Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

マイベストカレー

1cbe4d6622042172d933b07b67542b15?s=47 minoru.kanazawa
August 24, 2018
550

 マイベストカレー

Geeks Who Drink in Tokyo -俺の!私の!ベストカレーEdition-
https://nulab.connpass.com/event/95562/

上記イベントでLTした時のスライドです。

1cbe4d6622042172d933b07b67542b15?s=128

minoru.kanazawa

August 24, 2018
Tweet

Transcript

 1. ԶͷࢲͷϕετΧϨʔ ג ࣜ ձ ࣾ ε λ σ Ο ε

  τ ۚᖒ࣮
 2. Q S P G J M F !)(#-33,&

  !/1 !*+ ! %.'  $04"25 UI! 
 3. "  % #!  $

   &
 4. ੢ྐྵ೥

 5. ੈ͸·͞ʹۭલͷ εύΠεΧϨʔϒʔϜ

 6. εύΠεΧϨʔͱ͸ʜ (, "-'  &+*#!# $% ) OK

 7. ۙ೥ɺશࠃͰεύΠεΧϨʔ԰͕ ͧͧ͘͘ͱग़ళɻ ೔ʑɺ͞·͟·ͳΧϨʔ͕ߟҊ͞Ε͍ͯΔɻ

 8. ࠭ͷິ σΟϥϯ ੨͍ௗ ౧ͷ࣮ Χϧύγ ੨ཟ ωάϥ ΧϨʔϊτϦί ΢ϛωίΧϨʔ

  Χονϟϧόονϟϧ αϯόϨʔϗςϧ ΤϐλϑΧϨʔ CFFUFBU ࿋ᘖ چϠϜఛγϞΩλ૳ ދ԰৯ಊ ΞϯυϏʔϧ 㠭㋷ਓ ΧϨʔͷ࿭੕
 9. શ෦͓͍͍͠ʂ

 10. ϕετΧϨʔબͼ͖Εͳ͍ʂ

 11. ແཧοο

 12. ΋͏͜Ε͔͠ͳ͍ʜ

 13. ϕετΧϨʔ͸ʜ

 14. Զ͕࡞ΔΧϨʔ

 15. Զ ͋ͳͨ ͕࡞ΔΧϨʔ ϚΠϕετΧϨʔ

 16. Զ͕࡞ΔΧϨʔʢࣗ࡞εύΠεΧϨʔʣͷྑ͞ͱ͸ʁ ͓ళͰຯΘ͏Ҏ্ͷ تͼ͕͋Δʂ

 17. تͼ ͦͷ

 18. खؒΛ͔͚ͯ࡞ͬͨ΋ͷ͸ ͍͍ͩͨඒຯ͍͠ تͼͦͷ

 19. 

 20. ɾࣗ෼͕࡞ͬͨ΋ͷ͸Ѫண͕Θ͘ ɾڽͬͨ΋ͷΛ࡞ͬͨୡ੒ײ͕͍͢͝ ຯ͸ී௨ͩͬͨͱͯ͠΋ʜ ۤ࿑ͯ͠࡞ͬͨΧϨʔ͸ΊͪΌΊͪΌඒຯ͍ʂϠόΠʂ

 21. تͼ ͦͷ

 22. ΧελϚΠζ͢Δ ָ͕͋͠͞Δ تͼͦͷ

 23. 

 24. ɾεύΠεͷ഑߹Λม͑ͨΓɺ௥Ճͨ͠Γ޻෉Ͱ͖Δ ɾ०ͷ΋ͷɺ͍ΖΜͳ۩ࡐΛࢼ͢ͷ΋ָ͍͠ ΦϦδφϦςΟ͋ΔΧϨʔΛੜΈग़ͤΔɻ ͦΕͬͯɺΊͪΌΊͪΌΫϦΤΠςΟϒʂ

 25. تͼ ͦͷ

 26. ༑ਓ΍Ո଒ͷ সإ تͼͦͷ

 27. 

 28. ɾඒຯ͍͠ʂͱݴͬͯ΋Β͑Δ ͚ͩͰҙཉ͕ഒ૿͠ʹ ɾϗʔϜύʔςΟʔ΍##2ɺ ՖݟͳͲͰ΋େ׆༂ সإ͕Ұ൪ͷεύΠεͰ͢

 29. ͦΕҎ֎ͷޮՌ ɾεύΠεʹৄ͘͠ͳΔͷͰྉཧͷ෯΋޿͕Δ ɾͦͷଞͷεύΠεྉཧʹ΋ڵຯ͕ग़ͯ͘Δ ɾ͞·͟·ͳॴͰωλʹͰ͖Δ ͳͲ

 30. ͨͩຯΘ͏͚ͩ͡Όͳ͍ʂ ͦΕҎ্ͷָ͠Έ͕ ࣗ࡞εύΠεΧϨʔʹ͸͋Δʂ · ͱ Ί ຯΘ͏ ָ͠͞ ޻෉͢Δ

  ָ͠͞ تΜͰ΋Β͏ ָ͠͞
 31. ϕετΧϨʔ͸ ͋ͳͨࣗ਎͕ͭ͘Δʂ

 32. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

 33. ελσΟετͰ͸ ΧϨʔ޷͖ͷΤϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢ɻ • J04ΞϓϦΤϯδχΞ • "OESPJEΞϓϦΤϯδχΞ • 8JOEPXTΞϓϦΤϯδχΞ • αʔόʔαΠυΤϯδχΞ

  • Πϯϑϥʢ43&ʣΤϯδχΞ • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ • αϙʔτΤϯδχΞʢ$3&ʣ • 2"ΤϯδχΞ ৺౰ͨΓͷ͋Δํ͸ͥͻ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ʂ