ens permet anar-nos acomiadant de la persona o amic que ja no hi és de mica en mica… I a mida que passi el temps i la situación es normalitzi, cada cop sentirem menys necessitat d’obrir la carpeta. 21
 21. 22.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria ! Podem fer una petita llista de paraules o coses que ens fan pensar en ell/ella i al costat dir per què, per exemple, “gelat de xocolata”: Sempre que en menjo penso que era el teu gelat preferit. ! Escriure-li un poema inventat o bé un de copiat. ! Reunió familiar o d’amics per fer una cosa alegre i divertida en memòria seva: celebrem la “diada” d’ell o ella: des de parlar en familia i dedicar-li uns moments de bons records, repassant tot el que hem anat posant dins la seva carpeta, fins a sortir a fer un berenar, una sortida al cine….o posar-nos alguna cosa que havia estat seva (la seva samarreta, uns mitjons, una gorra, un penjoll seu, un anell…). 22
 22. 23.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàg 24:
 L’alegria. 
 Cuidar-se per cuidar. ! I com a la vida, si un confia, pots trobar a algú que t’ajudi a superar els mals moments… ! Apareix l’Adela, una cargoleta equilibrada, sensata, amb molt amor. Una cargoleta que es cuida. ! Cuidar-se un mateix ( física, mental i espiritualment) ens ajuda a donar i rebre amor. ! Qui acompanya en un procés de dol cal que sigui una persona centrada, voluntariosa, generosa i empàtica. ! L’Adela és el personatge que gaudeix de la vida i ensenya a gaudir als altres. ! És positiva, flueix, no jutja, accepta i respecta. 23
 23. 24.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitat: L’alegria. ! Farem els murals de l’alegria com els de la tristesa, però canviant l’emoció. ! Posarem un mural al costat de l’altre: de la tristesa a l’alegria. ! Podem fer preguntes com: Quan et sents alegre/ content/a?; Quan et sents content/a el teu pare/mare/ amic/amiga/germà/gos/gat…; I si fem això ens sentirem contents o tristos ?; Quan sento aquesta cançó em sento trist o content?; Com es sent el Martí ara?; I la Maria…la mirem?; Què li ha passat al Roger que es sent trist/ content? ! D’aquesta manera identificarem l’alegria, la pròpia i la dels altres, li posem nom, la contextualitzem i treballem l’empatia, posant-nos al lloc del altres. Això ens ajudarà a cohesionar el grup o la família. 24
 24. 25.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria ACTIVITATS PER TREBALLAR L’ALEGRIA AMB NENS i NENES DE CICLE INICIAL
 ( Es pot adaptar a Ed. Infantil amb acompanyament de l’adult)
 
 ! Fem un punt de llibre amb un dibuix per davant, i per darrere escrivim una frase d’agraïment per la seva amistat a un bon amic o amiga: “Gràcies per la teva amistat”. El plastifiquem i li regalem perquè el guardi dins del seu llibre preferit. ! Podem pensar i escriure una llista de coses que m’agrada fer amb els meus amics i amigues, i afegir dibuixos. Aquesta llista la podem penjar a la nostra habitació. ! Fer una postal per regalar a alguna amiga o amic, dient-li que “ets una persona molt especial per a mi perquè…” ! De la mateixa manera que li hem dedicat al nostre amic o amiga una postal, un altre dia li podem fabricar un petit regal sorpresa. Les bones amistats s’han de valorar i cuidar molt, perquè un amic és un regal!!! 25
 25. 26.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Gaudir. ! Què ens fa sentir bé? ! Què ens ajuda a cuidar-nos?: rentar-nos, vestir-nos i posant-nos la roba adequada, menjar bé, beure aigua, jugar, fer coses junts, etc. ! Hem de ser conscients que per cuidar a un altre ens hem de cuidar a nosaltres primer, no podem pretendre ajudar els altres quan no som capaços d’ajudar- nos a nosaltres mateixos. ! Mirem al conte com es cuida l’Adela. Fem un llistat del que fa. ! Fem un mural on posem imatges i algunes paraules del que fem cada dia per cuidar-nos, afegim els petons, les abraçades i la relaxació. Practiquem-ho a l’aula i fem fotografies. Cal compartir-ho amb la família i contagiar-ho. ! D’aquesta manera identificarem les fonts de benestar i les valorarem, tot compartint-les. 26
 26. 27.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitats: l’amistat ! Podem parlar de ser amics. Identificarem els nostres amics. ! Podem fer un mural amb els noms dels nostres amics/amigues, o amb les fotos ( unes al costat dels altres), o amb accions amb els nostres amics/gues. ! Caldrà identificar els nens/es que tenen poc amics, i ajudar-los a trobar-ne, proposar accions, jocs, paraules i frases que apropin, accions com carícies, petons i abraçades, demanar perdó, etc. ! Podem fer èmfasi en respectar i compartir. ! Treballarem l’empatia i la disponibilitat d’estar allà sense dirigir. ! Observarem accions diàries dels infants i dels adults, i les adequarem en paraules i exemples per afavorir la comprensió i integració dels infants en el seu entorn, de manera saludable emocionalment. 27
 27. 28.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàgs. 26, 28, 30 i 32:
 El sentit de l’humor ! L’Adela no s’oblida del Pep. ! El vol ajudar, quan estigui preparat. ! El Pep, quan ja ha plorat molt, i amb l’Adela allà…comença a estar preparat. ! Quan la closca del Pep i l’Adela s’uneix per una petita abraçada…el Pep i l’Adela rellisquen pel bassal…produint al Pep un petit somriure. ! El sentit de l’humor relativitza el que ens passa, i fa que ho compartim amb els altres. ! La rialla va ser un primer pas per avançar en el procés del dol, i poder sortir de la foscor de la closca gris, de sentir-se sol i abandonat…de trobar una mà amiga que et fa costat. 28
 28. 29.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitat: riures, somriures i rialles ! Podem fer un mural de riures, somriures i rialles, d'imatges trobades i fotos dels mateixos infants, així com de contextos que ens fan riure. ! L’acció de riure l’hem d'incloure amb l’alegria. ! Cal ser conscients que el sentit de l’humor ens ajuda a obrir-nos als altres. ! Escenificar al Pep i l’Adela. Fer fotografies o gravar-ho. Gaudir del moment. 29
 29. 30.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitat: 
 Què em donen i què dono.
 L’amistat com a vincle i no com a lligam que no em deixa ser ni créixer. ! Fer un llistat del que em donen i del que jo dono. ! Buscar accions, paraules, frases molt concretes, sempre personalitzant i en el context adequat. Per exemple: El Pol estava molt trist perquè el seu amic Oriol no venia a la mateixa escola que ell. Va conèixer al Max, que també volia ser el seu amic. Jugaven junts i compartien joguines, també el Pol li parlava de l’ Oriol. Poc a poc es van fer molt amics, tot i que el Pol veia i jugava també amb l’Oriol, de tant en tant, al parc. ! Es podem acompanyar d’imatges. Les famílies poden participar, venir a l’escola i explicar processos de dol, parlar de la tristesa i com varen arribar a l’alegria, quin lloc ocupen els records, qui estava al seu costat. Podem portar fotografies, vídeos, etc. Cal permetre plorar, riure i acompanyar amb carícies, petons, abraçades, etc. 30
 30. 31.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Pàgs. de la 34 fins a la 46:
 Autoconeixement.
 Transformació.
 ! Arriba el moment de l’autoconeixement. ! El Pep és conscient de la seva transformació interior. ! Ha fet el seu procés de dol. Ha après. Ha canviat. ! S’ha transformat d’un cargol gris a un cargol amb els colors de l’Arc de Sant Martí. ! Gràcies a l’Adela, i a la seva voluntat pel canvi, ha millorat ell mateix, la seva vida i el seu voltant. ! El Pep i l’Adela són un bon referent pel canvi, des de la tristesa a l'alegria. ! El Pep i l’Adela ens ensenyen a viure i no sobreviure, a viure el moment, a acceptar-lo i aprendre, per liderar-nos i liderar la VIDA. 31
 31. 32.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Activitat: l’autorreflexió i la capacitat de transformació. ! Veure com ha canviat la closca del Pep durant el conte, i el procés de la tristesa a l’alegria. ! Posar un Pep del color corresponent als murals, com a referència. ! Tenir els ninos a l’abast dels infants per ajudar-los a identificar-se, anomenar les emocions i explicar vivències. Es podem portar a casa, juntament amb una llibreta on les famílies expliquin les seves vivències amb els seus fills i filles sobre la tristesa i l’alegria, així com processos de dol. ! Adornar-se que podem aprendre del que ens passa, i del dolor i la tristesa, i millorar-nos a nosaltres i al nostre entorn, si la integrem de forma constructiva, sempre amb els records que formen part dels nostres tresors emocionals. ! Fer un mural de records: persones, animals que ja no hi són, sigui per mort, malaltia, distància, etc. i un mural de desitjos. Acabar amb un gran cor, on posarem fotos, imatges, paraules i frases dirigides als qui ens han acompanyat en la Vida i d’agraïment per haver estat allà amb nosaltres. ! Aquests rituals són necessaris per “tancar” un període de dol. ! El procés de la tristesa a l’alegria ha de ser un camí per VIURE la VIDA. 32
 32. 33.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Altres activitats que es poden fer: ! Cançons. ! Vídeos musicals. ! Danses. ! Treballar la Música que proposem com a fil argumental en un Concert. ! Proposar les cançons com a treball d’aula, o cançons en l’àmbit familiar. ! Proposar els noms com a nom de la classe. ! El Pep i l’Adela “membres de la família”. ! El Pep i l’Adela com a companys a l’ Hospital o a centres d’acollida, Casals on s'acullin infants de famílies desfavorides. 33
 33. 34.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria Agraïments ! Gràcies Pep i Adela pel que ens ensenyeu al conte. Gràcies per fer de referent a adults i infants. ! Gràcies a aquests infants, que a partir d’ells creixem i evolucionem, amb l’excusa d’un conte… ! Gràcies a tu per mirar les imatges amb il·lusió i comprensió de les paraules que l’acompanyes, gràcies per escoltar les cançons que ens submergeixen dins d’aquest procés de la tristesa a l'alegria. ! Gràcies per compartir aquesta guia, que dóna llum al conte. ! Gràcies a tots i a totes que l’heu fet possible. 34
 34. 35.

  GUIA DIDÀCTICA: EL PEP I L'ADELA, de la tristesa a

  l'alegria L’autora: Mari Creu Royo Garcia Mestra, psicomotricista, psicopedagoga i formadora d’Educació Emocional. 35