Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ActiveRecord, DataMapper czy Agregacja encji

Krzysztof Wawer
January 21, 2015
94

ActiveRecord, DataMapper czy Agregacja encji

Krzysztof Wawer

January 21, 2015
Tweet

Transcript

 1. ActiveRecord, DataMapper
  czy Agregacja encji
  Kiedy warto stosować ?
  Krzysztof Wawer

  View full-size slide

 2. O mnie
  Krzysztof Wawer
  [email protected]
  Github: wafcio
  Twitter: @KrzysztofWawer
  Neubloc Polska

  View full-size slide

 3. 1. Wzorzecz „ActiveRecord”
  http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/activeRecord.html

  View full-size slide

 4. 2. Wzorzecz „DataMapper"
  http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/dataMapper.html

  View full-size slide

 5. ActiveModel, Presenter, FormObject
  ActiveModel pozwala na tworzenie dowolnych formularzy =>
  zapis wielu obiektów ActiveRecord nie jest już taki dużym
  problemem
  „Presenter" Jay Fields (1) => „FormObject” CodeClimate (2)
  (1) http:/
  /blog.jayfields.com/2007
  /03/rails-presenter-pattern.html
  (2) http:/
  /blog.codeclimate.com/blog/2012/10/17
  /7-ways-to-
  decompose-fat-activerecord-models/

  View full-size slide

 6. FormObject
  Order OrderState
  Receiver

  View full-size slide

 7. FormObject
  OrderForm
  Order
  OrderState

  View full-size slide

 8. FormObject
  ActiveModel

  View full-size slide

 9. FormObject
  Virtus
  • rzutowanie atrybutów
  • walidacji (z ActiveModel)

  View full-size slide

 10. FormObject + 1..n
  Order
  Entry

  View full-size slide

 11. FormObject
  Reform
  • rzutowanie atrybutów
  (z Virtus)
  • zagnieżdżone atrybuty
  + walidacja

  View full-size slide

 12. Współdzielona baza danych

  View full-size slide

 13. Gdy baza danych jest DUŻA

  View full-size slide

 14. 3. Wzorzecz „Aggregate Entity”
  http://www.drdobbs.com/enterprise-javabeans-201the-aggregate-en/184414592

  View full-size slide

 15. Dodatkowa warstwa obiektów
  Warstwa danych
  Warstwa obiektów

  View full-size slide

 16. Domain-Driven Design
  Part II, The Building Blocks of a
  Model-Driven Design
  Chapter 6: The Life Cycle of a
  Domain Object
  AGGREGATES

  View full-size slide

 17. Entity + Repository + Data
  dostępne gemy
  Datamappify (nie rozwijany od Listopada 2013)
  • ActiveRecord (4.0.x)
  • Sequel
  Edr (nie rozwijany od Maja 2013)
  • ActiveRecord (3.2.x)

  View full-size slide

 18. Entity + Repository + Data
  dostępne gemy
  Curator
  • mongo
  • riak
  • Memory
  Lotus::Model
  • Sequel
  • Memory

  View full-size slide

 19. Clean Architecture
  „Clean Architecture” Uncle Bob Martin

  View full-size slide

 20. Agregacja encji
  Tylko Datamappify implementuje
  Entity Aggregation

  View full-size slide

 21. Order - Datamappify

  View full-size slide

 22. https:/
  /github.com/fredwu/datamappify

  View full-size slide

 23. Repozytorium
  http:/
  /hawkins.io/2013/10/implementing_the_repository_pattern/
  Bezpośrednie
  odwzorowanie encji w
  strukturze bazy danych
  Brak agregacji i
  deagregacji danych

  View full-size slide

 24. Schemat - czy wszystko jest OK ?
  Główna
  Encja
  Repozytorium
  ORM ORM

  View full-size slide

 25. Po co ORM ?
  Czy elementy ORM są
  potrzebne ?
  obsługa formularzy
  callbacki
  zagnieżdżone atrybuty

  Repozytorium
  ORM ORM
  Główna
  Encja

  View full-size slide

 26. Po co ORM ?
  Czy elementy ORM są
  potrzebne ?
  obsługa formularzy
  callbacki
  zagnieżdżone atrybuty

  Repozytorium
  ORM ORM
  Główna
  Encja
  DATA DATA

  View full-size slide

 27. Warstwa DATA
  Wykorzystanie warstwy z ORM do mapowania danych
  ActiveRecord -> arel
  Sequel
  rom -> axiom
  rom-sql -> sequel
  rom-mongo -> moped
  Mongoid -> moped
  MongoMapper -> mongo

  View full-size slide

 28. FormObject czy Encja
  FormObject
  Agregacja kilku modeli w
  jednym formularzu
  Gdy agregacja modeli
  występuje w jednym lub kilku
  ściśle określonych miejscach
  aplikacji
  Struktura bazy danych jest
  ważna
  Encja
  Agregacja danych z kilku
  tabel, dokumentów, …
  Gdy w większości aplikacji
  zależności modeli są ze
  sobą mocno powiązane
  Nie musimy przejmować
  się strukturą bazy

  View full-size slide