Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ActiveRecord, DataMapper czy Agregacja encji

Krzysztof Wawer
January 21, 2015
82

ActiveRecord, DataMapper czy Agregacja encji

Krzysztof Wawer

January 21, 2015
Tweet

Transcript

 1. ActiveRecord, DataMapper czy Agregacja encji Kiedy warto stosować ? Krzysztof

  Wawer
 2. O mnie Krzysztof Wawer [email protected] Github: wafcio Twitter: @KrzysztofWawer Neubloc

  Polska
 3. 1. Wzorzecz „ActiveRecord” http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/activeRecord.html

 4. 2. Wzorzecz „DataMapper" http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/dataMapper.html

 5. Aplikacja

 6. ActiveModel, Presenter, FormObject ActiveModel pozwala na tworzenie dowolnych formularzy =>

  zapis wielu obiektów ActiveRecord nie jest już taki dużym problemem „Presenter" Jay Fields (1) => „FormObject” CodeClimate (2) (1) http:/ /blog.jayfields.com/2007 /03/rails-presenter-pattern.html (2) http:/ /blog.codeclimate.com/blog/2012/10/17 /7-ways-to- decompose-fat-activerecord-models/
 7. FormObject Order OrderState Receiver

 8. FormObject OrderForm Order OrderState

 9. FormObject ActiveModel

 10. FormObject Virtus • rzutowanie atrybutów • walidacji (z ActiveModel)

 11. FormObject + 1..n Order Entry

 12. FormObject Reform • rzutowanie atrybutów (z Virtus) • zagnieżdżone atrybuty

  + walidacja
 13. Współdzielona baza danych

 14. Gdy baza danych jest DUŻA

 15. 3. Wzorzecz „Aggregate Entity” http://www.drdobbs.com/enterprise-javabeans-201the-aggregate-en/184414592

 16. Dodatkowa warstwa obiektów Warstwa danych Warstwa obiektów

 17. Domain-Driven Design Part II, The Building Blocks of a Model-Driven

  Design Chapter 6: The Life Cycle of a Domain Object AGGREGATES
 18. Entity + Repository + Data dostępne gemy Datamappify (nie rozwijany

  od Listopada 2013) • ActiveRecord (4.0.x) • Sequel Edr (nie rozwijany od Maja 2013) • ActiveRecord (3.2.x)
 19. Entity + Repository + Data dostępne gemy Curator • mongo

  • riak • Memory Lotus::Model • Sequel • Memory
 20. Clean Architecture „Clean Architecture” Uncle Bob Martin

 21. Agregacja encji Tylko Datamappify implementuje Entity Aggregation

 22. Order - Datamappify

 23. Problemy

 24. https:/ /github.com/fredwu/datamappify

 25. Repozytorium http:/ /hawkins.io/2013/10/implementing_the_repository_pattern/ Bezpośrednie odwzorowanie encji w strukturze bazy danych

  Brak agregacji i deagregacji danych
 26. Schemat - czy wszystko jest OK ? Główna Encja Repozytorium

  ORM ORM
 27. Po co ORM ? Czy elementy ORM są potrzebne ?

  obsługa formularzy callbacki zagnieżdżone atrybuty … Repozytorium ORM ORM Główna Encja
 28. Po co ORM ? Czy elementy ORM są potrzebne ?

  obsługa formularzy callbacki zagnieżdżone atrybuty … Repozytorium ORM ORM Główna Encja DATA DATA
 29. Warstwa DATA Wykorzystanie warstwy z ORM do mapowania danych ActiveRecord

  -> arel Sequel rom -> axiom rom-sql -> sequel rom-mongo -> moped Mongoid -> moped MongoMapper -> mongo
 30. FormObject czy Encja FormObject Agregacja kilku modeli w jednym formularzu

  Gdy agregacja modeli występuje w jednym lub kilku ściśle określonych miejscach aplikacji Struktura bazy danych jest ważna Encja Agregacja danych z kilku tabel, dokumentów, … Gdy w większości aplikacji zależności modeli są ze sobą mocno powiązane Nie musimy przejmować się strukturą bazy
 31. Pytania ???