Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Software Engineering as a Superpower

Minko Gechev
July 03, 2020
110

Software Engineering as a Superpower

Minko Gechev

July 03, 2020
Tweet

Transcript

  1. ngAtlanta ngIndia Angular NL ng-conf ngVikings Angular Day Angular in

    Depth ngDenver NG-MY ng-japan NG-DE ng-SriLanka Angular Connect ngSpain NGRome NG Honduras ngTaiwan ngTalks NG-BE ngBolivia AngularMix ngPoland AngularUP ngChina