$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

8 อาการอันตรายส่อมีพยาธิในท้อง บทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์ที่รวมบทความสาระน่ารู้ชั้นนำ นอกจากผู้ที่กินจุแต่ผอมแล้ว ไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหน ก็สามารถเสี่ยงที่จะมีพยาธิอยู๋ในท้องด้วยกันได้ทั้งนั้น เพราะพฤติกรรมในการทานอาหารที่ไม่สะอาด ทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ มักจะเสี่ยงมีพยาธิติดเข้ามาด้วยเสมอ ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเสี่ยงจะมีพยาธิหรือไม่ ก่อนที่จะทานยาถ่ายพยาธิอย่างจริงจัง ลองสังเกตอาการเหล่านี้ก่อน ว่ามีสัญญาณอันตรายจากอาการของคนที่มีพยาธิอยู่ในท้องหรือไม่ สามารถติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่เท่านั้น

Decks

rizomiorg hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade