Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Evaluatie van preventieprojecten - couleur locale -

Evaluatie van preventieprojecten - couleur locale -

Dag van de Veiligheid 16 december 2014

More Decks by Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 1 Evaluatie van preventieprojecten -

  couleur locale - Dag van de Veiligheid 16 december 2014
 2. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 3 Inhoud •  Workshop… • 

  Aan het werk? •  Evaluatie… •  Meten om te weten? •  Preventieprojecten… •  Actie! Actie! Welke actie?
 3. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 4 Aan het werk? • 

  Vorm duo •  Vertel elkaar een goede evaluatie-ervaring •  Wat maakte die evaluatie “goed”? •  Tijd 10 minuten.
 4. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 5 Aan het werk? Kenmerken

  goede evaluatie We zoeken iemand, Die weet waarom het draait Iemand die nadenkt, Met behulp van zijn verstand Cijfer na cijfer, De rekeningen telt (Monstertje, Luc De Vos)
 5. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 6 Meten om te weten?

  Wat wil je weten met de evaluatie? •  waar je naartoe wil met projectevaluatie is •  bepalend voor stijl evaluatiewerk en evaluatiemethoden •  bepaald door wetenschappelijke en politieke context •  zichtbaar en bespreekbaar maken preventieproject •  ruimte voor ervaringen en inzichten van project •  lerende evaluatie door inbreng methodische twijfel
 6. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 7 Meten om te weten?

  Doelen op •  financieel-administratief vlak •  hoe zijn middelen aangewend? •  Efficiënt of doelmatig? •  het vlak van projectwerking •  hoe verliepen de acties? •  Effectief of doeltreffend gewerkt? •  het vlak van impact •  gewenste of legitieme veranderingen? •  Is project wel goed idee?
 7. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 9 Meten om te weten?

  “wetenschappelijk” werken •  systematisch te werk gaan •  vaste structuur en terugkerende momenten •  werk maken van objectiviteit •  duidelijk benoemen, inbreng derden/externen •  reflexief doorwerken •  het leerproces stimuleren
 8. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 10 Meten om te weten?

  “wetenschappelijk” werken •  Eigen fiche met 6 hoofdstukken •  Beschrijving van de actie (basiskenmerken in fiche) •  Belangrijkste evoluties (context, omgeving, partners) •  Overzicht van de activiteiten (kwalitatief verslag) •  Globale balans van de actie (SWOT-analyse) •  Scores van de actie (kwantitatief verslag) •  Basisinformatie over de actie (administratief verslag)
 9. SVP evaluatie 27/11/14 11 Actie Naam + organisatie Historiek Binnen

  SVP, aantal FTE, budget, organisatie Methodiek Soort preventie; basisactiviteiten Partners Enkel de belangrijkste partners Kerngetallen Enkele resultaten (cfr SVP indicatoren) Sterkte Zwakte Uitdaging Inzichten uit jaarlijkse SWOT Toekomst Evolutie, planning
 10. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 12 Meten om te weten?

  wetenschappelijk context •  inschatten eigen mogelijkheden en beperkingen •  keurslijf beschikbare data (veiligheidsmonitor?!) •  monitoring # evaluatie (vraag naar expertisecentrum) •  (h)erkennen van “goed” evaluatie- & preventiewerk
 11. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 13 Actie! Actie! Welke Actie?

  politieke context •  federale richtlijnen, lokale engagementen •  eigen lokale, bestuurlijke logica’s, zoals… •  reorganisaties, beleids- en beheercyclus (BBC),… •  pragmatiek van de dag <-> evaluatietheorieën •  verleiding van nieuwe technologieën en hypes •  besparingen: veldwerk <-> regie
 12. Actie! Actie! Welke actie? Lokale logica •  Binnen de federale

  richtlijnen •  In overleg met projectverantwoordelijken •  Ervaringen eerste SVP (2007-…) •  Resultaten en indicatoren uit SVP (2014) zoveel mogelijk uit BBC (2013) •  BBC: resultaat van omgevingsanalyse, inspraaktraject, beleidskeuzes, bestuurlijke tools,… Evaluatie van preventie PC 16/12/14 14
 13. Actie! Actie! Welke actie? Voorbeeld (1) •  PR.Ontwikkelen en uitvoeren

  van innoverende activiteiten gericht op het versterken van de fenomeengerichte slagkracht in het kader van het fenomeen diefstallen in woningen. •  Innovatie = speed-diefstalpreventieadvies (dpa) •  Indicatoren = SVP Evaluatie van preventie PC 16/12/14 15
 14. Actie! Actie! Welke actie? Voorbeeld (2) •  AC Door een

  dagelijkse aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde onveiligheidsgevoelens gedetecteerd en verminderd. •  indicatoren = SVP •  Streef- en risicowaarden = SVP-resultaten Evaluatie van preventie PC 16/12/14 16
 15. Actie! Actie! Welke actie? Voorbeeld (3) •  Het activeren van

  jeugd (in buurten met klachten over sociale overlast) tot het leveren van een constructieve bijdrage aan hun omgeving vanuit een integrale aanpak. •  In elke wijk waar het project actief is, groeien er uit de thema’s en conflicten die naar boven komen samen met de jongeren minimaal 4 acties/initiatieven met een verandering voor hun leefomgeving. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 17
 16. Actie! Actie! Welke actie? Voorbeeld (4) •  Het organiseren van

  trajectbegeleidingen voor risicojongeren binnen het jeugdwelzijnswerk van vzw Jong. •  Jaarlijks werkt trajectbegeleiding minimaal aan één thema binnen en buiten jeugdwelzijnswerk structuurveranderend op basis van concrete cases. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 18
 17. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 20 Aan het werk? Uitdagingen

  lokale evaluatie https://www.youtube.com/watch?v=vNyT6Ga3YaY
 18. Aan het werk? Uitdagingen lokale evaluatie •  keurslijf beschikbare data

  (veiligheidsmonitor?!) •  monitoring # evaluatie (vraag naar expertisecentrum) •  (h)erkennen van “goed” evaluatie- & preventiewerk •  pragmatiek van de dag <-> evaluatietheorieën •  verleiding van nieuwe technologieën en hypes •  besparingen: veldwerk <-> regie •  samen sterk met andere steden, universiteiten, … •  bij ondersteunende, coachende rol SLIV Evaluatie van preventie PC 16/12/14 21
 19. Evaluatie van preventie PC 16/12/14 22 Aan het werk? Uitdagingen

  lokale evaluatie De middenstand regeert het land, Beter dan ooit tevoren Mia heeft het licht gezien, Ze zegt Niemand gaat verloren Voorlopig gaan we nog even door, Op het lichtend pad, Het verkeerde spoor (…) Mia heeft nooit afgezien, Ze vraagt, Kun jij nog dromen? (Mia, Luc De Vos) https://www.youtube.com/watch?v=vNyT6Ga3YaY