Noi den cac lieu phap Dong Y ho tro chua tieng ve keu trong tai thi Tue Khang Duong da nghien cuu va cho ra doi bai thuoc Bao Thinh – Tue Khang Duong. Day la bai thuoc Dong y dau tien tai Viet Nam dieu tri tai bi u nhu tieng ve keu, u tai…

https://sites.google.com/view/taictingveku

Keenan hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade