Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

comunicació hibrids 2

Manel
PRO
September 18, 2023

comunicació hibrids 2

Manel
PRO

September 18, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. DIRECCIÓ DE PERSONES EN
  SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View Slide

 2. Manel Muntada
  [email protected]
  blog.cumclavis.net
  @cumclavis

  View Slide

 3. ANTECEDENTS
  Unificar criteris i determinar pautes d’actuació, metodologies i
  mecanismes per a la direcció de persones en sistemes híbrids de
  treball en l’àmbit del Departament de Justícia.

  View Slide

 4. PROPÒSITS D’AQUESTA ACCIÓ
  Conèixer els i el per què dels continguts i
  especificacions d’aquesta Guia.
  Reflexionar sobre les implicacions en la nostra
  realitat professional
  Detectar dificultats i compartir bones
  pràctiques de direcció de treball en sistemes
  híbrids
  Completar, proposar millores a la Guia.

  View Slide

 5. TEMES TRACTATS

  View Slide

 6. ESTRUCTURA DE LES SESSIONS
  INPUT
  INICIAL
  TREBALL [debat,
  grups]
  CONCLUSIONS
  EN PLENARI

  View Slide

 7. WIKI
  hibrid2.cumclavis.net
  [email protected]
  entrar
  4 GRUPS

  View Slide

 8. OPORTUNITAT D’AQUESTA ACCIÓ
  [BENEFICIS]
  Un punt de perspectiva en mig de la gestió diària
  [TALLAFOCS]
  Compartir coneixement i lliçons apreses al voltant de la
  direcció de persones en sistemes híbrids
  Unificar criteris sobre aspectes clau en la implantació de
  sistemes híbrids de treball en el Dep. de Justícia
  “Sense pausa no és possible plantejar-se
  cap canvi”

  View Slide