Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Zarządzanie Assetami w Rails

Zarządzanie Assetami w Rails

Podsumowanie pięciu najbardziej powszechnych sposobów na zarządzanie assetami w aplikacjach Railsowych.

Filip Bartuzi

October 15, 2014
Tweet

Transcript

 1. Jaki jest najlepszy sposób na :
  Zarządzanie
  Assets w Rails
  Filip Bartuzi!
  WRUG 15 / 10 /2014

  View Slide

 2. Q&A: W jaki sposób Wy
  zarządzacie assetami?

  View Slide

 3. #1 Manualna instalacja
  vendor/assets/
  Przeciw: !
  - Zależności między bibliotekami nie są
  rozwiązane.!
  - Kłopotliwe aktualizacje.!
  - Powielanie tych samych plików między
  projektami.!
  - Czasochłonna instalacja.!
  - Problem ze ścieżkami do plików.!
  !
  Za:

  - Brak zależności bower/bundler/npm.

  View Slide

 4. #2 rubygems.org
  Ruby Gems
  Za:!
  + Używa Bundlera (zależności, require w
  sprockets).!
  + Wszystko w jednym pliku Gemfile.!
  + Łatwo i szybko.!
  !
  Przeciw:!
  - Zwykle nie są aktualne.!
  - Wersja gema != wersja biblioteki.!
  - Czasochłonne dla opiekuna Gema.!
  - Każdy Gem opakowuje bibliotekę inaczej.!

  View Slide

 5. #3 bower.io
  Bower
  Za:

  + Rozwiązywanie zależności.!
  + Zawsze najnowsze wersje.!
  !
  Przeciw:!
  - Brak bezpośredniej integracji z Rails.!
  - Kłopotliwa konfiguracja (Rails i Bower)!
  - Dodatkowy proces przy budowaniu
  projektu.!
  - Zależności Node, npm i git.

  View Slide

 6. #4 42dev/bower-rails
  Gem Bower + Rails
  Za:!
  + DSL (domain specific language)!
  + Ułatwiona konfiguracja z Railsami…!
  !
  Przeciw:

  - … ale wciąż czasochłonna.!
  - Żonglowanie rake-taskami.

  View Slide

 7. #5 rails-assets.org
  Rails-Assets!
  Za:!
  + Brak vendor/assets.!
  + Poprawne wersjonowanie.!
  + Wszystkie zalety Bundlera.!
  + Brak dodatkowych kroków (bundle).!
  + Używane na produkcji bez zarzutów.!
  + Łatwa instalacja i konfiguracja.

  + Open Source!

  View Slide

 8. source 'https://rubygems.org'!
  + source 'https://rails-assets.org'!
  !
  gem 'rails', '~> 4.0.0'!
  !
  group :assets do!
  gem 'sass-rails'!
  gem 'uglifier'!
  gem 'coffe-rails'!
  + gem 'rails-assets-bootstrap'!
  + gem 'rails-assets-angular'!
  + gem 'rails-assets-leaflet'!
  end

  View Slide

 9. –Rails Way™
  “Bundle”

  View Slide

 10. View Slide

 11. ❖ application.js


  //= require_self

  + //= require bootstrap

  + //= require angular

  + //= require leaflet

  //= require_tree .!
  ❖ style.csss

  /*

  *= require self

  + *= require bootstrap

  + *= require leaflet

  *= require_tree .

  */


  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. Malutka prywata

  View Slide

 18. Cześć, jestem Filip!

  Umiem Rails i Angulara.

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. Przyjmę ofertę pracy!

  View Slide

 22. Dziękuję!

  View Slide