$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Jak (nie) używać Service Object

Jak (nie) używać Service Object

Krzysztof Wawer

November 19, 2014
Tweet

More Decks by Krzysztof Wawer

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jak (nie) używać
  Service Object
  Krzysztof Wawer

  View Slide

 2. O mnie
  Krzysztof Wawer
  [email protected]
  Github: wafcio
  Twitter: @KrzysztofWawer
  Neubloc Polska

  View Slide

 3. Na początku było …
  The Rails Way

  View Slide

 4. 7 Patterns to Refactor Fat ActiveRecord Models
  Value Objects
  Service Objects
  Form Objects
  Query Objects
  http:/
  /blog.codeclimate.com/blog/2012/10/17
  /7-ways-to-decompose-fat-activerecord-models/
  View Model Objects
  Policy Objects
  Decorators

  View Slide

 5. Struktura aplikacji

  View Slide

 6. 1. Nazwy klass

  View Slide

 7. Nazwy klass, modułów
  w Ruby on Rails
  Kontrolery:
  HomeController, UsersController, …
  Helpery:
  HomeHelper, UsersHelper, …
  Modele:
  User, ...

  View Slide

 8. Nazwy klass w Service Object
  Form Object:
  UserForm
  Service Object:
  UserAuthenticator => UserAuthenticatorService
  UserAuthenticator => User::Authenticator
  UserAuthenticator => User::AuthenticatorService

  View Slide

 9. Dlaczego stosować rozróżnienia w
  nazwach klas ?
  Klasy:
  • Product
  • ProductFirmware
  • ProductModel
  • ProductState
  • ProductType
  • ProductCreator
  • ProductFinder
  Klasy:
  • Quality
  • QualityComment
  • QualityHasSerialNumber
  • QualityType
  Które klasy są modelami, a które
  są klasami Service Object ?

  View Slide

 10. Dlaczego stosować rozróżnienia w
  nazwach klas ?
  Klasy:
  • Product
  • ProductFirmware
  • ProductModel
  • ProductState
  • ProductType
  • ProductCreator
  • ProductFinder
  Klasy:
  • Quality
  • QualityComment
  • QualityHasSerialNumber
  • QualityType
  Które klasy są modelami, a które
  są klasami Service Object ?

  View Slide

 11. 2. Ograniczenie liczby
  wywołań Service Objectów

  View Slide

 12. Sieci Komputerowe - hop

  View Slide

 13. Service Object

  View Slide

 14. 3. Form Object - kiedy używać ?

  View Slide

 15. Form Object - kiedy używać ?
  Użytkownik:
  • rejestracja (wymaga hasła)
  • aktualizacja profilu (nie wymaga hasła)
  • zmiana hasła (wymaga hasła)

  View Slide

 16. Form Object - kiedy używać ?
  Nie używać modelu ORM jako formularz
  Zalety:
  izolacja pozostałych
  funkcjonalności
  szybsze testowanie
  obiektu
  Wady:
  duplikacja walidacja,
  dwustopniowa walidacja
  więcej kodu

  View Slide

 17. 4. Service Object ≠ Interactor

  View Slide

 18. Service Object
  class SessionsController < ApplicationController
  def create
  user = User.where(email: params[:email]).first
  if UserAuthenticator.new(user).authenticate(params[:password])
  self.current_user = user
  redirect_to dashboard_path
  else
  flash[:alert] = "Login failed."
  render "new"
  end
  end
  end

  View Slide

 19. Service Object
  class SessionsController < ApplicationController
  def create
  user = User.where(email: params[:email]).first
  if UserAuthenticator.new(user).authenticate(params[:password])
  self.current_user = user
  redirect_to dashboard_path
  else
  flash[:alert] = "Login failed."
  render "new"
  end
  end
  end

  View Slide

 20. Clean Architecture

  View Slide

 21. Interactor
  class SessionsController < ApplicationController
  def create
  UserAuthenticatorInteractor.new(self).run(params[:password])
  end
  def create_succeeded(user, message)
  self.current_user = user
  redirect_to dashboard_path
  end
  def create_failed(message)
  flash[:alert] = message
  render "new"
  end
  end
  October CincyRb - Jim Weirich on Decoupling from Rails

  View Slide

 22. class SessionsController < ApplicationController
  def create
  UserAuthenticatorInteractor.new(self).run(params[:password],
  success: ->(user, message) {
  self.current_user = user
  redirect_to dashboard_path
  },
  failure: ->(message) {
  flash[:alert] = message
  render "new"
  })
  end
  end
  Interactor
  October CincyRb - Jim Weirich on Decoupling from Rails

  View Slide

 23. 5. View Models Object -
  brzydka nazwa

  View Slide

 24. View Model Object… grr
  Problem z nazwą typu obiektów: Presenter, FormObject, View,
  ViewModel
  • Presenter - Jay Fields (http:/
  /blog.jayfields.com/2007
  /03/
  rails-presenter-pattern.html)
  „The Presenter pattern addresses bloated controllers and views
  containing logic in concert by creating a class representation of
  the state of the view. An architecture that uses the Presenter
  pattern provides view specific data as attributes of an instance
  of the Presenter. The Presenter's state is an aggregation of model
  and user entered data.”

  View Slide

 25. View Model Object… grr
  class Statistic
  def initialize(params)
  ...
  end
  def users
  ...
  end
  def products
  ...
  end
  ...
  end

  View Slide

 26. View Model Object… grr
  View Model => Presenter

  View Slide

 27. 6. Era CanCana za nami

  View Slide

 28. Policy Object
  CanCan (ostatni commit 6
  września 2013)
  accessible_by -
  problematyczne działanie
  konstrukcja reguł w
  ability.rb uzależniona od
  używanego ORMa
  (ActiveRecord, DataMapper,
  Mongoid)
  Helpery
  Policy Object
  niezależny od ORMa
  używany tylko do
  pojedynczych obiektów
  a nie do kolekcji

  View Slide

 29. Policy Object
  https:/
  /github.com/elabs/pundit

  View Slide

 30. Policy Object
  Gemy wspomagających integrację z aplikacją:
  Pundit (https:/
  /github.com/elabs/pundit)
  Allowy (https:/
  /github.com/dnagir/allowy)

  View Slide