$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Mocking Kotlin with MockK

Mocking Kotlin with MockK

Hadi Tok

March 23, 2019
Tweet

More Decks by Hadi Tok

Other Decks in Programming

Transcript

 1. KOTLIN'DE MOCKLAMA
  VE MOCKK

  View Slide

 2. BEN KIMIM
  ➤ Lead Android Dev @CizitzenMe
  ➤ https://haditok.com

  View Slide

 3. UNIT TESTING NEDIR?
  ➤ Unit: En küçük test edilebilir birim (Class, Function)
  ➤ Birimler diğer birimlerden bağımısız olarak test edilir.
  ➤ Diğer birimler Mock veya Fake ile değiştirilir.

  View Slide

 4. TEST EDILEBILIR KOD
  ➤ Separations of concerns
  ➤ Dependency injection
  ➤ Clean code

  View Slide

 5. FAKE
  ➤ Anlamı: Sahte
  ➤ Daha önceden belirlenmiş değerleri dönerek kontrollü bir
  ortam sağlama

  View Slide

 6. MOCKING NEDIR?
  Kuzey Alaycı kuşu (Mimus polyglottos)

  View Slide

 7. MOCK
  ➤ Anlamı: Taklit, Alay
  ➤ Unit testlerde test ettiğimiz birimin ihtiyacı olan objeleri
  objeleri taklit ederek, bu objeler üzerinde tam kontrol sağlar

  View Slide

 8. NELERI KONTROL EDIYORUZ?
  ➤ Değişken ve fonksiyonların döneceği değerleri
  ➤ Fonksiyonların doğru parametreler ile çağırılıp çağrılmadığını

  View Slide

 9. NEDEN MOCKK
  ➤ Saf Kotlin için bir framework
  ➤ Domain Specific Language(DSL)

  View Slide

 10. data class User(val userId: String, val userName: String)

  View Slide

 11. data class User(val userId: String, val userName: String)
  interface UserApi {
  fun deleteUser(userId: String): Boolean
  }

  View Slide

 12. data class User(val userId: String, val userName: String)
  interface UserApi {
  fun deleteUser(userId: String): Boolean
  }
  class UserManager(private val userApi: UserApi) {
  fun deleteUser(user: User): Boolean {
  return userApi.deleteUser(user.userId)
  }
  }

  View Slide

 13. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  }

  View Slide

 14. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  }

  View Slide

 15. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  }

  View Slide

 16. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  }

  View Slide

 17. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  }

  View Slide

 18. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  }

  View Slide

 19. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  verify { userApi.deleteUser(userId) }
  }

  View Slide

 20. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  verify { userApi.deleteUser(match { it.startsWith("12") }) }
  }

  View Slide

 21. @Test
  fun basicTest() {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  verify { userApi.deleteUser(any()) }
  }

  View Slide

 22. @MockK
  lateinit var userApi: UserApi
  @MockK
  lateinit var user: User
  val userId = “123"
  lateinit var userManager:UserManager
  @Before
  fun initTests() {
  MockKAnnotations.init(this)
  userManager = UserManager(userApi)
  every { user.userId } returns userId
  }
  @Test
  fun basicTest() {
  every { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  verify { userApi.deleteUser(userId) }
  }

  View Slide

 23. OBJECT MOCK

  View Slide

 24. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }

  View Slide

 25. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }
  @Test
  fun objectMock() {
  val result = Calculator.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  }

  View Slide

 26. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }
  @Test
  fun objectMock() {
  val result = Calculator.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkObject(Calculator)
  }

  View Slide

 27. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }
  @Test
  fun objectMock() {
  val result = Calculator.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkObject(Calculator)
  every { Calculator.add(1, 2) } returns 42
  }

  View Slide

 28. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }
  @Test
  fun objectMock() {
  val result = Calculator.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkObject(Calculator)
  every { Calculator.add(1, 2) } returns 41
  val mockedResult = Calculator.add(1, 2)
  }

  View Slide

 29. object Calculator {
  fun add(first: Int, second: Int) = first + second
  }
  @Test
  fun objectMock() {
  val result = Calculator.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkObject(Calculator)
  every { Calculator.add(1, 2) } returns 41
  val mockedResult = Calculator.add(1, 2)
  assert(mockedResult).toBe(42)
  }

  View Slide

 30. STATIC MOCK

  View Slide

 31. public class CalculatorStatic {
  static int add(int first, int second){
  return first+second;
  }
  }

  View Slide

 32. @Test
  fun staticMock() {
  val result = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  }

  View Slide

 33. @Test
  fun staticMock() {
  val result = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkStatic(CalculatorStatic ::class)
  }

  View Slide

 34. @Test
  fun staticMock() {
  val result = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkStatic(CalculatorStatic ::class)
  every { CalculatorStatic.add(1, 2) } returns 42
  }

  View Slide

 35. @Test
  fun staticMock() {
  val result = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkStatic(CalculatorStatic ::class)
  every { CalculatorStatic.add(1, 2) } returns 41
  val mockedResult = CalculatorStatic.add(1, 2)
  }

  View Slide

 36. @Test
  fun staticMock() {
  val result = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(result).toBe(3)
  mockkStatic(CalculatorStatic ::class)
  every { CalculatorStatic.add(1, 2) } returns 41
  val mockedResult = CalculatorStatic.add(1, 2)
  assert(mockedResult).toBe(42)
  }

  View Slide

 37. COROUTINES

  View Slide

 38. data class User(val userId: String, val userName: String)
  interface UserApi {
  suspend fun deleteUser(userId: String): Boolean
  }

  View Slide

 39. data class User(val userId: String, val userName: String)
  interface UserApi {
  suspend fun deleteUser(userId: String): Boolean
  }
  class UserManager(private val userApi: UserApi) {
  suspend fun deleteUser(user: User): Boolean {
  return userApi.deleteUser(user.userId)
  }
  }

  View Slide

 40. @Test
  fun basicTest() = runBlocking {
  }

  View Slide

 41. @Test
  fun basicTest() = runBlocking {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  }

  View Slide

 42. @Test
  fun basicTest() = runBlocking {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = "123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  coEvery { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  }

  View Slide

 43. @Test
  fun basicTest() = runBlocking {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = “123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  coEvery { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  }

  View Slide

 44. @Test
  fun basicTest() = runBlocking {
  val userApi: UserApi = mockk()
  val userManager = UserManager(userApi)
  val userId = “123"
  val user: User = mockk()
  every { user.userId } returns userId
  coEvery { userApi.deleteUser(userId) } returns true
  val result = userManager.deleteUser(user)
  assert(result).toBe(true)
  coVerify { userApi.deleteUser(userId) }
  }

  View Slide

 45. LIMITASYONLAR
  ➤ final static
  ➤ inline fonksiyonlar

  View Slide

 46. UNIT TESTS WITHOUT INTEGRATION TESTS (ZORUNLU GIF)

  View Slide

 47. TEŞEKKÜRLER
  HTTPS://MOCKK.IO/

  View Slide