https://saigonlist.net/ - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.
https://www.facebook.com/saigonlist12
https://twitter.com/saigonlist
https://saigonlist.doodlekit.com/
https://www.linkedin.com/in/saigonlist/
https://www.pinterest.com/saigonlist/
https://www.youtube.com/channel/UCcvAF69VE7bBR-6yZ5jKLoQ

Decks

Sài Gòn List hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade