Blog của Thảo Trương, chuyên chia sẻ về kinh nghiệm chơi game như Liên Minh Huyền Thoại. Một số thủ thuật hay về MXH như Facebook, thủ thuật game.
Website: https://thaotruong.com/
Blog: https://thaotruong.com/ki-tu-dac-biet.html

Decks

Thảo Trương hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade