Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AANPAK WONINGINBRAKEN Wat te doen in Europees verband?

AANPAK WONINGINBRAKEN Wat te doen in Europees verband?

Transcript

 1. AANPAK WONINGINBRAKEN Wat te doen in Europees verband?

 2. INTRODUCTIE • Drs. Rodney Bos • Landelijk Coördinator Woninginbraken, Politie

  Nederland • Projectleider Europees project MOCG_DB • Empact delegate Nederland voor OPC • Europees actie leider operatie Archimedes OPC 2014
 3. WONINGINBRAKEN • Slachtoffers • Daders • Objecten • Modus Operandi

 4. None
 5. PROBLEMEN & UITDAGINGEN Wat te doen in Europa?

 6. PROBLEMEN • Rondtrekkende daders en dadergroepen • Geen eenduidige wet-

  en regelgeving • Internationale rechtshulp (intelligence) • Gebrekkige kennisdeling
 7. UITDAGINGEN • Intelligence • Repressieve aanpak • Delen kennis •

  Rollen en taken
 8. EN WAT NOG MEER? • Best of 3 worlds 1)

  Probleemgerichte aanpak 2) Informatie gestuurde politie/partners 3) Burgerparticipatie • Pro actieve politie i.s.m. partners • Preventie
 9. EN… • Innovatieve concepten als: • Crime maps • Predictive

  Policing • Niet op zoek naar ‘the best practice’, maar…. • The Next Practice!