$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Jak (nie) używać Service Object

Jak (nie) używać Service Object

Krzysztof Wawer

November 19, 2014
Tweet

More Decks by Krzysztof Wawer

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jak (nie) używać Service Object Krzysztof Wawer

 2. O mnie Krzysztof Wawer krzysztof.wawer@gmail.com Github: wafcio Twitter: @KrzysztofWawer Neubloc

  Polska
 3. Na początku było … The Rails Way

 4. 7 Patterns to Refactor Fat ActiveRecord Models Value Objects Service

  Objects Form Objects Query Objects http:/ /blog.codeclimate.com/blog/2012/10/17 /7-ways-to-decompose-fat-activerecord-models/ View Model Objects Policy Objects Decorators
 5. Struktura aplikacji

 6. 1. Nazwy klass

 7. Nazwy klass, modułów w Ruby on Rails Kontrolery: HomeController, UsersController,

  … Helpery: HomeHelper, UsersHelper, … Modele: User, ...
 8. Nazwy klass w Service Object Form Object: UserForm Service Object:

  UserAuthenticator => UserAuthenticatorService UserAuthenticator => User::Authenticator UserAuthenticator => User::AuthenticatorService
 9. Dlaczego stosować rozróżnienia w nazwach klas ? Klasy: • Product

  • ProductFirmware • ProductModel • ProductState • ProductType • ProductCreator • ProductFinder Klasy: • Quality • QualityComment • QualityHasSerialNumber • QualityType Które klasy są modelami, a które są klasami Service Object ?
 10. Dlaczego stosować rozróżnienia w nazwach klas ? Klasy: • Product

  • ProductFirmware • ProductModel • ProductState • ProductType • ProductCreator • ProductFinder Klasy: • Quality • QualityComment • QualityHasSerialNumber • QualityType Które klasy są modelami, a które są klasami Service Object ?
 11. 2. Ograniczenie liczby wywołań Service Objectów

 12. Sieci Komputerowe - hop

 13. Service Object

 14. 3. Form Object - kiedy używać ?

 15. Form Object - kiedy używać ? Użytkownik: • rejestracja (wymaga

  hasła) • aktualizacja profilu (nie wymaga hasła) • zmiana hasła (wymaga hasła)
 16. Form Object - kiedy używać ? Nie używać modelu ORM

  jako formularz Zalety: izolacja pozostałych funkcjonalności szybsze testowanie obiektu Wady: duplikacja walidacja, dwustopniowa walidacja więcej kodu
 17. 4. Service Object ≠ Interactor

 18. Service Object class SessionsController < ApplicationController def create user =

  User.where(email: params[:email]).first if UserAuthenticator.new(user).authenticate(params[:password]) self.current_user = user redirect_to dashboard_path else flash[:alert] = "Login failed." render "new" end end end
 19. Service Object class SessionsController < ApplicationController def create user =

  User.where(email: params[:email]).first if UserAuthenticator.new(user).authenticate(params[:password]) self.current_user = user redirect_to dashboard_path else flash[:alert] = "Login failed." render "new" end end end
 20. Clean Architecture

 21. Interactor class SessionsController < ApplicationController def create UserAuthenticatorInteractor.new(self).run(params[:password]) end def

  create_succeeded(user, message) self.current_user = user redirect_to dashboard_path end def create_failed(message) flash[:alert] = message render "new" end end October CincyRb - Jim Weirich on Decoupling from Rails
 22. class SessionsController < ApplicationController def create UserAuthenticatorInteractor.new(self).run(params[:password], success: ->(user, message)

  { self.current_user = user redirect_to dashboard_path }, failure: ->(message) { flash[:alert] = message render "new" }) end end Interactor October CincyRb - Jim Weirich on Decoupling from Rails
 23. 5. View Models Object - brzydka nazwa

 24. View Model Object… grr Problem z nazwą typu obiektów: Presenter,

  FormObject, View, ViewModel • Presenter - Jay Fields (http:/ /blog.jayfields.com/2007 /03/ rails-presenter-pattern.html) „The Presenter pattern addresses bloated controllers and views containing logic in concert by creating a class representation of the state of the view. An architecture that uses the Presenter pattern provides view specific data as attributes of an instance of the Presenter. The Presenter's state is an aggregation of model and user entered data.”
 25. View Model Object… grr class Statistic def initialize(params) ... end

  def users ... end def products ... end ... end
 26. View Model Object… grr View Model => Presenter

 27. 6. Era CanCana za nami

 28. Policy Object CanCan (ostatni commit 6 września 2013) accessible_by -

  problematyczne działanie konstrukcja reguł w ability.rb uzależniona od używanego ORMa (ActiveRecord, DataMapper, Mongoid) Helpery Policy Object niezależny od ORMa używany tylko do pojedynczych obiektów a nie do kolekcji
 29. Policy Object https:/ /github.com/elabs/pundit

 30. Policy Object Gemy wspomagających integrację z aplikacją: Pundit (https:/ /github.com/elabs/pundit)

  Allowy (https:/ /github.com/dnagir/allowy)