$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

RxJava vs Coroutines

Hadi Tok
November 04, 2018

RxJava vs Coroutines

Hadi Tok

November 04, 2018
Tweet

More Decks by Hadi Tok

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kotlin Coroutines ve RxJava
  kullanım senaryoları
  Hadi Tok
  Lead Android Dev @CitizenMe

  View Slide

 2. Data layer
  Business Logic Layer
  UI Layer
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  I/O (Network-File-DB)

  View Slide

 3. Data layer
  Business Logic Layer
  UI Layer
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  I/O (Network-File-DB)

  View Slide

 4. Data layer
  Business Logic Layer
  UI Layer
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  Observable (Single, Completable, Maybe)
  I/O (Network-File-DB)

  View Slide

 5. Coroutines
  ! Kod akışının belirli bir noktada duraklatılıp
  paraleldeki başka bir işin tamamlanmasından sonra
  devam edebilmesi
  ! Hafif siklet (lightweight) thread
  ! Geçtiğimiz hafta stable release olarak yayınlandı

  View Slide

 6. Senaryo #1 Basit
  asenkron iş

  View Slide

 7. private fun readFile(name: String): String {
  return assets.open(name).bufferedReader().use { it.readText() }
  }

  View Slide

 8. Coroutines

  View Slide

 9. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 10. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 11. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 12. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 13. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 14. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = readFile("thefile.txt")
  }

  View Slide

 15. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile(“thefile.txt") }.await()
  }

  View Slide

 16. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 17. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 18. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 19. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 20. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 21. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  val deferred: Deferred = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }
  val string: String = deferred.await()
  textView.text = string
  }

  View Slide

 22. RxJava

  View Slide

 23. Single.create { singleEmitter ->
  val string = readFile("thefile.txt")
  singleEmitter.onSuccess(string))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe { string ->
  textView.text = string
  }

  View Slide

 24. Single.create { singleEmitter ->
  val string = readFile("thefile.txt")
  singleEmitter.onSuccess(string))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe { string ->
  textView.text = string
  }

  View Slide

 25. Single.create { singleEmitter ->
  val string = readFile("thefile.txt")
  singleEmitter.onSuccess(string))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe { string ->
  textView.text = string
  }

  View Slide

 26. Single.create { singleEmitter ->
  singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt")))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe { string ->
  textView.text = string
  }

  View Slide

 27. RxJava Error
  Handling

  View Slide

 28. Single.create { singleEmitter ->
  singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt")))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({ string ->
  textView.text = string
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  })

  View Slide

 29. Single.create { singleEmitter ->
  singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt")))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({ string ->
  textView.text = string
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  })

  View Slide

 30. Coroutines Error
  Handling

  View Slide

 31. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  textView.text = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }.await()
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 32. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  textView.text = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }.await()
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 33. RxJava Android
  lifecycle

  View Slide

 34. val disposable = Single.create {…}
  .subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({…}, {…})
  compositeDisposable.add(disposable)
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  compositeDisposable.dispose()
  }

  View Slide

 35. val disposable = Single.create {…}
  .subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({…}, {…})
  compositeDisposable.add(disposable)
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  compositeDisposable.dispose()
  }

  View Slide

 36. val disposable = Single.create {…}
  .subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({…}, {…})
  compositeDisposable.add(disposable)
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  compositeDisposable.dispose()
  }

  View Slide

 37. val disposable = Single.create {…}
  .subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({…}, {…})
  compositeDisposable.add(disposable)
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  compositeDisposable.dispose()
  }

  View Slide

 38. Coroutines Android
  lifecycle

  View Slide

 39. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope {
  private lateinit var job: Job
  override val coroutineContext: CoroutineContext
  get() = Dispatchers.Main + job
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  job = Job()
  }
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  job.cancel()
  }
  }

  View Slide

 40. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope {
  private lateinit var job: Job
  override val coroutineContext: CoroutineContext
  get() = Dispatchers.Main + job
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  job = Job()
  }
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  job.cancel()
  }
  }

  View Slide

 41. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope {
  private lateinit var job: Job
  override val coroutineContext: CoroutineContext
  get() = Dispatchers.Main + job
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  job = Job()
  }
  override fun onDestroy() {
  super.onDestroy()
  job.cancel()
  }
  }

  View Slide

 42. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  textView.text = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }.await()
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 43. launch{
  try {
  textView.text = async(Dispatchers.IO) {
  readFile("thefile.txt")
  }.await()
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 44. Senaryo #2 iki asenkron işin sonuçlarını birleştirme
  ! Paralelde çalışan iki iş
  ! Sonuçları birbirine bağımlı
  ! Sonuç başarılı ya da başarısız tek bir yerde
  toplanmalı

  View Slide

 45. RxJava Birleştirme
  operatörleri

  View Slide

 46. private fun readFileSingle(name: String): Single {
  return Single.create { singleEmitter ->
  singleEmitter.onSuccess(readFile(name))
  }.subscribeOn(Schedulers.io())
  }

  View Slide

 47. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")),
  readFileSingle(“theotherfile.txt")),
  BiFunction { t1, t2 ->
  "$t1 \n$t2"
  }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({
  textView.text = it
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  Log.e(TAG,e.message,e)
  })

  View Slide

 48. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")),
  readFileSingle("theotherfile.txt")),
  BiFunction { t1, t2 ->
  "$t1 \n$t2"
  }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({
  textView.text = it
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  Log.e(TAG,e.message,e)
  })

  View Slide

 49. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")),
  readFileSingle("theotherfile.txt")),
  BiFunction { t1, t2 ->
  "$t1 \n$t2"
  }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({
  textView.text = it
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  Log.e(TAG,e.message,e)
  })

  View Slide

 50. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")),
  readFileSingle("theotherfile.txt")),
  BiFunction { t1, t2 ->
  "$t1 \n$t2"
  }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({
  textView.text = it
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  Log.e(TAG,e.message,e)
  })

  View Slide

 51. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")),
  readFileSingle("theotherfile.txt")),
  BiFunction { t1, t2 ->
  "$t1 \n$t2"
  }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({
  textView.text = it
  }, { e ->
  if (e is IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  Log.e(TAG,e.message,e)
  })

  View Slide

 52. coroutineScope

  View Slide

 53. private fun readFileDeferred(name: String) = async(Dispatchers.IO) {
  readFile(name)
  }

  View Slide

 54. launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  coroutineScope {
  val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()
  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await()
  textView.text = "$s1 \n$s2"
  }
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 55. launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  coroutineScope {
  val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()
  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await()
  textView.text = "$s1 \n$s2"
  }
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 56. launch(Dispatchers.Main) {
  try {
  coroutineScope {
  val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()
  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await()
  textView.text = "$s1 \n$s2"
  }
  } catch (e: IOException) {
  handleIOException(e)
  }
  }

  View Slide

 57. Senaryo #3 Asenkron bir api’yi kullanma
  ! Callback ile çalışan bir api’ı belirli bir flowun içerisine
  katmak istiyoruz
  ! Elimizde halihazırda bir sonuç varsa sonucu dönüp
  sonuç yoksa apiden gelecek sonucu döndürmek
  istiyoruz.
  ! Kodlama stilinin proje geneli ile aynı olmasını istiyoruz.

  View Slide

 58. RxJava ile asenkron
  api

  View Slide

 59. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 60. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 61. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 62. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 63. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 64. private fun getAppFolder(): Single {
  return Single.create { emitter ->
  if (folder != null) {
  emitter.onSuccess(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  emitter.onSuccess(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  emitter.onError(it)
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 65. getAppFolder().subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe({ appFolder ->
  Toast.makeText(this,
  "AppFolder id'si = ${appFolder.driveId ?.resourceId}",
  Toast.LENGTH_LONG).show()
  }, {
  Toast.makeText(this,
  "Bir hata oluştu",
  Toast.LENGTH_LONG).show()
  })

  View Slide

 66. Coroutines ile
  asenkron api

  View Slide

 67. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 68. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 69. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 70. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 71. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 72. private suspend fun getAppFolder() =
  suspendCoroutine{continuation ->
  if (folder != null) {
  continuation.resume(folder !!)
  } else {
  getDriveResourceClient().appFolder
  .addOnSuccessListener { appFolder ->
  folder = appFolder
  continuation.resume(appFolder)
  }.addOnFailureListener {
  continuation.resumeWithException(it)
  }
  }
  }

  View Slide

 73. launch {
  try {
  val appFolder = async(Dispatchers.IO) { getAppFolder() }.await()
  Toast.makeText(this@MainActivity,
  "AppFolder id'si = ${appFolder.driveId ?.resourceId}",
  Toast.LENGTH_LONG).show()
  } catch (e: Exception) {
  Toast.makeText(this@MainActivity,
  "Bir hata oluştu",
  Toast.LENGTH_LONG).show()
  }
  }

  View Slide

 74. Senaryo #4 Streams
  ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject,
  ReplaySubject

  View Slide

 75. Senaryo #4 Streams
  ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject,
  ReplaySubject
  ! Channels

  View Slide

 76. Senaryo #4 Streams
  ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject,
  ReplaySubject
  ! Channels
  ! Channels şu an deneysel

  View Slide

 77. Kaynaklar
  ! Coroutines guide: https://github.com/Kotlin/
  kotlinx.coroutines/blob/master/docs/coroutines-
  guide.md
  ! Roman Elizarov Medium: https://medium.com/
  @elizarov
  ! kotlinlang.slack.com #coroutines

  View Slide

 78. Teşekkürler
  sorular icin sliconf kodu rls6

  View Slide