Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

comunicació hibrids 2

Manel
September 18, 2023

comunicació hibrids 2

Manel

September 18, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. ANTECEDENTS Unificar criteris i determinar pautes d’actuació, metodologies i mecanismes

    per a la direcció de persones en sistemes híbrids de treball en l’àmbit del Departament de Justícia.
  2. PROPÒSITS D’AQUESTA ACCIÓ Conèixer els i el per què dels

    continguts i especificacions d’aquesta Guia. Reflexionar sobre les implicacions en la nostra realitat professional Detectar dificultats i compartir bones pràctiques de direcció de treball en sistemes híbrids Completar, proposar millores a la Guia.
  3. OPORTUNITAT D’AQUESTA ACCIÓ [BENEFICIS] Un punt de perspectiva en mig

    de la gestió diària [TALLAFOCS] Compartir coneixement i lliçons apreses al voltant de la direcció de persones en sistemes híbrids Unificar criteris sobre aspectes clau en la implantació de sistemes híbrids de treball en el Dep. de Justícia “Sense pausa no és possible plantejar-se cap canvi”