Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RxJava vs Coroutines

A6c0dcba5f373b33df2c2c55540faab1?s=47 Hadi Tok
November 04, 2018

RxJava vs Coroutines

A6c0dcba5f373b33df2c2c55540faab1?s=128

Hadi Tok

November 04, 2018
Tweet

More Decks by Hadi Tok

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kotlin Coroutines ve RxJava kullanım senaryoları Hadi Tok Lead Android

  Dev @CitizenMe
 2. Data layer Business Logic Layer UI Layer Observable (Single, Completable,

  Maybe) I/O (Network-File-DB)
 3. Data layer Business Logic Layer UI Layer Observable (Single, Completable,

  Maybe) Observable (Single, Completable, Maybe) I/O (Network-File-DB)
 4. Data layer Business Logic Layer UI Layer Observable (Single, Completable,

  Maybe) Observable (Single, Completable, Maybe) Observable (Single, Completable, Maybe) I/O (Network-File-DB)
 5. Coroutines ! Kod akışının belirli bir noktada duraklatılıp paraleldeki başka

  bir işin tamamlanmasından sonra devam edebilmesi ! Hafif siklet (lightweight) thread ! Geçtiğimiz hafta stable release olarak yayınlandı
 6. Senaryo #1 Basit asenkron iş

 7. private fun readFile(name: String): String { return assets.open(name).bufferedReader().use { it.readText()

  } }
 8. Coroutines

 9. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 10. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 11. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 12. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 13. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 14. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = readFile("thefile.txt") }

 15. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile(“thefile.txt") }.await() }

 16. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 17. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 18. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 19. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 20. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 21. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { val deferred: Deferred<String> = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }

  val string: String = deferred.await() textView.text = string }
 22. RxJava

 23. Single.create<String> { singleEmitter -> val string = readFile("thefile.txt") singleEmitter.onSuccess(string)) }.subscribeOn(Schedulers.io())

  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe { string -> textView.text = string }
 24. Single.create<String> { singleEmitter -> val string = readFile("thefile.txt") singleEmitter.onSuccess(string)) }.subscribeOn(Schedulers.io())

  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe { string -> textView.text = string }
 25. Single.create<String> { singleEmitter -> val string = readFile("thefile.txt") singleEmitter.onSuccess(string)) }.subscribeOn(Schedulers.io())

  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe { string -> textView.text = string }
 26. Single.create<String> { singleEmitter -> singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt"))) }.subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe { string

  -> textView.text = string }
 27. RxJava Error Handling

 28. Single.create<String> { singleEmitter -> singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt"))) }.subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ string ->

  textView.text = string }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } })
 29. Single.create<String> { singleEmitter -> singleEmitter.onSuccess(readFile("thefile.txt"))) }.subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ string ->

  textView.text = string }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } })
 30. Coroutines Error Handling

 31. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { try { textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }.await()

  } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 32. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { try { textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }.await()

  } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 33. RxJava Android lifecycle

 34. val disposable = Single.create<String> {…} .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({…}, {…}) compositeDisposable.add(disposable)

  override fun onDestroy() { super.onDestroy() compositeDisposable.dispose() }
 35. val disposable = Single.create<String> {…} .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({…}, {…}) compositeDisposable.add(disposable)

  override fun onDestroy() { super.onDestroy() compositeDisposable.dispose() }
 36. val disposable = Single.create<String> {…} .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({…}, {…}) compositeDisposable.add(disposable)

  override fun onDestroy() { super.onDestroy() compositeDisposable.dispose() }
 37. val disposable = Single.create<String> {…} .subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({…}, {…}) compositeDisposable.add(disposable)

  override fun onDestroy() { super.onDestroy() compositeDisposable.dispose() }
 38. Coroutines Android lifecycle

 39. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope { private lateinit var

  job: Job override val coroutineContext: CoroutineContext get() = Dispatchers.Main + job override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) job = Job() } override fun onDestroy() { super.onDestroy() job.cancel() } }
 40. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope { private lateinit var

  job: Job override val coroutineContext: CoroutineContext get() = Dispatchers.Main + job override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) job = Job() } override fun onDestroy() { super.onDestroy() job.cancel() } }
 41. class MainActivity : AppCompatActivity() , CoroutineScope { private lateinit var

  job: Job override val coroutineContext: CoroutineContext get() = Dispatchers.Main + job override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) job = Job() } override fun onDestroy() { super.onDestroy() job.cancel() } }
 42. GlobalScope.launch(Dispatchers.Main) { try { textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }.await()

  } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 43. launch{ try { textView.text = async(Dispatchers.IO) { readFile("thefile.txt") }.await() }

  catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 44. Senaryo #2 iki asenkron işin sonuçlarını birleştirme ! Paralelde çalışan

  iki iş ! Sonuçları birbirine bağımlı ! Sonuç başarılı ya da başarısız tek bir yerde toplanmalı
 45. RxJava Birleştirme operatörleri

 46. private fun readFileSingle(name: String): Single<String> { return Single.create<String> { singleEmitter

  -> singleEmitter.onSuccess(readFile(name)) }.subscribeOn(Schedulers.io()) }
 47. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")), readFileSingle(“theotherfile.txt")), BiFunction<String, String, String> { t1, t2 -> "$t1

  \n$t2" }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ textView.text = it }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } Log.e(TAG,e.message,e) })
 48. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")), readFileSingle("theotherfile.txt")), BiFunction<String, String, String> { t1, t2 -> "$t1

  \n$t2" }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ textView.text = it }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } Log.e(TAG,e.message,e) })
 49. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")), readFileSingle("theotherfile.txt")), BiFunction<String, String, String> { t1, t2 -> "$t1

  \n$t2" }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ textView.text = it }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } Log.e(TAG,e.message,e) })
 50. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")), readFileSingle("theotherfile.txt")), BiFunction<String, String, String> { t1, t2 -> "$t1

  \n$t2" }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ textView.text = it }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } Log.e(TAG,e.message,e) })
 51. Single.zip(readFileSingle("thefile.txt")), readFileSingle("theotherfile.txt")), BiFunction<String, String, String> { t1, t2 -> "$t1

  \n$t2" }).observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ textView.text = it }, { e -> if (e is IOException) { handleIOException(e) } Log.e(TAG,e.message,e) })
 52. coroutineScope

 53. private fun readFileDeferred(name: String) = async(Dispatchers.IO) { readFile(name) }

 54. launch(Dispatchers.Main) { try { coroutineScope { val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()

  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await() textView.text = "$s1 \n$s2" } } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 55. launch(Dispatchers.Main) { try { coroutineScope { val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()

  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await() textView.text = "$s1 \n$s2" } } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 56. launch(Dispatchers.Main) { try { coroutineScope { val s1 = readFileDeferred("thefile.txt").await()

  val s2 = readFileDeferred("theotherfile.txt").await() textView.text = "$s1 \n$s2" } } catch (e: IOException) { handleIOException(e) } }
 57. Senaryo #3 Asenkron bir api’yi kullanma ! Callback ile çalışan

  bir api’ı belirli bir flowun içerisine katmak istiyoruz ! Elimizde halihazırda bir sonuç varsa sonucu dönüp sonuç yoksa apiden gelecek sonucu döndürmek istiyoruz. ! Kodlama stilinin proje geneli ile aynı olmasını istiyoruz.
 58. RxJava ile asenkron api

 59. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 60. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 61. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 62. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 63. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 64. private fun getAppFolder(): Single<DriveFolder> { return Single.create<DriveFolder> { emitter ->

  if (folder != null) { emitter.onSuccess(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder emitter.onSuccess(appFolder) }.addOnFailureListener { emitter.onError(it) } } } }
 65. getAppFolder().subscribeOn(Schedulers.io()) .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) .subscribe({ appFolder -> Toast.makeText(this, "AppFolder id'si = ${appFolder.driveId

  ?.resourceId}", Toast.LENGTH_LONG).show() }, { Toast.makeText(this, "Bir hata oluştu", Toast.LENGTH_LONG).show() })
 66. Coroutines ile asenkron api

 67. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 68. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 69. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 70. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 71. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 72. private suspend fun getAppFolder() = suspendCoroutine<DriveFolder>{continuation -> if (folder !=

  null) { continuation.resume(folder !!) } else { getDriveResourceClient().appFolder .addOnSuccessListener { appFolder -> folder = appFolder continuation.resume(appFolder) }.addOnFailureListener { continuation.resumeWithException(it) } } }
 73. launch { try { val appFolder = async(Dispatchers.IO) { getAppFolder()

  }.await() Toast.makeText(this@MainActivity, "AppFolder id'si = ${appFolder.driveId ?.resourceId}", Toast.LENGTH_LONG).show() } catch (e: Exception) { Toast.makeText(this@MainActivity, "Bir hata oluştu", Toast.LENGTH_LONG).show() } }
 74. Senaryo #4 Streams ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject, ReplaySubject

 75. Senaryo #4 Streams ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject, ReplaySubject ! Channels

 76. Senaryo #4 Streams ! RxJava BehaviorSubject, PublishSubject, ReplaySubject ! Channels

  ! Channels şu an deneysel
 77. Kaynaklar ! Coroutines guide: https://github.com/Kotlin/ kotlinx.coroutines/blob/master/docs/coroutines- guide.md ! Roman Elizarov

  Medium: https://medium.com/ @elizarov ! kotlinlang.slack.com #coroutines
 78. Teşekkürler sorular icin sliconf kodu rls6