Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DevX conf 2020

DevX conf 2020

My slider for DexX conference in Třinec.

53d8bc25ea2fb96c5858c84dd4487c6b?s=128

Ondřej Konečný

April 04, 2021
Tweet

Transcript

 1. Efektivní stylování a best practices

 2. 1) Trochu historie 2) co bylo před CSS 3) Nástup

  CSS 4) Komplikace s CSS spojené 5) Metodologie a architektury 6) Co na to JavaScript?
 3. Jak efektivně uchopit design na webu? Problém Konkrétní řešení

 4. Dr. Håkon Wium Lie

 5. E-mailová komunikace http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1994q1/0648.html

 6. None
 7. Co bylo před tím, než přišlo CSS?

 8. ViolaWWW

 9. Space Jam

 10. Space Jam Barevnost Layout

 11. Space Jam - barvy

 12. Space Jam – barvy <body bgcolor=”#000000" text=”#ff0000" link=”#ff4c4c” vlink=”#ff4c4c” alink=”#ff4c4c”>

 13. Space Jam – layout

 14. Space Jam – layout <table width=500 border=0> <tr> <td colspan=5

  align=right valign=top> </td> </tr> <tr> <td colspan=2 align=right valign=middle> <br> <br> <br> <a href="cmp/pressbox/pressboxframes.html"><img src="img/p-pressbox.gif" height=56 width=131 alt="Press Box Shuttle" border=0></a> </td> ... </tr> ... </table>
 15. CSS přicházelo s dalším řešením layoutu Float-based layout Flexbox-based layout

  Grid layout
 16. Float-base layout

 17. Flexbox base layout

 18. Grid layout

 19. Grid layout

 20. Nástup CSS a vznikající problémy

 21. Nástup CSS a vznikající problémy Revoluce

 22. Eric A. Meyer

 23. CSS: The Definitive Guide

 24. První ukázky CSS <STYLE type="text/css"> BODY { font-family: serif; background-color:

  silver; } H1 { font: x-large Verdana, sans-serif; color: olive; border-bottom: thin black solid; } TABLE { margin: 0; } .sidebar { background-color: olive; padding: 0.5em; } .sidebar UL LI { list-style-type: none; margin-left: 0; margin-right: 0.5em; } .sidebar UL LI A { color: #ffcccc; } .body { background: white no-repeat center url(http://www.mysite.org/pix/logo.gif); } </STYLE>
 25. Jedna změna p { padding-bottom: 10px; color: blue; } Homepage

  paragraph Category paragraph Product detail paragraph
 26. Vznikající komplikace Komplikace Komplexnost

 27. None
 28. Komplikace s udržitelností Udržitelnost Přímočarost jazyka

 29. None
 30. Nejčastější chyby

 31. Hluboké zanořování selektorů a vysoká specificita Tvorba prvku Grafické zadání

 32. None
 33. None
 34. Nic nefunguje

 35. None
 36. Jaké jsou teď možnosti úpravy? Zvýšit speficičnost Upravit blokující selektor

  !important
 37. Jediná vhodná možnost vyřešení problému

 38. Čeho jsme docílili? Vytvořen nový selektror, který se nedá dál

  použít
 39. Nesting hell Nástup preprocessorů a možnost zanořování

 40. None
 41. Jak bude vypadat překompilovaný soubor?

 42. None
 43. Jak bychom měli zanořovat?

 44. Kaskáda — pořadí zápisu pravidel a struktura souborů Na pořadí záleží

 45. Přiklad

 46. None
 47. None
 48. None
 49. Metodologie a architektury CSS

 50. Od roku 2008 začali vznikat první pokusy OOCSS SMACSS SUITCSS

  BEM ITCSS CUBE CSS
 51. Smysl metodologií a architektur udržitelnost rozšiřitelnost boj s CSS problémy

 52. OOCSS OOCSS definuje objekt jako vizuální vzor, který je znovupoužitelný

  napříč aplikací
 53. Oddělení vzhledu od struktury Oddělení obsahu a kontejneru

 54. Oddělení vzhledu od struktury

 55. Oddělení obsahu a kontejneru

 56. SMACSS Hlavní myšlenkou SMACSS je kategorizace systému pravidel CSS

 57. Base

 58. Layout

 59. Module

 60. State

 61. BEM

 62. Největší výhody Vytváří selektory nejnižší specifičnosti Jednotnost pro větší vývojářské

  týmy
 63. None
 64. Nevýhody? Nutnost pojmenovat všechny prvky

 65. ITCSS

 66. Co ITCSS řeší? Organizaci souborů Boj se specificitou

 67. Settings

 68. Tools

 69. Generic

 70. Elements

 71. Objects

 72. Components

 73. Utilities

 74. Co na to JavaScipt?

 75. CSS Modules Styled components

 76. Starší než CSS

 77. Co se snaží CSS-in-JS řešit? Globální platnost Pojmenování třídami

 78. CSS Modules Klasické CSS Transformace do JavaScriptu

 79. Nevýhody? Závislost na JavaScriptu

 80. Styled Components Klasické CSS